خنده درمانی - Page 1

About
سلام خدمت دوستان ,ممنون از شما که به این گروه رونق بخشیدید برای ثبت نام در کلاس های خنده درمانی لطفا با این شماره تماس حاصل فرمایید . با تشکر از همراهی شما 416 875 5612
Gh Sameni
2018-08-24 06:21:53
فدای شما عزیز...❤️❤️ مگه میشه شما دستور بدین اطاعت نکرد😁😁
Gh Sameni
2018-08-24 07:10:39
دختراي گلم جاهای خالی رو پر کنید عمو ببینه' 0930..................... 0933..................... 0935..................... 0936..................... 0937..................... 0938..................... 0939..................... 0910..................... 0901..................... 0919..................... 0912.................... 0911.................... 0921.................... 😂😂😂😂🙊🙊 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
بهمن
2018-08-24 07:11:19
😂😂😂😂😂😂😂👏👏👏👏👏
Gh Sameni
2018-08-24 07:12:35
هم اکنون در سراسر کشور.... چیزی تا محرم باقی نمونده 😎😂
Hossein M
2018-08-24 07:23:06
😂😂😂😂😂
Hossein M
2018-08-24 07:24:05
اوه اوه اوه همه باهم دود دادن بیرون😳😳😳
Hossein M
2018-08-24 07:26:56
امان از دست این خواهر برادر بزرگاااا آی از کوچیکتره خر حمالی میکشن😂😂😂 من کوچیکه بودم😉
Ana
2018-08-24 07:28:19
شما فکر میکنم با اینکه کوچیکه بودید نقش برادر بزرگ را داشتید 😂بعید میدونم تونسته باشن به شما زوربگن