محمد محبی - Page 1

About
کانال اندیشه ایرانشهری مطالبی در مورد علوم سیاسی، حقوق و فقه با رویکرد میهن دوستی و محوریت ایران (کپی و فوروارد آزاد است و نیازی به اجازه نیست) ارتباط با مدیر کانال @mohammadmpmi
محمد محبی
2016-09-03 19:25:39
پیش به سوی پانصد کیلو پسر گرجی، ادامه واسیلی آلکسیف، لئونید تاراننکو و آندره چمرکین لاشا تالاخادزه، وزنه بردار جوان گرجستانی در دسته فوق سنگین، یکی از آن ورزشکارانی است که می تواند بشر را به یک رویای بزرگ در ورزش وزنه برداری نزدیک کند. یعنی رویای رکورد مجموع 500 کیلوگرم. تالاخادزه در المپیک 2016 ریو، با بالابردن وزنه 215 کیلو در یک ضرب و 258 کیلو در دوضرب و مجموع 473 کیلو، مدال طلای دسته به اضافه 105 کیلو را به دست آورد و رکورد المپیک در مجموع را نیم کیلو بهبود بخشید. تا قبل از المپیک ریو، رکورد یک ضرب المپیک با 212 و نیم کیلو که در المپیک 2000 سیدنی به دست آمد، در اختیار حسین رضازاده بود. همچنین رکورد مجموع هم با 272 و نیم کیلو که باز در المپیک سیدنی توسط رضازاده شکسته شده بود، در اختیار این وزنه بردار ایرانی بود. ناگفته نماند که در المپیک 2004 آتن، رضازاده برای حرکت سوم دو ضرب، وزنه 263 و نیم کیلو را درخواست کرد و آن را بالا برد. و با توجه به اینکه در همین المپیک در یک ضرب، 210 کیلو را بالای سر برده بود، با رکورد مجموع 473 و نیم کیلو، همچنان باید رضازاده، رکورددار مجموع می شد، اما در همان المپیک آتن، بعد از نرمالایز کردن وزنه ها، 262 و نیم کیلو از وزنه بردار ایرانی در دوضرب پذیرفته شد. در المپیک 2016 ریو، بهداد سلیمی، وزنه بردار ایرانی در یک ضرب، وزنه 216 کیلو را بالای سر برد و رکورد جهان و المپیک را بهبود بخشید. اما در حرکت دو ضرب، به دلیل آسیب دیدگی و مسایل داوری، هر سه حرکتش رد شد و مدالی کسب نکرد. رقیب وی لاشا تالاخادزه گرجی در یک ضرب 215 کیلو را زد. اما برای حرکت سوم، به روی تخته نیامد و با توجه تکنیک بالای او در وزنه زدن، مشخص بود که می توانست وزنه های سنگین تری را هم در یک ضرب بالای سر ببرد. هرچند، بهداد سلیمی هم در یک ضرب می توانست وزنه های تا 218 و حتی 220 کیلو را هم مهار کند. تالاخادزه، در دو ضرب، 258 کیلو را به راحتی بالای سر برد و مدال طلا را گرفت و به نظر می رسید وزنه های سنگین تر را هم می توانست مهار کند. لذا در زمان کنونی در دسته به اضافه 105 کیلوگرم وزنه برداری، در یک ضزب، رکورد المپیک در اختیار بهداد سلیمی است که با 216 کیلو در المپیک 2016 ریو به دست آمده است. و رکورد جهانی یک ضرب هم باز در اختیار بهداد سلیمی با 214 کیلو در مسابقات جهانی 2011 پاریس است. رکورد دو ضرب المپیک با 262 و نیم کیلو در اختیار حسین رضازاده هست که در المپیک 2004 آتن به دست آمد و رکورد دو ضرب جهان هم باز در اختیار حسین رضازاده با 263 کیلو است که در مسابقات جهانی 2002 ورشو مهار شد. رکورد مجموع المپیک در اختیار لاشا تالاخادزه گرجستانی، با مجموع 473 کیلو در المپیک 2016 ریو هست و رکورد مجموع جهان هم در اختیار حسین رضازاده با مجموع 473 کیلو در مسابقات 2002 ورشو است. ولی یک نکته را باید توجه داشت که تاکنون هیچ وزنه بردای در تاریخ نتوانسته است رکورد های لئونید تاراننکو از شوروی و آنتونیو کراستف از بلغارستان را بهبود بخشد. تاراننکو وزنه بردار اتحاد جماهیر شوروی، در مسابقات جهانی سال 1988 در کانبرا استرالیا، در حرکت دو ضرب، وزنه 266 کیلو را بالای سر برد و در دو ضرب، 209 کیلو زد و در مجموع هم رکورد 475 کیلو را ثبت کرد. کراستف، وزنه بردار بلغارستانی در مسابقات جهانی استراوا چکسلواکی، در حرکت یک ضرب، وزنه 216 کیلوگرمی را بالای سر برد. اما چرا رکوردهای کنونی با اینکه بیشتر از اینها نیستند اما به عنوان رکوردهای جهانی محسوب می شوند و نامی از تاراننکو و کراستف نیست؟! پاسخ این پرسش در تغییر ساختارها و قوانین فدراسیون بین المللی و کلاس های وزنه برداری است. در تاریخ ورزش وزنه برداری تاکنون چهار بار تقسیم بندی اوزان تغییر کرده است، و هر دوره، رکوردهای قبلی حذف شده اند. اولین تقسیم بندی اوزان ورزش وزنه برداری، از سال 1920 تا سال 1972 بود که دسته فوق سنگین، به اضافه 110 کیلو نامیده می شد. جالب است بدانید که در این فاصله در رشته وزنه برداری به جای دو حرکت، سه حرکت بود، (یعنی یک ضرب و دو ضرب و پرس) . رکورددار این دسته واسیلی ایوانوویچ آلکسیف، از اتحاد جماهیر شوروی بود که در یک ضرب رکورد 180 کیلو، در دو ضرب، 237 و نیم کیلو ، در پرس، 236 و نیم کیلو و در مجموع، 645 کیلو را زده بود از سال 1973 تا سال 1992، دسته فوق سنگین همان به اضافه 110 کیلو بود، اما با این تفاوت که حرکت پرس حذف شد و وزنه برداری همین دو حرکت یک ضرب و دو ضرب را داشته و دارد. طلایی ترین دوره تاریخ وزنه برداری هم متعلق به همین دوره است و تاراننکو و کراستف که رکوردهای آنها در بالا ذکر شد، در این دوره بودند. از سال 1993 تا سال 1997، دسته فوق سنگین وزنه برداری، به اضافه 108 کیلو تعریف شد. در این فاصله رکورددار یک ضرب این دوره الکساندر کورولوویچ، از بلاروس هست .... ادامه 👇👇👇 @mohebbisbs
