آلمانی بدون فراموشی - Page 110

آلمانی بدون فراموشی
2018-08-23 10:00:47
محدوده اشتوتگارت بوبلینگن اگه کسی یورو لازم داره ایران میتونه تومن بریزه 300یورو موجوده به ایدی زیر پیام بدین @Hossein_2010
آلمانی بدون فراموشی
2018-08-24 12:41:20
اگه کسی توالمان یورو احتیاج داره و ایران میتونه تومن بزنه 300 یورو محدوده اشتوتگارت بوبلینگن موجوده به ایدی زیر پیام بده @Kkingggggg
آلمانی بدون فراموشی
2018-08-24 17:11:43
⚪️ #لغت (35) ⚫️ menge: مقدار 👆سیگنال این کلمه را در عکس مشاهده کنید. ➣ @almani_bedunfaramushi
آلمانی بدون فراموشی
2018-09-29 06:56:37
➣ @almani_bedunfaramushi ⚪️ مثالهای بیشتر از مبحث Akkusativ 🔴Sarah kauft eine Brille. Kaufen: خریدن 🔵Wir brauchen den Laptop. Brauchen: احتیاج داشتن 🔴Ich mache oft den Salat. Machen: درست کردن، انجام دادن 🔵Essen Sie die Suppe? Essen: خوردن 🔴Alex sucht ein Handy. Suchen: جستجو کردن، به دنبال چیزی گشتن 🔵Wir kochen den Fisch. Kochen: پختن 🔴Beginnst du einen Deutschkurs? Beginnen: شروع کردن 🔵Ich finde die Bücher gut. Finden: نظر داشتن، پیدا کردن ➣ @almani_bedunfaramushi