انجمن فارسی زبانان کبک - Page 1

About
L'Association des Persanophones du Quebec L'adresse: # 133, 4055 Sainte-Catherine Ouest, Westmount, H3Z 3J8 (514)937-3142
انجمن فارسی زبانان کبک
2016-09-25 00:52:35
کانال رسمی اطلاع رسانی انجمن غیر انتفاعی فارسی زبانان کبک در پیام رسان تلگرام https://telegram.me/apQuebec
انجمن فارسی زبانان کبک
2016-09-25 01:03:56
پیج فیسبوکی انجمن غیر انتفاعی فارسی زبانان کبک را در لینک زیر دنبال کنید: www.facebook.com/Association-of-Persian-Speakers-of-Quebec-1761569754099654
انجمن فارسی زبانان کبک
2016-09-25 16:41:05
باسلام خدمت تمامی عزیزان در خصوص نماد انجمن فارسی زبانان سئوالاتی را پرسیده بودید که لازم است توضیحاتی داده شود. این لوگو ترکیبی از زنبق (نماد استان کبک) و گل لوتوس (نماد تمدن پارسی) می باشد. —------— اما چرا لوتوس؟ گل نیلوفر آبی در ایران باستان از اهمیت خاصی برخوردار بوده‌است. این گل با نام‌های (نیلوفر آبی، لوتوس یا سوسن شرقی) نیز شناخته می‌شود و در اغلب کشورهای آسیایی به عنوان نماد همگانی مطرح گردیده‌است. گل نیلوفر آبی ریشه در خاک و ساقه در آب دارد و روی آن به طرف خورشید است. این گل نماد مذهب بوده، همچون نماد پاکی و تهذیب نفس. پیام آن برای جهانیان دعوت برای رسیدن به نور زندگی و تابش این نور بر جهانیان است. نیلوفر آبی که در ضمیر ناخودآگاه انسان ریشه‌ای عمیق دارد و در درون خود دنیای خدایان و انسانها را احاطه کرده با منشاء زندگی و تخیل آدمی جوش خورده‌است، بدین معنی که مبین رشته‌های جادویی و روحانی می‌باشد که نخستین آدمیان را به جهان می‌پیوندد. نخستین تصاویری که بشر از این گیاه خلق کرده بیانگر حس انتزاع گرایی اوست. از آنجائیکه این رمز ریشه در باورهای دینی- مذهبی و اسطوره‌ای دارد با گذشت زمان، تغییر آداب، عقاید و شرایط اجتماعی نه تنها حضورش کم رنگ نگردیده بلکه مستحکم تر به جلوه گری خود ادامه داده و قدرت، صلابت و پایداریش را تثبیت کرده‌است. در افسانه‌ها و باورهای مردمان کهن چنین آمده‌است که در ابتدای خلقت، زمانی که خالق تنها در میان آبهای نخستین قرار داشت، همانطوریکه متعجب بود که خلقت را از کجا شروع کند، برگ لوتوسی را مشاهده نمود که تنها موجود بود، مقداری از گلی که لوتوس در آن رشد می‌کرد در دست گرفت و بر روی برگ لوتوس قرارداد و سطح زمین بوجود آمد. به این ترتیب نیلوفر سمبل جهان گردید و لایه‌های متعدد گلبرگهای آن نمایانکر ادوار مختلف جهان، مقاطع و مراتب گوناگون هستی. درباور آنها هشت گلبرگ نیلوفر نشانهٔ هشت جهت وجود است که پس از خلقت از قعر آبهای اولیه ظهور کردند این هشت جهت عبارتند از (راست-چپ، جلو-عقب، بالا-پائین، بیرون- درون) ظهور نیلوفر از آبهای اولیه که عاری از هر گونه آلودگی بوده، نشانه خلوص، پاکی و نیروی بالقوه‌است که از درون آن نیروی مقدس حیات، دانش و معرفت ظهور می‌کند. این گل بیانگر نمادهای مختلف می‌باشد که مشترک با عقاید سایر ملل نیز هست بعنوان مثال نماد باروری- کامیابی-قدرت حاصلخیزی زمین- حمایت از هر موجود زنده- صلح