محمد محبی
2016-09-03 19:25:39
و رکورد دوضرب هم با 262 و نیم کیلو و مجموع هم با 462 و نیم کیلو در اختیار آندره چمرکین روس هست. از سال 1997 تاکنون، دسته فوق سنگین با عنوان به اضافه 105 کیلو تعریف شده است و رکوردهای آن هم همانطور که در بالا ذکر شد در اختیار سلیمی و رضازاده و تالاخادزه می باشند. رکوردداران سه دوره قبلی وزنه برداری در دسته فوق سنگین، عمدتا از اتحاد جماهیر شوروی و اقمار آن بودند. در دوره چهارم، ایرانیان بودند که در دسته فوق سنگین، سروری می کردند، اما این جوان 22 ساله گرجستانی می خواهد به این سروری ایرانیان در دسته فوق سنگین وزنه برداری پایان دهد، گرجستان هم تا همین چند دهه پیش از جمهوری های اتحاد شوری بود. آنچه که تاکنون می توان دریافت، این است که وزنه برداران فوق سنگین اگر در حرکت یک ضرب با نهایت تکنیک وزنه ای را مهار کنند، در صورتی که در دو ضرب هم مهارت داشته باشند، می توانند وزنه ای را در دو ضرب بزنند که از وزنه یک ضرب شان 50 الی 55 کیلو سنگین تر باشد. با توجه به اینکه تالاخادزه، هم اکنون 22 سال دارد و در وزنه برداری، اوج درخشش یک وزنه بردار در 25 تا 28 سالگی هست، به نظر می رسد اگر این جوان گرجستانی، آمادگی روحی و جسمی خود را حفظ کند و در المپیک 2020 توکیو (که 26 ساله می شود)، در اوج باشد، بتواند یک رکورد افسانه ای را ثبت کند. او که در یک ضرب، به راحتی 215 کیلو را زد ، می تواند در المپیک 2020 توکیو، به وزنه های بالای 218 کیلو هم حمله کند و در دو ضرب هم به وزنه های بالای 266 کیلو غلبه کند. و به مجموع بیش از 480 کیلو برسد. البته شرایط مسابقات هم می تواند دخیل باشد. مثلا اینکه رقبای سرسختی مثل بهداد سلیمی هم باشند. تا رقابتها گرکتر شود. تجربه ثابت کرده که اگر رقبای سرسختی نباشند، وزنه برداران، برای حمله به رکوردهای جهان و المپیک، انگیزه ای ندارند. به نظر می رسد، اگر یک وزنه برداری بخواهد به رکورد مجموع 500 کیلو برسد، باید در یک ضرب بین 222 تا 225 کیلو برسد و در دو ضرب هم بین 275 تا 278 کیلو. آیا این پسر گرجی می تواند، مرز 500 کیلو را درنوردد؟! باید منتظر ماند و دید. من امیدوارم یک ایرانی، این رکورد را بزند، اما برای این ورزشکار باتکنیک گرجستانی هم آرزوی موفقیت دارم. #محمد_محبی #Mohammad_Mohebbi جمعه 12 شهریور 1395 - دوم سپتامبر 2016 #قویترین_مردان_قرن_بیستم #واسیلی_ایوانوویچ_آلکسیف #لئونید_آرکادین_تاراننکو #آنتونیو_کراستف #آندره_چمرکین #حسین_رضازاده #بهداد_سلیمی #لاشا_تالاخادزه #Vasiliy_Ivanovich_Alekseyev #Leonid_Arcadin_Taranevco #Antonio_Krastev #Andrey_Chemerkin #Hossein_Rezazadeh #Behdad_Salimi #Lasha_Talakhadze @mohebbisbs با تشکر
محمد محبی
2016-09-03 19:25:39
پیش به سوی پانصد کیلو پسر گرجی، ادامه واسیلی آلکسیف، لئونید تاراننکو و آندره چمرکین لاشا تالاخادزه، وزنه بردار جوان گرجستانی در دسته فوق سنگین، یکی از آن ورزشکارانی است که می تواند بشر را به یک رویای بزرگ در ورزش وزنه برداری نزدیک کند. یعنی رویای رکورد مجموع 500 کیلوگرم. تالاخادزه در المپیک 2016 ریو، با بالابردن وزنه 215 کیلو در یک ضرب و 258 کیلو در دوضرب و مجموع 473 کیلو، مدال طلای دسته به اضافه 105 کیلو را به دست آورد و رکورد المپیک در مجموع را نیم کیلو بهبود بخشید. تا قبل از المپیک ریو، رکورد یک ضرب المپیک با 212 و نیم کیلو که در المپیک 2000 سیدنی به دست آمد، در اختیار حسین رضازاده بود. همچنین رکورد مجموع هم با 272 و نیم کیلو که باز در المپیک سیدنی توسط رضازاده شکسته شده بود، در اختیار این وزنه بردار ایرانی بود. ناگفته نماند که در المپیک 2004 آتن، رضازاده برای حرکت سوم دو ضرب، وزنه 263 و نیم کیلو را درخواست کرد و آن را بالا برد. و با توجه به اینکه در همین المپیک در یک ضرب، 210 کیلو را بالای سر برده بود، با رکورد مجموع 473 و نیم کیلو، همچنان باید رضازاده، رکورددار مجموع می شد، اما در همان المپیک آتن، بعد از نرمالایز کردن وزنه ها، 262 و نیم کیلو از وزنه بردار ایرانی در دوضرب پذیرفته شد. در المپیک 2016 ریو، بهداد سلیمی، وزنه بردار ایرانی در یک ضرب، وزنه 216 کیلو را بالای سر برد و رکورد جهان و المپیک را بهبود بخشید. اما در حرکت دو ضرب، به دلیل آسیب دیدگی و مسایل داوری، هر سه حرکتش رد شد و مدالی کسب نکرد. رقیب وی لاشا تالاخادزه گرجی در یک ضرب 215 کیلو را زد. اما برای حرکت سوم، به روی تخته نیامد و