آموزش زبان آلمانی DeuRan - Page 1

آموزش زبان آلمانی DeuRan
2016-02-05 18:51:37
اولین فیلم تلفظ حروف الفبای آلمانی
آموزش زبان آلمانی DeuRan
2016-02-05 18:51:37
دومین فیلم مربوط میشه به ضمایر فاعلی و فعل بودن sein
آموزش زبان آلمانی DeuRan
2016-02-05 18:51:37
سوم فیلم مربوط میشه به فعل haben
آموزش زبان آلمانی DeuRan
2016-02-05 18:51:37
فعل داشتن haben
آموزش زبان آلمانی DeuRan
2016-02-05 18:51:37
👆👆👆👆👆👆🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪
آموزش زبان آلمانی DeuRan
2016-02-05 18:51:37
درس چهار مربوط میشه به آرتیکل ها der,das,die,die
آموزش زبان آلمانی DeuRan
2016-02-05 18:51:37
با سلام خدمت دوستان عزیز و مشتاق آموزش زبان آلمانی این کانال با هدف یادگیری زبان آلمانی ایجاد شده ، بزودی مطالب مفید و فیلمهای آموزشی و همچنین دانلود کتاب های گذاشته میشه پس لطفا این کانال را به دوستان خود نیز معرفی کرده تا مطالب بیشتر و پر بارتر شود تا همگان به آموزش رایگان زبان آلمانی دست پیدا کنند .
آموزش زبان آلمانی DeuRan
2016-02-05 18:51:37
بچه ها تمام فیلمهای آموزشی از سطح A1 تا B2 در این کانال قابل مشاهده است و به ترتیب از قواعد زبان آلمانی شروع میشه چون اگر قواعد زبان آلمانی که چیزی در حدود سی جلسه است را به خوبی یاد بگیرید مطمعن باشید تا سطح B1 تخت گاز پیش میریم
آموزش زبان آلمانی DeuRan
2016-02-05 18:51:37
درس پنجم تمرین آرتیکل ها
آموزش زبان آلمانی DeuRan
2016-02-05 18:51:37
درس ششم مبحث آرتیکل های نامشخص