جهانی- زیبائی، تندرستی، مظهر عشق، ریاضت و عبادت می‌باشد. لوتوس مظهر روشنایی نیز هست در نتیجه حاصل قدرتهای خلاق آتش، خورشید قمر است و به عنوان محصول خورشید و آبها شناخته شده‌است. در اساطیر ایران این گل نماد ایزد بانوی ناهید است که جای مهمی در آئین‌های ایران باستان به خود اختصاص می‌دهد وی ایزد بانوی آب می‌باشد که در نقوش برجسته به صورت زنی جوان حجاری شده‌است نام این خدا نخستین بار به صورت آناهیتا در کتیبه‌های هخامنشی دیده شده‌است بنابراین گل نیلوفر آبی را گل آناهیتا به شمار آورده‌اند. نیلوفر با آئین مهری نیز پیوستگی نزدیک می‌یابد. در صحنه زایش مهر، او از درون غنچه نیلوفر متولد گردیده‌است بنابراین بر خلاف اینکه ریشه لوتوس را در آئین بودا پنداشته‌اند به آئین مهر یا میتراسیم که قدمتی بس طولانی تراز آئین بودا دارد مربوط می‌گردد. در دین زرتشت این گل سمبل اهورا مزداست. سمبل انسانی اهورمزدا نیم تنه مردی است که شاخه‌ای از گل لوتوس را در میان انگشتان خود گرفته‌است. این گل به صورت نشان پاکی در بناهای هخامنشیان به عنوان تزئین در بناها کاربرد داشته‌است. از جمله در بنای تخت جمشید به عنوان تزئین حجاری‌ها و سر ستون‌ها دیده می‌شود.
انجمن فارسی زبانان کبک
2016-10-06 19:24:57
باسلام خدمت تمامی عزیزان در خصوص نماد انجمن فارسی زبانان سئوالاتی را پرسیده بودید که لازم است توضیحاتی داده شود. این لوگو ترکیبی از زنبق (نماد استان کبک) و گل لوتوس (نماد تمدن پارسی) می باشد. —------— اما چرا لوتوس؟ گل نیلوفر آبی در ایران باستان از اهمیت خاصی برخوردار بوده‌است. این گل با نام‌های (نیلوفر آبی، لوتوس یا سوسن شرقی) نیز شناخته می‌شود و در اغلب کشورهای آسیایی به عنوان نماد همگانی مطرح گردیده‌است. گل نیلوفر آبی ریشه در خاک و ساقه در آب دارد و روی آن به طرف خورشید است. این گل نماد مذهب بوده، همچون نماد پاکی و تهذیب نفس. پیام آن برای جهانیان دعوت برای رسیدن به نور زندگی و تابش این نور بر جهانیان است. نیلوفر آبی که در ضمیر ناخودآگاه انسان ریشه‌ای عمیق دارد و در درون خود دنیای خدایان و انسانها را احاطه کرده با منشاء زندگی و تخیل آدمی جوش خورده‌است، بدین معنی که مبین رشته‌های جادویی و روحانی می‌باشد که نخستین آدمیان را به جهان می‌پیوندد. نخستین تصاویری که بشر از این گیاه خلق کرده بیانگر حس انتزاع گرایی اوست. از آنجائیکه این رمز ریشه در باورهای دینی- مذهبی و اسطوره‌ای دارد با گذشت زمان، تغییر آداب، عقاید و شرایط اجتماعی نه تنها حضورش کم رنگ نگردیده بلکه مستحکم تر به جلوه گری خود ادامه داده و قدرت، صلابت و پایداریش را تثبیت کرده‌است. در افسانه‌ها و باورهای مردمان کهن چنین آمده‌است که در ابتدای خلقت، زمانی که خالق تنها در میان آبهای نخستین قرار داشت، همانطوریکه متعجب بود که خلقت را از کجا شروع کند، برگ لوتوسی را مشاهده نمود که تنها موجود بود، مقداری از گلی که لوتوس در آن رشد می‌کرد در دست گرفت و بر روی برگ لوتوس قرارداد و سطح زمین بوجود آمد. به این ترتیب نیلوفر سمبل جهان گردید و لایه‌های متعدد گلبرگهای آن نمایانکر ادوار مختلف