با توجه تکنیک بالای او در وزنه زدن، مشخص بود که می توانست وزنه های سنگین تری را هم در یک ضرب بالای سر ببرد. هرچند، بهداد سلیمی هم در یک ضرب می توانست وزنه های تا 218 و حتی 220 کیلو را هم مهار کند. تالاخادزه، در دو ضرب، 258 کیلو را به راحتی بالای سر برد و مدال طلا را گرفت و به نظر می رسید وزنه های سنگین تر را هم می توانست مهار کند. لذا در زمان کنونی در دسته به اضافه 105 کیلوگرم وزنه برداری، در یک ضزب، رکورد المپیک در اختیار بهداد سلیمی است که با 216 کیلو در المپیک 2016 ریو به دست آمده است. و رکورد جهانی یک ضرب هم باز در اختیار بهداد سلیمی با 214 کیلو در مسابقات جهانی 2011 پاریس است. رکورد دو ضرب المپیک با 262 و نیم کیلو در اختیار حسین رضازاده هست که در المپیک 2004 آتن به دست آمد و رکورد دو ضرب جهان هم باز در اختیار حسین رضازاده با 263 کیلو است که در مسابقات جهانی 2002 ورشو مهار شد. رکورد مجموع المپیک در اختیار لاشا تالاخادزه گرجستانی، با مجموع 473 کیلو در المپیک 2016 ریو هست و رکورد مجموع جهان هم در اختیار حسین رضازاده با مجموع 473 کیلو در مسابقات 2002 ورشو است. ولی یک نکته را باید توجه داشت که تاکنون هیچ وزنه بردای در تاریخ نتوانسته است رکورد های لئونید تاراننکو از شوروی و آنتونیو کراستف از بلغارستان را بهبود بخشد. تاراننکو وزنه بردار اتحاد جماهیر شوروی، در مسابقات جهانی سال 1988 در کانبرا استرالیا، در حرکت دو ضرب، وزنه 266 کیلو را بالای سر برد و در دو ضرب، 209 کیلو زد و در مجموع هم رکورد 475 کیلو را ثبت کرد. کراستف، وزنه بردار بلغارستانی در مسابقات جهانی استراوا چکسلواکی، در حرکت یک ضرب، وزنه 216 کیلوگرمی را بالای سر برد. اما چرا رکوردهای کنونی با اینکه بیشتر از اینها نیستند اما به عنوان رکوردهای جهانی محسوب می شوند و نامی از تاراننکو و کراستف نیست؟! پاسخ این پرسش در تغییر ساختارها و قوانین فدراسیون بین المللی و کلاس های وزنه برداری است. در تاریخ ورزش وزنه برداری تاکنون چهار بار تقسیم بندی اوزان تغییر کرده است، و هر دوره، رکوردهای قبلی حذف شده اند. اولین تقسیم بندی اوزان ورزش وزنه برداری، از سال 1920 تا سال 1972 بود که دسته فوق سنگین، به اضافه 110 کیلو نامیده می شد. جالب است بدانید که در این فاصله در رشته وزنه برداری به جای دو حرکت، سه حرکت بود، (یعنی یک ضرب و دو ضرب و پرس) . رکورددار این دسته واسیلی ایوانوویچ آلکسیف، از اتحاد جماهیر شوروی بود که در یک ضرب رکورد 180 کیلو، در دو ضرب، 237 و نیم کیلو ، در پرس، 236 و نیم کیلو و در مجموع، 645 کیلو را زده بود از سال 1973 تا سال 1992، دسته فوق سنگین همان به اضافه 110 کیلو بود، اما با این تفاوت که حرکت پرس حذف شد و وزنه برداری همین دو حرکت یک ضرب و دو ضرب را داشته و دارد. طلایی ترین دوره تاریخ وزنه برداری هم متعلق به همین دوره است و تاراننکو و کراستف که رکوردهای آنها در بالا ذکر شد، در این دوره بودند. از سال 1993 تا سال 1997، دسته فوق سنگین وزنه برداری، به اضافه 108 کیلو تعریف شد. در این فاصله رکورددار یک ضرب این دوره الکساندر کورولوویچ، از بلاروس هست .... ادامه 👇👇👇 @mohebbisbs
محمد محبی
2016-09-03 19:25:39
و رکورد دوضرب هم با 262 و نیم کیلو و مجموع هم با 462 و نیم کیلو در اختیار آندره چمرکین روس هست. از سال 1997 تاکنون، دسته فوق سنگین با عنوان به اضافه 105 کیلو تعریف شده است و رکوردهای آن هم همانطور که در بالا ذکر شد در اختیار سلیمی و رضازاده و تالاخادزه می باشند. رکوردداران سه دوره قبلی وزنه برداری در دسته فوق سنگین، عمدتا از اتحاد جماهیر شوروی و اقمار آن بودند. در دوره چهارم، ایرانیان بودند که در دسته فوق سنگین، سروری می کردند، اما این جوان 22 ساله گرجستانی می خواهد به این سروری ایرانیان در دسته فوق سنگین وزنه برداری پایان دهد، گرجستان هم تا همین چند دهه پیش از جمهوری های اتحاد شوری بود. آنچه که تاکنون می توان دریافت، این است که وزنه برداران فوق سنگین اگر در حرکت یک ضرب با نهایت تکنیک وزنه ای را مهار کنند، در صورتی که در دو ضرب هم مهارت داشته باشند، می توانند وزنه ای را در دو ضرب بزنند که از وزنه یک ضرب شان 50 الی 55 کیلو سنگین تر باشد. با توجه به اینکه تالاخادزه، هم اکنون 22 سال دارد و در وزنه برداری، اوج درخشش یک وزنه بردار در 25 تا 28 سالگی هست، به نظر می رسد اگر این جوان گرجستانی، آمادگی روحی و جسمی خود را حفظ کند و در المپیک 2020 توکیو (که 26 ساله می شود)، در اوج باشد، بتواند یک رکورد افسانه ای را ثبت کند. او که در یک ضرب، به راحتی 215 کیلو را زد ، می تواند در المپیک 2020 توکیو، به وزنه های بالای 218 کیلو هم حمله کند و در دو ضرب هم به وزنه های بالای 266 کیلو غلبه کند. و به مجموع بیش از 480 کیلو برسد. البته