دانشجویان دکتری متقاضی فرصت مطالعاتی در بریتانیا - Page 5

Faezeh Esfahanipour
2017-05-06 09:16:01
دوستان خیلی لطف می کنید اگر در مورد جمع اوری درخواست برای بررسی و پیگیری امکان فرصت مطالعاتی در بریتانیا مشخصات بفرستید تا از نظر امار بالای درخواست کنندگان سازمان ملزم به پیگیری جدی بشود. از همه دوستان سپاسگزارم. 🌸🙏
Faezeh Esfahanipour
2017-05-06 09:24:56
دوستان لطفا در این مورد با ما همکاری بفرمایید چون پیگیری نامه خودش فرایند زمانبری هست که یکی از دوستان تقبل کردند زحمتش را بکشند. دوشنبه نامه به سازمان برده می شود. لطفا تا قبل از دوشنبه اسامی و مشخصاتتون ارسال بفرمایید. 🙏🌸
Kazem Banihashem
2017-05-06 09:26:02
می خواین که انگلستان هم به لیست بچه ها اضافه بشه. از ممنوعیت در بیاد؟
Faezeh Esfahanipour
2017-05-06 09:27:03
ممنوعیت لغو شده ولی در چارت سازمانی هنوز نیومده
Kazem Banihashem
2017-05-06 09:27:28
بسیار خوب
Kazem Banihashem
2017-05-06 09:27:33
منم موافقم
Kazem Banihashem
2017-05-06 09:27:53
پی وی بفرستم؟
Kazem Banihashem
2017-05-06 09:29:11
بسیار خوب. توی گروه فرصت مطالعاتی استرالیا و کانادا هم مطرح می کنم
Faezeh Esfahanipour
2017-05-06 17:09:51
دوستان لطفا اسم گروه رو کوتاه کنید تا گویا تر باشد وعبارت فرصت مطالعاتی بریتانیا در عنوان دیده شود