جهان، مقاطع و مراتب گوناگون هستی. درباور آنها هشت گلبرگ نیلوفر نشانهٔ هشت جهت وجود است که پس از خلقت از قعر آبهای اولیه ظهور کردند این هشت جهت عبارتند از (راست-چپ، جلو-عقب، بالا-پائین، بیرون- درون) ظهور نیلوفر از آبهای اولیه که عاری از هر گونه آلودگی بوده، نشانه خلوص، پاکی و نیروی بالقوه‌است که از درون آن نیروی مقدس حیات، دانش و معرفت ظهور می‌کند. این گل بیانگر نمادهای مختلف می‌باشد که مشترک با عقاید سایر ملل نیز هست بعنوان مثال نماد باروری- کامیابی-قدرت حاصلخیزی زمین- حمایت از هر موجود زنده- صلح جهانی- زیبائی، تندرستی، مظهر عشق، ریاضت و عبادت می‌باشد. لوتوس مظهر روشنایی نیز هست در نتیجه حاصل قدرتهای خلاق آتش، خورشید قمر است و به عنوان محصول خورشید و آبها شناخته شده‌است. در اساطیر ایران این گل نماد ایزد بانوی ناهید است که جای مهمی در آئین‌های ایران باستان به خود اختصاص می‌دهد وی ایزد بانوی آب می‌باشد که در نقوش برجسته به صورت زنی جوان حجاری شده‌است نام این خدا نخستین بار به صورت آناهیتا در کتیبه‌های هخامنشی دیده شده‌است بنابراین گل نیلوفر آبی را گل آناهیتا به شمار آورده‌اند. نیلوفر با آئین مهری نیز پیوستگی نزدیک می‌یابد. در صحنه زایش مهر، او از درون غنچه نیلوفر متولد گردیده‌است بنابراین بر خلاف اینکه ریشه لوتوس را در آئین بودا پنداشته‌اند به آئین مهر یا میتراسیم که قدمتی بس طولانی تراز آئین بودا دارد مربوط می‌گردد. در دین زرتشت این گل سمبل اهورا مزداست. سمبل انسانی اهورمزدا نیم تنه مردی است که شاخه‌ای از گل لوتوس را در میان انگشتان خود گرفته‌است. این گل به صورت نشان پاکی در بناهای هخامنشیان به عنوان تزئین در بناها کاربرد داشته‌است. از جمله در بنای تخت جمشید به عنوان تزئین حجاری‌ها و سر ستون‌ها دیده می‌شود.
انجمن فارسی زبانان کبک
2016-10-08 16:46:16
آدرس محل دائمی انجمن غیر انتفاعی فارسی زبانان کبک #133, 4055 Sainte-Catherine West, Westmount, H3Z 3J8
انجمن فارسی زبانان کبک
2016-10-09 00:27:48
این لوگو به لطف و همت آقای محمد ارژنگ عزیز - کارگردان - فیلم ساز و تدوین گر سینما به انجمن فارسی زبانان کبک هدیه داده شده است. باسپاس از ایشان
انجمن فارسی زبانان کبک
2016-10-10 01:44:49
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 با سلام و عرض ادب خدمت تمام دوستانی که از قبل اینجا بودن و کسانی که تازه به گروه خودشون ملحق شدن . اسم من حامی هست . هدف این گروه شیر اطلاعات و شرایط پذیرش دانشگاه های امریکا و کانادا و مسایل اپلای میباشد. احتیاجی به گذاشتن قوانین خاصی نیست چون همه دوستان کاملا به هدف گروه اشراف دارند . لکن جسارتا در زیر جهت یاداوری چند نکته متذکر میشم : 1- از سلام و احوال پرسی و مکالمات دو نفره در گروه بپرهیزید. از فرستادن پیام خصوصی نامربوط و ایجاد مزاحمت برای سایر اعضا بپرهیزید که در صورت گزارش، از گروه حذف میشوید. 2- پیام هاتون رو بهتره در یک پیام فشرده کنید. برای این کار میتونید از ترکیب کلید های Shift+Enter در نسخه کامپیوتر تلگرام استفاده کنین. از ارسال چند پیام که قابل تبدیل به یک پیام است خودداری کنید. 3- لطفا فارسی تایپ کنید تا بقیه راحت تر بتونن پیامتون رو بخونن. 