ترامپ و ممنوعیت های جدید - Page 1

Deleted User
2017-01-25 19:52:07
الان باراك ممنون التصوير ميشه، سندرز ٤ سال ديگه كانديد ميشه، حصرش مي كنن 😂
Hamed N
2017-01-25 19:52:37
حتما
Kamyar
2017-01-25 19:52:39
ممنوع ديگه
Armina
2017-01-25 19:52:40
بله تا یک ماه اینده نمیتونین روند کارتونو پیگیری کنین
Niloofar
2017-01-25 19:52:41
با این اوصاف I20 صادر نمیکنن دیگه😣؟
Kamyar
2017-01-25 19:52:43
😀
ZAHRA
2017-01-25 19:53:26
بچه ها. این اطلاعات رو از کجا دارید؟