آلمانی بدون فراموشی - Page 1

About
Admin 👤 ➣ @Hossein_2017 برای اطلاع از کلاسهای حفظ لغت وارتیکل بدون فراموشی با ایدی بالا تماس بگیرید . . . ‍ . . . . 🌀ابتدای کانال👇 telegram.me/Almani_bedunfaramushi/142
آلمانی بدون فراموشی
2016-05-21 14:30:26
بسم الله الرحمن الرحیم
آلمانی بدون فراموشی
2016-05-21 14:30:26
بسم الله الرحمن الرحیم
آلمانی بدون فراموشی
2016-05-30 17:22:40
باعرض سلا وعرض ادب خدمت دوستان وبا ارزوی موفقیت برای همه امروز آلمانی بدون فراموشی رسما کارشو اغاز میکنه ومیخوایم به یاری خداوند تمامی لغت ها وارتیکل هارو کد گذاری ویارمزگذاری کنیم که توحافظه مون بمونه ان شاءالله 🌹🌹🌹😊😊😊👍
آلمانی بدون فراموشی
2016-06-01 09:22:57
ترانسلیتو دانلود کنید و تلفظ هاروتمرین کنید👆👆👆👆👆👆
آلمانی بدون فراموشی
2016-05-21 14:30:26
بسم الله الرحمن الرحیم
آلمانی بدون فراموشی
2016-05-30 17:22:40
باعرض سلا وعرض ادب خدمت دوستان وبا ارزوی موفقیت برای همه امروز آلمانی بدون فراموشی رسما کارشو اغاز میکنه ومیخوایم به یاری خداوند تمامی لغت ها وارتیکل هارو کد گذاری ویارمزگذاری کنیم که توحافظه مون بمونه ان شاءالله 🌹🌹🌹😊😊😊👍
آلمانی بدون فراموشی
2016-06-01 09:22:57
ترانسلیتو دانلود کنید و تلفظ هاروتمرین کنید👆👆👆👆👆👆
آلمانی بدون فراموشی
2016-06-07 18:54:32
#A1lektion1
آلمانی بدون فراموشی
2016-06-08 13:36:58
اسم در ساده ترین جملات Nominativ فاعل هست یعنی کننده کار آرتیکل های مذکر ، مونث و خنثی به خودش میگیره.
آلمانی بدون فراموشی
2016-06-08 13:45:19
در حالت Nominativ آرتیکل های مشخص Der مذکر Die مونث Das خنثی یا بی جنس