شرایط مسابقات هم می تواند دخیل باشد. مثلا اینکه رقبای سرسختی مثل بهداد سلیمی هم باشند. تا رقابتها گرکتر شود. تجربه ثابت کرده که اگر رقبای سرسختی نباشند، وزنه برداران، برای حمله به رکوردهای جهان و المپیک، انگیزه ای ندارند. به نظر می رسد، اگر یک وزنه برداری بخواهد به رکورد مجموع 500 کیلو برسد، باید در یک ضرب بین 222 تا 225 کیلو برسد و در دو ضرب هم بین 275 تا 278 کیلو. آیا این پسر گرجی می تواند، مرز 500 کیلو را درنوردد؟! باید منتظر ماند و دید. من امیدوارم یک ایرانی، این رکورد را بزند، اما برای این ورزشکار باتکنیک گرجستانی هم آرزوی موفقیت دارم. #محمد_محبی #Mohammad_Mohebbi جمعه 12 شهریور 1395 - دوم سپتامبر 2016 #قویترین_مردان_قرن_بیستم #واسیلی_ایوانوویچ_آلکسیف #لئونید_آرکادین_تاراننکو #آنتونیو_کراستف #آندره_چمرکین #حسین_رضازاده #بهداد_سلیمی #لاشا_تالاخادزه #Vasiliy_Ivanovich_Alekseyev #Leonid_Arcadin_Taranevco #Antonio_Krastev #Andrey_Chemerkin #Hossein_Rezazadeh #Behdad_Salimi #Lasha_Talakhadze @mohebbisbs با تشکر
محمد محبی
2016-09-03 19:25:39
پیش به سوی پانصد کیلو پسر گرجی، ادامه واسیلی آلکسیف، لئونید تاراننکو و آندره چمرکین لاشا تالاخادزه، وزنه بردار جوان گرجستانی در دسته فوق سنگین، یکی از آن ورزشکارانی است که می تواند بشر را به یک رویای بزرگ در ورزش وزنه برداری نزدیک کند. یعنی رویای رکورد مجموع 500 کیلوگرم. تالاخادزه در المپیک 2016 ریو، با بالابردن وزنه 215 کیلو در یک ضرب و 258 کیلو در دوضرب و مجموع 473 کیلو، مدال طلای دسته به اضافه 105 کیلو را به دست آورد و رکورد المپیک در مجموع را نیم کیلو بهبود بخشید. تا قبل از المپیک ریو، رکورد یک ضرب المپیک با 212 و نیم کیلو که در المپیک 2000 سیدنی به دست آمد، در اختیار حسین رضازاده بود. همچنین رکورد مجموع هم با 272 و نیم کیلو که باز در المپیک سیدنی توسط رضازاده شکسته شده بود، در اختیار این وزنه بردار ایرانی بود. ناگفته نماند که در المپیک 2004 آتن، رضازاده برای حرکت سوم دو ضرب، وزنه 263 و نیم کیلو را درخواست کرد و آن را بالا برد. و با توجه به اینکه در همین المپیک در یک ضرب، 210 کیلو را بالای سر برده بود، با رکورد مجموع 473 و نیم کیلو، همچنان باید رضازاده، رکورددار مجموع می شد، اما در همان المپیک آتن، بعد از نرمالایز کردن وزنه ها، 262 و نیم کیلو از وزنه بردار ایرانی در دوضرب پذیرفته شد. در المپیک 2016 ریو، بهداد سلیمی، وزنه بردار ایرانی در یک ضرب، وزنه 216 کیلو را بالای سر برد و رکورد جهان و المپیک را بهبود بخشید. اما در حرکت دو ضرب، به دلیل آسیب دیدگی و مسایل داوری، هر سه حرکتش رد شد و مدالی کسب نکرد. رقیب وی لاشا تالاخادزه گرجی در یک ضرب 215 کیلو را زد. اما برای حرکت سوم، به روی تخته نیامد و با توجه تکنیک بالای او در وزنه زدن، مشخص بود که می توانست وزنه های سنگین تری را هم در یک ضرب بالای سر ببرد. هرچند، بهداد سلیمی هم در یک ضرب می توانست وزنه های تا 218 و حتی 220 کیلو را هم مهار کند. تالاخادزه، در دو ضرب، 258 کیلو را به راحتی بالای سر برد و مدال طلا را گرفت و به نظر می رسید وزنه های سنگین تر را هم می توانست مهار کند. لذا در زمان کنونی در دسته به اضافه 105 کیلوگرم وزنه برداری، در یک ضزب، رکورد المپیک در اختیار بهداد سلیمی است که با 216 کیلو در المپیک 2016 ریو به دست آمده است. و رکورد جهانی یک ضرب هم باز در اختیار بهداد سلیمی با 214 کیلو در مسابقات جهانی 2011 پاریس است. رکورد دو ضرب المپیک با 262 و نیم کیلو در اختیار حسین رضازاده هست که در المپیک 2004 آتن به دست آمد و رکورد دو ضرب جهان هم باز در اختیار حسین رضازاده با 263 کیلو است که در مسابقات جهانی 2002 ورشو مهار شد. رکورد مجموع المپیک در اختیار لاشا تالاخادزه گرجستانی، با مجموع 473 کیلو در المپیک 2016 ریو هست و رکورد مجموع جهان هم در اختیار حسین رضازاده با مجموع 473 کیلو در مسابقات 2002 ورشو است. ولی یک نکته را باید توجه داشت که تاکنون هیچ وزنه بردای در تاریخ نتوانسته است رکورد های لئونید تاراننکو از شوروی و آنتونیو کراستف از بلغارستان را بهبود بخشد. تاراننکو وزنه بردار اتحاد جماهیر شوروی، در مسابقات جهانی سال 1988 در کانبرا استرالیا، در حرکت دو ضرب، وزنه 266 کیلو را بالای سر برد و در دو ضرب، 209 کیلو زد و در مجموع هم رکورد 475 کیلو را ثبت کرد. کراستف، وزنه بردار بلغارستانی در مسابقات جهانی استراوا چکسلواکی، در حرکت یک ضرب، وزنه 216 کیلوگرمی را بالای سر برد. اما چرا رکوردهای کنونی با اینکه بیشتر از اینها نیستند اما به عنوان رکوردهای جهانی محسوب می شوند و نامی از تاراننکو و کراستف نیست؟! پاسخ این پرسش در تغییر ساختارها و قوانین فدراسیون بین المللی و کلاس های