برلینیا(تبادل اطلاعات و ارز در برلین) - Page 1

About
گروه برلینیا(تبادل اطلاعات در برلین): https://telegram.me/joinchat/BA7ArT2xtcPve5qjfLsNfQ 🌸برلین آنلاین🌸: نیازمندیهای برلین t.me/berlin_online خرید یورو بدون کارمزد: t.me/berlin_pay ادمین @safaeeee
Deleted User
2016-04-25 10:18:53
http://www.iraniande.com/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%86%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/item/1050-call-a-bike-%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86.html#.Vxuk2NB2Wnk.telegram ایرانیان آلمان | IranianDe - 'Call a Bike' اپلیکیشنی برای اجاره دوچرخه در آلمان
Deleted User
2016-04-25 10:34:59
http://www.iraniande.com/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C.html
Deleted User
2016-04-25 11:42:50
اینم شماره آقا فرهاد واسه دارو بدون نسخه، البته شیش به بعد برید و یواشکی دارو بگیرید خصوصا شنبه ها
Deleted User
2016-04-25 11:42:52
[25/04 13:41] Farzanehh: 01736059184 [25/04 13:41] Farzanehh: فرهاد
حامد
2016-04-25 14:03:49
من فعلا وقت ندارم هیچ اطلاعاتی بذارم. آره
Sharifi Murtaza
2016-04-25 16:19:58
متخصص پوست خوب من سراغ دارم
Sharifi Murtaza
2016-04-25 16:20:03
المانیه
Sharifi Murtaza
2016-04-25 16:20:35
چون خودم پسوریازیس دارم میرم پیشش
Sharifi Murtaza
2016-04-25 16:20:55
حتما
Sharifi Murtaza
2016-04-25 16:22:46
این ادرسش