فرانسه را مجازی بیاموزیم... - Page 1

g.f
2017-05-27 14:18:44
کلاسهای زبان فرانسه مبتدی از هفته دیگه ضبط و از طریق این گروه پخش میشه
g.f
2017-05-27 19:30:02
تحصیلات و دوره های آموزشی: • کسب مدرک کارشناسی ارشد در رشته آموزش زبان فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس تهران با استفاده از بورس اهدایی از وزارت آموزش عالی در سال 1374 • کسب گواهی صلاحیت مدرسی در مقطع عالی از دانشگاه فوق الذکر • کسب مدرک کارشناسی در رشته زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه اصفهان در سال 1369 • کسب لوح تقدیر به مناسبت احراز رتبه اول در میان فارغ التحصیلان • گذراندن دوره آموزشی ( تربیت اساتید و مربیان زبان فرانسه ) در کشور فرانسه، در شهر بزانسون با استفاده از بورس اهدایی از سفارت فرانسه در سال 1376 • دو سال تحصیل در مقطع دکترا دردانشگاه فرانش کونته، کشور فرانسه، شهر بزانسون طی سالهای 1378-1380 تجارب کاری مرتبط با زبان فرانسه: • مدرس زبان فرانسه در آموزش و پرورش کشور فرانسه، در شهرهای لونس لو سونیه و بزانسون در سالهای 1383-1384 • حدود چهار سال عضویت در هیات علمی گروه فرانسه دانشگاه شهید چمران اهواز طی سالهای 1374-1380 • یک سال تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زعفرانیه تهران در سال تحصیلی 1372-1373 • همکاری با مرکز تحقیقات کاخ گلستان در ترجمه 10 کتاب هنری و تاریخی اهدایی از طرف دول خارجی به شاهان قاجار • ترجمه کتاب آموزشی در زمینه زبان فرانسه "مجموعه لغات موضوعی" از زبان انگلیسی به فرانسه • همکاری با سازمانها و موسسات خصوصی و دولتی مانند صدا و سیما، مراکز آموزش زبانهای خارجی، سینمای فارابی، سفارت ایران در گینه... بعنوان مترجم و مدرسی زبان فرانسه طی سالهای 1386-1396 برخی امتیازات مفید: • ده سال اقامت و ده سال ارتباط تنگاتنگ با کشور و فرهنگ فرانسه •
g.f
2017-05-27 19:39:55
توریستی ترین شهرهای فرانسه
g.f
2017-05-27 19:39:55
پاریس اولین مقام را با 30 میلیون توریست در سال دارد
g.f
2017-05-27 19:39:55
دومین شهر توریستی فرانسه با 6 میلیون توریست در سال لیون می باشد
g.f
2017-05-27 19:43:51
میدانید بدون جابجایی و صرف انرژی و زمان و هزینه زیاد میتوانید زبان فرانسه را یک استاد با تجربه، نیتیو، مسلط به آموزش... فراگیرید؟
g.f
2017-05-27 19:43:52
خبر دارید که آموزش زبان غیر حضوری در دنیا رایج است؛ فردی ساکن امریکا معلم زبان فرانسه کودک خود را از ایران انتخاب میکند و آنها از طریق اسکایپ مراحل آموزش را دنبال میکنن.
g.f
2017-05-27 19:48:35
50 Modèles de CV à Télécharger Gratuit au Format Word http://www.modeles-de-cv.com/
g.f
2017-05-27 19:48:35
Connaître les conditions du Programme régulier des travailleurs qualifiés Avant de transmettre votre demande, il est important que vous preniez connaissance des règles et procédures d’immigration et de l’information relative aux périodes de réception des demandes de Certificat de sélection du Québec. Les facteurs de sélection La sélection se fait à partir d'une grille de pointage qui touche différents facteurs. Des points vous seront alloués pour chacun des facteurs de sélection. L’évaluation de votre demande permettra d’établir si vous obtenez suffisamment de points pour être sélectionné par le Québec. La Grille synthèse des facteurs et critères applicables à la sélection des travailleurs qualifiés (PDF, 391 Ko) présente en plus des facteurs et critères de sélection la pondération et les seuils de passage qui s’appliquent aux candidats travailleurs qualifiés, en conformité avec l’Annexe A du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers et du Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers en vigueur depuis le 1er août 2013. Facteurs de sélection à la grille de pointage Votre profil professionnel (et celui de votre conjoint, le cas échéant) vous permet de vous adapter facilement aux exigences et à l'évolution rapide du marché québécois de l'emploi? Vérifiez si vous êtes admissible au Programme régulier des travailleurs qualifiés. Les facteurs d'employabilité pris en compte sont : votre formation (dont le niveau de scolarité et le domaine de formation). Il est important de savoir que depuis le 31 décembre 2015, seuls les diplômes obtenus avant le dépôt de votre demande sont considérés dans l’attribution du pointage au critère Niveau de scolarité; votre expérience professionnelle; votre âge; vos connaissances en français et en anglais; les séjours que vous avez faits au Québec et vos liens de parenté avec un citoyen canadien ou un résident permanent au Québec; la possession d'une offre d'emploi validée (s’applique seulement si vous avez reçu une offre d'embauche d’un employeur québécois et que cette offre satisfait aux conditions en vigueur); Voir la section Recrutement international – Embaucher un travailleur étranger permanent les caractéristiques liées à votre conjoint (époux, conjoint de fait) qui vous accompagne, le cas échéant; d'autres facteurs sont pris en compte dont : le nombre d'enfants de moins de 19 ans qui vous accompagneront au Québec; votre capacité d'autonomie financière (vous devez signer un contrat par lequel vous vous engagez à subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille pendant au moins les trois premiers mois suivant votre arrivée au Québec).  
g.f
2017-05-27 19:48:35
شرایط مهاجرت به کبک   انتخاب افراد بر اساس  یک جدول امتیاز دهی صورت می گیرد. برای هر یک از فاکتور های مورد نظر شما امتیازی دریافت می کنید. قبل از درخواست مهاجرت بهتر است بر اساس جدول موجود امتیازات خود را حساب کنید.این جدول از سال 2013 معتبر است.  فاکتور و معیارهای این جدول    *   دوره های آموزشی که شامل تحصیلات و دوره های کارورزی می باشند ·         قابل توجه است که از تاریخ 31 دسامبر 2015 تصمیم گرفته شده است که فقط مدارکی که تا قبل از ارسال مدارک مورد ارزیابی و امتیاز دهی قرار می گیرند. ·         تجارب و سوابق حرفه ای ·         سن ·         زبان انگلیسی و فرانسه ·         اقامت هایی که در کبک داشته اید و داشتن بستگانی که در کبک اقامت دائمی دارند ·         داشتن دعوت نامه استخدامی از جانب کارفرمای کبکی ·         خصوصیات همسر که همراه شما مهاجرت خواهد کرد ·         توانایی مالی (شما متعهد خواهید شد که طی سه ماه اولیه اقامت در کبک توانایی مالی در رفع نیازهای خود را دارید)