وزنه برداری است. در تاریخ ورزش وزنه برداری تاکنون چهار بار تقسیم بندی اوزان تغییر کرده است، و هر دوره، رکوردهای قبلی حذف شده اند. اولین تقسیم بندی اوزان ورزش وزنه برداری، از سال 1920 تا سال 1972 بود که دسته فوق سنگین، به اضافه 110 کیلو نامیده می شد. جالب است بدانید که در این فاصله در رشته وزنه برداری به جای دو حرکت، سه حرکت بود، (یعنی یک ضرب و دو ضرب و پرس) . رکورددار این دسته واسیلی ایوانوویچ آلکسیف، از اتحاد جماهیر شوروی بود که در یک ضرب رکورد 180 کیلو، در دو ضرب، 237 و نیم کیلو ، در پرس، 236 و نیم کیلو و در مجموع، 645 کیلو را زده بود از سال 1973 تا سال 1992، دسته فوق سنگین همان به اضافه 110 کیلو بود، اما با این تفاوت که حرکت پرس حذف شد و وزنه برداری همین دو حرکت یک ضرب و دو ضرب را داشته و دارد. طلایی ترین دوره تاریخ وزنه برداری هم متعلق به همین دوره است و تاراننکو و کراستف که رکوردهای آنها در بالا ذکر شد، در این دوره بودند. از سال 1993 تا سال 1997، دسته فوق سنگین وزنه برداری، به اضافه 108 کیلو تعریف شد. در این فاصله رکورددار یک ضرب این دوره الکساندر کورولوویچ، از بلاروس هست .... ادامه 👇👇👇 @mohebbisbs
محمد محبی
2016-09-03 19:25:39
و رکورد دوضرب هم با 262 و نیم کیلو و مجموع هم با 462 و نیم کیلو در اختیار آندره چمرکین روس هست. از سال 1997 تاکنون، دسته فوق سنگین با عنوان به اضافه 105 کیلو تعریف شده است و رکوردهای آن هم همانطور که در بالا ذکر شد در اختیار سلیمی و رضازاده و تالاخادزه می باشند. رکوردداران سه دوره قبلی وزنه برداری در دسته فوق سنگین، عمدتا از اتحاد جماهیر شوروی و اقمار آن بودند. در دوره چهارم، ایرانیان بودند که در دسته فوق سنگین، سروری می کردند، اما این جوان 22 ساله گرجستانی می خواهد به این سروری ایرانیان در دسته فوق سنگین وزنه برداری پایان دهد، گرجستان هم تا همین چند دهه پیش از جمهوری های اتحاد شوری بود. آنچه که تاکنون می توان دریافت، این است که وزنه برداران فوق سنگین اگر در حرکت یک ضرب با نهایت تکنیک وزنه ای را مهار کنند، در صورتی که در دو ضرب هم مهارت داشته باشند، می توانند وزنه ای را در دو ضرب بزنند که از وزنه یک ضرب شان 50 الی 55 کیلو سنگین تر باشد. با توجه به اینکه تالاخادزه، هم اکنون 22 سال دارد و در وزنه برداری، اوج درخشش یک وزنه بردار در 25 تا 28 سالگی هست، به نظر می رسد اگر این جوان گرجستانی، آمادگی روحی و جسمی خود را حفظ کند و در المپیک 2020 توکیو (که 26 ساله می شود)، در اوج باشد، بتواند یک رکورد افسانه ای را ثبت کند. او که در یک ضرب، به راحتی 215 کیلو را زد ، می تواند در المپیک 2020 توکیو، به وزنه های بالای 218 کیلو هم حمله کند و در دو ضرب هم به وزنه های بالای 266 کیلو غلبه کند. و به مجموع بیش از 480 کیلو برسد. البته شرایط مسابقات هم می تواند دخیل باشد. مثلا اینکه رقبای سرسختی مثل بهداد سلیمی هم باشند. تا رقابتها گرکتر شود. تجربه ثابت کرده که اگر رقبای سرسختی نباشند، وزنه برداران، برای حمله به رکوردهای جهان و المپیک، انگیزه ای ندارند. به نظر می رسد، اگر یک وزنه برداری بخواهد به رکورد مجموع 500 کیلو برسد، باید در یک ضرب بین 222 تا 225 کیلو برسد و در دو ضرب هم بین 275 تا 278 کیلو. آیا این پسر گرجی می تواند، مرز 500 کیلو را درنوردد؟! باید منتظر ماند و دید. من امیدوارم یک ایرانی، این رکورد را بزند، اما برای این ورزشکار باتکنیک گرجستانی هم آرزوی موفقیت دارم. #محمد_محبی #Mohammad_Mohebbi جمعه 12 شهریور 1395 - دوم سپتامبر 2016 #قویترین_مردان_قرن_بیستم #واسیلی_ایوانوویچ_آلکسیف #لئونید_آرکادین_تاراننکو #آنتونیو_کراستف #آندره_چمرکین #حسین_رضازاده #بهداد_سلیمی #لاشا_تالاخادزه #Vasiliy_Ivanovich_Alekseyev #Leonid_Arcadin_Taranevco #Antonio_Krastev #Andrey_Chemerkin #Hossein_Rezazadeh #Behdad_Salimi #Lasha_Talakhadze @mohebbisbs با تشکر
محمد محبی
2016-09-03 19:25:39
پیش به سوی پانصد کیلو پسر گرجی، ادامه واسیلی آلکسیف، لئونید تاراننکو و آندره چمرکین لاشا تالاخادزه، وزنه بردار جوان گرجستانی در دسته فوق سنگین، یکی از آن ورزشکارانی است که می تواند بشر را به یک رویای بزرگ در ورزش وزنه برداری نزدیک کند. یعنی رویای رکورد مجموع 500 کیلوگرم. تالاخادزه در المپیک 2016 ریو، با بالابردن وزنه 215 کیلو در یک ضرب و 258 کیلو در دوضرب و مجموع 473 کیلو، مدال طلای دسته به اضافه 105 کیلو را به دست آورد و رکورد المپیک در مجموع را نیم کیلو بهبود بخشید. تا قبل از المپیک ریو، رکورد یک ضرب المپیک با 212 و نیم کیلو که در المپیک 2000 سیدنی به دست آمد، در اختیار حسین رضازاده بود. همچنین رکورد مجموع هم با 272 و نیم کیلو که باز در المپیک سیدنی توسط رضازاده شکسته شده بود، در