4- از تشکر و لایک زدن در گروه به هر صورتی خودداری کنید , انرژی مثبت شما برای شخص دهنده پیام کافی است . 5_ در صورتی که فایل اکسل و با پی دی اف را شیر کردید لطفا توضیحات لازمه را بدهید . 6_ در دادن اطلاعات تنبل و خسیس نباشید ولو به گذاشتن ادرس یک دانشگاه باشه که بدرد شما نمی خوره , شاید راهگشای دوستانتان باشه و دعای خیرش بدرقه راهتون. 7_ در پایان واسه همه دوستان ارزوی موفقیت و سلامتی و یک پذیرش خوب همراه با اسکالر و فاند بالا را دارم . 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
انجمن فارسی زبانان کبک خانه دوم اعضاء و متعلق به تمامی فارسی زبانان استان کبک با افتخار اعلام می کند: انجمن فارسی زبانان کبک یک انجمن مستقل و غیر انتفاعی (ناسودبر) است که در استان کبک کانادا ثبت شده است. این انجمن فارغ از هرگونه ملیت، نژاد و گرایش سیاسی و مذهبی، متعلق به تمامی انسانهایی است که به زبان فارسی صحبت می کنند و یا به این زبان و فرهنگ علاقه مند هستند. انجمن فارسی زبانان کبک در تاریخ 15 اکتبر 2016 طی مراسمی با حضور بنیان گذاران خود پذیرای فارسی زبانان محترم ساکن استان کبک خواهد بود. این مراسم در محل دائمی انجمن فارسی زبانان کبک از ساعت 11 الی 13 روز شنبه 15 اکتبر برگزار خواهد شد. در این مراسم تمامی بنیان گذاران انجمن به حضور شما معرفی شده و اهداف و خدمات انجمن به اعضای آن ارایه خواهند شد. اسامی هیئت موسس خجسته قاسملو بهرام ناصری آرزو تحویلداری یکتا فرهاد شهریاری سیدمحمدرضا ناصرزاده مهدی شکوهی محمد راد لازم به ذکر است اعضای هیئت مدیره هر سال از بین افراد داوطلب با رای اعضای انجمن انتخاب خواهند شد. در روز برنامه اعضای هیئت مدیره سال اول به حضور عموم مردم معرفی می شود. —- بدین وسیله از تمامی شما فارسی زبانان عزیز برای شرکت در این مراسم دعوت می کنیم در این مراسم از میهمانان عزیز با شیرینی و نوشیدنی پذیرایی خواهد شد. حضور در کنار شما باعث افتخار و دلگرمی ماست. به امید دیدار. لینک ایونت فیسبوکی: https://www.facebook.com/events/1593795544263628/
انجمن فارسی زبانان کبک
2016-10-15 14:46:02
آدرس محل دائمی انجمن غیر انتفاعی فارسی زبانان کبک #133, 4055 Sainte-Catherine West, Westmount, H3Z 3J8
انجمن فارسی زبانان کبک
2016-10-16 03:14:00
انجمن فارسی زبانان استان کبک یک نهاد رسمی و ثبت شده بصورت غیر انتفاعی در این استان می باشد. شرط اعطای گواهی رسمی کار داوطلبانه توسط انجمن فارسی‌زبانان کبک به متقاضیان کار داوطلبانه، حداقل سه ماه فعالیت داوطلبانه و حداقل هفته ای ۱۲ ساعت است. فضای انجمن برای برنامه‌های غیرانتفاعی اعضای انجمن رایگان خواهد بود. برای کلیه‌ی اعضای انجمن کارت عضویت که دارای نام، تصویر و شماره‌ی عضویت آن‌هاست صادر می‌شود.
انجمن فارسی زبانان کبک
2016-10-16 03:56:53
توجه: به زودی اعضای انجمن به رایگان از تمامی خدمات حسابداری و مالیاتی و همچنین مباحث حقوقی کانادا بهرمند خواهند شد.