اختیار این وزنه بردار ایرانی بود. ناگفته نماند که در المپیک 2004 آتن، رضازاده برای حرکت سوم دو ضرب، وزنه 263 و نیم کیلو را درخواست کرد و آن را بالا برد. و با توجه به اینکه در همین المپیک در یک ضرب، 210 کیلو را بالای سر برده بود، با رکورد مجموع 473 و نیم کیلو، همچنان باید رضازاده، رکورددار مجموع می شد، اما در همان المپیک آتن، بعد از نرمالایز کردن وزنه ها، 262 و نیم کیلو از وزنه بردار ایرانی در دوضرب پذیرفته شد. در المپیک 2016 ریو، بهداد سلیمی، وزنه بردار ایرانی در یک ضرب، وزنه 216 کیلو را بالای سر برد و رکورد جهان و المپیک را بهبود بخشید. اما در حرکت دو ضرب، به دلیل آسیب دیدگی و مسایل داوری، هر سه حرکتش رد شد و مدالی کسب نکرد. رقیب وی لاشا تالاخادزه گرجی در یک ضرب 215 کیلو را زد. اما برای حرکت سوم، به روی تخته نیامد و با توجه تکنیک بالای او در وزنه زدن، مشخص بود که می توانست وزنه های سنگین تری را هم در یک ضرب بالای سر ببرد. هرچند، بهداد سلیمی هم در یک ضرب می توانست وزنه های تا 218 و حتی 220 کیلو را هم مهار کند. تالاخادزه، در دو ضرب، 258 کیلو را به راحتی بالای سر برد و مدال طلا را گرفت و به نظر می رسید وزنه های سنگین تر را هم می توانست مهار کند. لذا در زمان کنونی در دسته به اضافه 105 کیلوگرم وزنه برداری، در یک ضزب، رکورد المپیک در اختیار بهداد سلیمی است که با 216 کیلو در المپیک 2016 ریو به دست آمده است. و رکورد جهانی یک ضرب هم باز در اختیار بهداد سلیمی با 214 کیلو در مسابقات جهانی 2011 پاریس است. رکورد دو ضرب المپیک با 262 و نیم کیلو در اختیار حسین رضازاده هست که در المپیک 2004 آتن به دست آمد و رکورد دو ضرب جهان هم باز در اختیار حسین رضازاده با 263 کیلو است که در مسابقات جهانی 2002 ورشو مهار شد. رکورد مجموع المپیک در اختیار لاشا تالاخادزه گرجستانی، با مجموع 473 کیلو در المپیک 2016 ریو هست و رکورد مجموع جهان هم در اختیار حسین رضازاده با مجموع 473 کیلو در مسابقات 2002 ورشو است. ولی یک نکته را باید توجه داشت که تاکنون هیچ وزنه بردای در تاریخ نتوانسته است رکورد های لئونید تاراننکو از شوروی و آنتونیو کراستف از بلغارستان را بهبود بخشد. تاراننکو وزنه بردار اتحاد جماهیر شوروی، در مسابقات جهانی سال 1988 در کانبرا استرالیا، در حرکت دو ضرب، وزنه 266 کیلو را بالای سر برد و در دو ضرب، 209 کیلو زد و در مجموع هم رکورد 475 کیلو را ثبت کرد. کراستف، وزنه بردار بلغارستانی در مسابقات جهانی استراوا چکسلواکی، در حرکت یک ضرب، وزنه 216 کیلوگرمی را بالای سر برد. اما چرا رکوردهای کنونی با اینکه بیشتر از اینها نیستند اما به عنوان رکوردهای جهانی محسوب می شوند و نامی از تاراننکو و کراستف نیست؟! پاسخ این پرسش در تغییر ساختارها و قوانین فدراسیون بین المللی و کلاس های وزنه برداری است. در تاریخ ورزش وزنه برداری تاکنون چهار بار تقسیم بندی اوزان تغییر کرده است، و هر دوره، رکوردهای قبلی حذف شده اند. اولین تقسیم بندی اوزان ورزش وزنه برداری، از سال 1920 تا سال 1972 بود که دسته فوق سنگین، به اضافه 110 کیلو نامیده می شد. جالب است بدانید که در این فاصله در رشته وزنه برداری به جای دو حرکت، سه حرکت بود، (یعنی یک ضرب و دو ضرب و پرس) . رکورددار این دسته واسیلی ایوانوویچ آلکسیف، از اتحاد جماهیر شوروی بود که در یک ضرب رکورد 180 کیلو، در دو ضرب، 237 و نیم کیلو ، در پرس، 236 و نیم کیلو و در مجموع، 645 کیلو را زده بود از سال 1973 تا سال 1992، دسته فوق سنگین همان به اضافه 110 کیلو بود، اما با این تفاوت که حرکت پرس حذف شد و وزنه برداری همین دو حرکت یک ضرب و دو ضرب را داشته و دارد. طلایی ترین دوره تاریخ وزنه برداری هم متعلق به همین دوره است و تاراننکو و کراستف که رکوردهای آنها در بالا ذکر شد، در این دوره بودند. از سال 1993 تا سال 1997، دسته فوق سنگین وزنه برداری، به اضافه 108 کیلو تعریف شد. در این فاصله رکورددار یک ضرب این دوره الکساندر کورولوویچ، از بلاروس هست .... ادامه 👇👇👇 @mohebbisbs
محمد محبی
2016-09-03 19:25:39
و رکورد دوضرب هم با 262 و نیم کیلو و مجموع هم با 462 و نیم کیلو در اختیار آندره چمرکین روس هست. از سال 1997 تاکنون، دسته فوق سنگین با عنوان به اضافه 105 کیلو تعریف شده است و رکوردهای آن هم همانطور که در بالا ذکر شد در اختیار سلیمی و رضازاده و تالاخادزه می باشند. رکوردداران سه دوره قبلی وزنه برداری در دسته فوق سنگین، عمدتا از اتحاد جماهیر شوروی و اقمار آن بودند. در دوره چهارم، ایرانیان بودند که در دسته فوق سنگین، سروری می کردند، اما این جوان 22 ساله گرجستانی می خواهد به این سروری ایرانیان در دسته فوق سنگین وزنه برداری پایان دهد، گرجستان هم تا همین چند دهه پیش از جمهوری های اتحاد شوری بود. آنچه که تاکنون می توان دریافت، این است که وزنه برداران فوق سنگین اگر در حرکت یک ضرب با نهایت تکنیک وزنه ای را مهار کنند، در صورتی که در دو ضرب هم مهارت داشته باشند، می توانند وزنه ای را در دو ضرب بزنند که از وزنه یک ضرب شان 50 الی 55 کیلو سنگین تر باشد. با توجه به اینکه تالاخادزه، هم اکنون 22 سال دارد و در وزنه برداری، اوج درخشش یک وزنه بردار در 25 تا 28 سالگی هست، به نظر می رسد اگر این جوان گرجستانی، آمادگی روحی و جسمی خود را حفظ کند و در المپیک 2020 توکیو (که 26 ساله می شود)، در اوج باشد، بتواند یک رکورد افسانه ای را ثبت کند. او که در یک ضرب، به راحتی 215 کیلو را زد ، می تواند در المپیک 2020 توکیو، به وزنه های بالای 218 کیلو هم حمله کند و در دو ضرب هم به وزنه های بالای 266 کیلو غلبه کند. و به مجموع بیش از 480 کیلو برسد. البته شرایط مسابقات هم می تواند دخیل باشد. مثلا اینکه رقبای سرسختی مثل بهداد سلیمی هم باشند. تا رقابتها گرکتر شود. تجربه ثابت کرده که اگر رقبای سرسختی نباشند، وزنه برداران، برای حمله به رکوردهای جهان و المپیک، انگیزه ای ندارند. به نظر می رسد، اگر یک وزنه برداری بخواهد به رکورد مجموع 500 کیلو برسد، باید در یک ضرب بین 222 تا 225 کیلو برسد و در دو ضرب هم بین 275 تا 278 کیلو. آیا این پسر گرجی می تواند، مرز 500 کیلو را درنوردد؟! باید منتظر ماند و دید. من امیدوارم یک ایرانی، این رکورد را بزند، اما برای این ورزشکار باتکنیک گرجستانی هم آرزوی موفقیت دارم. #محمد_محبی #Mohammad_Mohebbi جمعه 12 شهریور 1395 - دوم سپتامبر 2016 #قویترین_مردان_قرن_بیستم #واسیلی_ایوانوویچ_آلکسیف #لئونید_آرکادین_تاراننکو #آنتونیو_کراستف #آندره_چمرکین #حسین_رضازاده #بهداد_سلیمی #لاشا_تالاخادزه #Vasiliy_Ivanovich_Alekseyev #Leonid_Arcadin_Taranevco #Antonio_Krastev #Andrey_Chemerkin #Hossein_Rezazadeh #Behdad_Salimi #Lasha_Talakhadze @mohebbisbs با تشکر
محمد محبی
2016-09-03 19:25:39
پیش به سوی پانصد کیلو پسر گرجی، ادامه واسیلی آلکسیف، لئونید تاراننکو و آندره چمرکین لاشا تالاخادزه، وزنه بردار جوان گرجستانی در دسته فوق سنگین، یکی از آن ورزشکارانی است که می تواند بشر را به یک رویای بزرگ در ورزش وزنه برداری نزدیک کند. یعنی رویای رکورد مجموع 500 کیلوگرم. تالاخادزه در المپیک 2016 ریو، با بالابردن وزنه 215 کیلو در یک ضرب و 258 کیلو در دوضرب و مجموع 473 کیلو، مدال طلای دسته به اضافه 105 کیلو را به دست آورد و رکورد المپیک در مجموع را نیم کیلو بهبود بخشید. تا قبل از المپیک ریو، رکورد یک ضرب المپیک با 212 و نیم کیلو که در المپیک 2000 سیدنی به دست آمد، در اختیار حسین رضازاده بود. همچنین رکورد مجموع هم با 272 و نیم کیلو که باز در المپیک سیدنی توسط رضازاده شکسته شده بود، در اختیار این وزنه بردار ایرانی بود. ناگفته نماند که در المپیک 2004 آتن، رضازاده برای حرکت سوم دو ضرب، وزنه 263 و نیم کیلو را درخواست کرد و آن را بالا برد. و با توجه به اینکه در همین المپیک در یک ضرب، 210 کیلو را بالای سر برده بود، با رکورد مجموع 473 و نیم کیلو، همچنان باید رضازاده، رکورددار مجموع می شد، اما در همان المپیک آتن، بعد از نرمالایز کردن وزنه ها، 262 و نیم کیلو از وزنه بردار ایرانی در دوضرب پذیرفته شد. در المپیک 2016 ریو، بهداد سلیمی، وزنه بردار ایرانی در یک ضرب، وزنه 216 کیلو را بالای سر برد و رکورد جهان و المپیک را بهبود بخشید. اما در حرکت دو ضرب، به دلیل آسیب دیدگی و مسایل داوری، هر سه حرکتش رد شد و مدالی کسب نکرد. رقیب وی لاشا تالاخادزه گرجی در یک ضرب 215 کیلو را زد. اما برای حرکت سوم، به روی تخته نیامد و با توجه تکنیک بالای او در وزنه زدن، مشخص بود که می توانست وزنه های سنگین تری را هم در یک ضرب بالای سر ببرد. هرچند، بهداد سلیمی هم در یک ضرب می توانست وزنه های تا 218 و حتی 220 کیلو را هم مهار کند. تالاخادزه، در دو ضرب، 258 کیلو را به راحتی بالای سر برد و مدال طلا را گرفت و به نظر می رسید وزنه های سنگین تر را هم می توانست مهار کند. لذا در زمان کنونی در دسته به اضافه 105 کیلوگرم وزنه برداری، در یک ضزب، رکورد المپیک در اختیار بهداد سلیمی است که با 216 کیلو در المپیک 2016 ریو به دست آمده است. و رکورد جهانی یک ضرب هم باز در اختیار بهداد سلیمی با 214 کیلو در مسابقات جهانی 2011 پاریس است. رکورد دو ضرب المپیک با 262 و نیم کیلو در اختیار حسین رضازاده هست که در المپیک 2004 آتن به دست آمد و رکورد دو ضرب جهان هم باز در اختیار حسین رضازاده با 263 کیلو است که در مسابقات جهانی 2002 ورشو مهار شد. رکورد مجموع المپیک در اختیار لاشا تالاخادزه گرجستانی، با مجموع 473 کیلو در المپیک 2016 ریو هست و رکورد مجموع جهان هم در اختیار حسین رضازاده با مجموع 473 کیلو در مسابقات 2002 ورشو است. ولی یک نکته را باید توجه داشت که تاکنون هیچ وزنه بردای در تاریخ نتوانسته است رکورد های لئونید تاراننکو از شوروی و آنتونیو کراستف از بلغارستان را بهبود بخشد. تاراننکو وزنه بردار اتحاد جماهیر شوروی، در مسابقات جهانی سال 1988 در کانبرا استرالیا، در حرکت دو ضرب، وزنه 266 کیلو را بالای سر برد و در دو ضرب، 209 کیلو زد و در مجموع هم رکورد 475 کیلو را ثبت کرد. کراستف، وزنه بردار بلغارستانی در مسابقات جهانی استراوا چکسلواکی، در حرکت یک ضرب، وزنه 216 کیلوگرمی را بالای سر برد. اما چرا رکوردهای کنونی با اینکه بیشتر از اینها نیستند اما به عنوان رکوردهای جهانی محسوب می شوند و نامی از تاراننکو و کراستف نیست؟! پاسخ این پرسش در تغییر ساختارها و قوانین فدراسیون بین المللی و کلاس های وزنه برداری است. در تاریخ ورزش وزنه برداری تاکنون چهار بار تقسیم بندی اوزان تغییر کرده است، و هر دوره، رکوردهای قبلی حذف شده اند. اولین تقسیم بندی اوزان ورزش وزنه برداری، از سال 1920 تا سال 1972 بود که دسته فوق سنگین، به اضافه 110 کیلو نامیده می شد. جالب است بدانید که در این فاصله در رشته وزنه برداری به جای دو حرکت، سه حرکت بود، (یعنی یک ضرب و دو ضرب و پرس) . رکورددار این دسته واسیلی ایوانوویچ آلکسیف، از اتحاد جماهیر شوروی بود که در یک ضرب رکورد 180 کیلو، در دو ضرب، 237 و نیم کیلو ، در پرس، 236 و نیم کیلو و در مجموع، 645 کیلو را زده بود از سال 1973 تا سال 1992، دسته فوق سنگین همان به اضافه 110 کیلو بود، اما با این تفاوت که حرکت پرس حذف شد و وزنه برداری همین دو حرکت یک ضرب و دو ضرب را داشته و دارد. طلایی ترین دوره تاریخ وزنه برداری هم متعلق به همین دوره است و تاراننکو و کراستف که رکوردهای آنها در بالا ذکر شد، در این دوره بودند. از سال 1993 تا سال 1997، دسته فوق سنگین وزنه برداری، به اضافه 108 کیلو تعریف شد. در این فاصله رکورددار یک ضرب این دوره الکساندر کورولوویچ، از بلاروس هست .... ادامه 👇👇👇 @mohebbisbs
محمد محبی
2016-09-03 19:25:39
و رکورد دوضرب هم با 262 و نیم کیلو و مجموع هم با 462 و نیم کیلو در اختیار آندره چمرکین روس هست. از سال 1997 تاکنون، دسته فوق سنگین با عنوان به اضافه 105 کیلو تعریف شده است و رکوردهای آن هم همانطور که در بالا ذکر شد در اختیار سلیمی و رضازاده و تالاخادزه می باشند. رکوردداران سه دوره قبلی وزنه برداری در دسته فوق سنگین، عمدتا از اتحاد جماهیر شوروی و اقمار آن بودند. در دوره چهارم، ایرانیان بودند که در دسته فوق سنگین، سروری می کردند، اما این جوان 22 ساله گرجستانی می خواهد به این سروری ایرانیان در دسته فوق سنگین وزنه برداری پایان دهد، گرجستان هم تا همین چند دهه پیش از جمهوری های اتحاد شوری بود. آنچه که تاکنون می توان دریافت، این است که وزنه برداران فوق سنگین اگر در حرکت یک ضرب با نهایت تکنیک وزنه ای را مهار کنند، در صورتی که در دو ضرب هم مهارت داشته باشند، می توانند وزنه ای را در دو ضرب بزنند که از وزنه یک ضرب شان 50 الی 55 کیلو سنگین تر باشد. با توجه به اینکه تالاخادزه، هم اکنون 22 سال دارد و در وزنه برداری، اوج درخشش یک وزنه بردار در 25 تا 28 سالگی هست، به نظر می رسد اگر این جوان گرجستانی، آمادگی روحی و جسمی خود را حفظ کند و در المپیک 2020 توکیو (که 26 ساله می شود)، در اوج باشد، بتواند یک رکورد افسانه ای را ثبت کند. او که در یک ضرب، به راحتی 215 کیلو را زد ، می تواند در المپیک 2020 توکیو، به وزنه های بالای 218 کیلو هم حمله کند و در دو ضرب هم به وزنه های بالای 266 کیلو غلبه کند. و به مجموع بیش از 480 کیلو برسد. البته شرایط مسابقات هم می تواند دخیل باشد. مثلا اینکه رقبای سرسختی مثل بهداد سلیمی هم باشند. تا رقابتها گرکتر شود. تجربه ثابت کرده که اگر رقبای سرسختی نباشند، وزنه برداران، برای حمله به رکوردهای جهان و المپیک، انگیزه ای ندارند. به نظر می رسد، اگر یک وزنه برداری بخواهد به رکورد مجموع 500 کیلو برسد، باید در یک ضرب بین 222 تا 225 کیلو برسد و در دو ضرب هم بین 275 تا 278 کیلو. آیا این پسر گرجی می تواند، مرز 500 کیلو را درنوردد؟! باید منتظر ماند و دید. من امیدوارم یک ایرانی، این رکورد را بزند، اما برای این ورزشکار باتکنیک گرجستانی هم آرزوی موفقیت دارم. #محمد_محبی #Mohammad_Mohebbi جمعه 12 شهریور 1395 - دوم سپتامبر 2016 #قویترین_مردان_قرن_بیستم #واسیلی_ایوانوویچ_آلکسیف #لئونید_آرکادین_تاراننکو #آنتونیو_کراستف #آندره_چمرکین #حسین_رضازاده #بهداد_سلیمی #لاشا_تالاخادزه #Vasiliy_Ivanovich_Alekseyev #Leonid_Arcadin_Taranevco #Antonio_Krastev #Andrey_Chemerkin #Hossein_Rezazadeh #Behdad_Salimi #Lasha_Talakhadze @mohebbisbs با تشکر