محمد محبی - Page 1

About
کانال اندیشه ایرانشهری مطالبی در مورد علوم سیاسی، حقوق و فقه با رویکرد میهن دوستی و محوریت ایران (کپی و فوروارد آزاد است و نیازی به اجازه نیست) ارتباط با مدیر کانال @mohammadmpmi
محمد محبی
2016-09-03 19:25:39
پیش به سوی پانصد کیلو پسر گرجی، ادامه واسیلی آلکسیف، لئونید تاراننکو و آندره چمرکین لاشا تالاخادزه، وزنه بردار جوان گرجستانی در دسته فوق سنگین، یکی از آن ورزشکارانی است که می تواند بشر را به یک رویای بزرگ در ورزش وزنه برداری نزدیک کند. یعنی رویای رکورد مجموع 500 کیلوگرم. تالاخادزه در المپیک 2016 ریو، با بالابردن وزنه 215 کیلو در یک ضرب و 258 کیلو در دوضرب و مجموع 473 کیلو، مدال طلای دسته به اضافه 105 کیلو را به دست آورد و رکورد المپیک در مجموع را نیم کیلو بهبود بخشید. تا قبل از المپیک ریو، رکورد یک ضرب المپیک با 212 و نیم کیلو که در المپیک 2000 سیدنی به دست آمد، در اختیار حسین رضازاده بود. همچنین رکورد مجموع هم با 272 و نیم کیلو که باز در المپیک سیدنی توسط رضازاده شکسته شده بود، در اختیار این وزنه بردار ایرانی بود. ناگفته نماند که در المپیک 2004 آتن، رضازاده برای حرکت سوم دو ضرب، وزنه 263 و نیم کیلو را درخواست کرد و آن را بالا برد. و با توجه به اینکه در همین المپیک در یک ضرب، 210 کیلو را بالای سر برده بود، با رکورد مجموع 473 و نیم کیلو، همچنان باید رضازاده، رکورددار مجموع می شد، اما در همان المپیک آتن، بعد از نرمالایز کردن وزنه ها، 262 و نیم کیلو از وزنه بردار ایرانی در دوضرب پذیرفته شد. در المپیک 2016 ریو، بهداد سلیمی، وزنه بردار ایرانی در یک ضرب، وزنه 216 کیلو را بالای سر برد و رکورد جهان و المپیک را بهبود بخشید. اما در حرکت دو ضرب، به دلیل آسیب دیدگی و مسایل داوری، هر سه حرکتش رد شد و مدالی کسب نکرد. رقیب وی لاشا تالاخادزه گرجی در یک ضرب 215 کیلو را زد. اما برای حرکت سوم، به روی تخته نیامد و با توجه تکنیک بالای او در وزنه زدن، مشخص بود که می توانست وزنه های سنگین تری را هم در یک ضرب بالای سر ببرد. هرچند، بهداد سلیمی هم در یک ضرب می توانست وزنه های تا 218 و حتی 220 کیلو را هم مهار کند. تالاخادزه، در دو ضرب، 258 کیلو را به راحتی بالای سر برد و مدال طلا را گرفت و به نظر می رسید وزنه های سنگین تر را هم می توانست مهار کند. لذا در زمان کنونی در دسته به اضافه 105 کیلوگرم وزنه برداری، در یک ضزب، رکورد المپیک در اختیار بهداد سلیمی است که با 216 کیلو در المپیک 2016 ریو به دست آمده است. و رکورد جهانی یک ضرب هم باز در اختیار بهداد سلیمی با 214 کیلو در مسابقات جهانی 2011 پاریس است. رکورد دو ضرب المپیک با 262 و نیم کیلو در اختیار حسین رضازاده هست که در المپیک 2004 آتن به دست آمد و رکورد دو ضرب جهان هم باز در اختیار حسین رضازاده با 263 کیلو است که در مسابقات جهانی 2002 ورشو مهار شد. رکورد مجموع المپیک در اختیار لاشا تالاخادزه گرجستانی، با مجموع 473 کیلو در المپیک 2016 ریو هست و رکورد مجموع جهان هم در اختیار حسین رضازاده با مجموع 473 کیلو در مسابقات 2002 ورشو است. ولی یک نکته را باید توجه داشت که تاکنون هیچ وزنه بردای در تاریخ نتوانسته است رکورد های لئونید تاراننکو از شوروی و آنتونیو کراستف از بلغارستان را بهبود بخشد. تاراننکو وزنه بردار اتحاد جماهیر شوروی، در مسابقات جهانی سال 1988 در کانبرا استرالیا، در حرکت دو ضرب، وزنه 266 کیلو را بالای سر برد و در دو ضرب، 209 کیلو زد و در مجموع هم رکورد 475 کیلو را ثبت کرد. کراستف، وزنه بردار بلغارستانی در مسابقات جهانی استراوا چکسلواکی، در حرکت یک ضرب، وزنه 216 کیلوگرمی را بالای سر برد. اما چرا رکوردهای کنونی با اینکه بیشتر از اینها نیستند اما به عنوان رکوردهای جهانی محسوب می شوند و نامی از تاراننکو و کراستف نیست؟! پاسخ این پرسش در تغییر ساختارها و قوانین فدراسیون بین المللی و کلاس های وزنه برداری است. در تاریخ ورزش وزنه برداری تاکنون چهار بار تقسیم بندی اوزان تغییر کرده است، و هر دوره، رکوردهای قبلی حذف شده اند. اولین تقسیم بندی اوزان ورزش وزنه برداری، از سال 1920 تا سال 1972 بود که دسته فوق سنگین، به اضافه 110 کیلو نامیده می شد. جالب است بدانید که در این فاصله در رشته وزنه برداری به جای دو حرکت، سه حرکت بود، (یعنی یک ضرب و دو ضرب و پرس) . رکورددار این دسته واسیلی ایوانوویچ آلکسیف، از اتحاد جماهیر شوروی بود که در یک ضرب رکورد 180 کیلو، در دو ضرب، 237 و نیم کیلو ، در پرس، 236 و نیم کیلو و در مجموع، 645 کیلو را زده بود از سال 1973 تا سال 1992، دسته فوق سنگین همان به اضافه 110 کیلو بود، اما با این تفاوت که حرکت پرس حذف شد و وزنه برداری همین دو حرکت یک ضرب و دو ضرب را داشته و دارد. طلایی ترین دوره تاریخ وزنه برداری هم متعلق به همین دوره است و تاراننکو و کراستف که رکوردهای آنها در بالا ذکر شد، در این دوره بودند. از سال 1993 تا سال 1997، دسته فوق سنگین وزنه برداری، به اضافه 108 کیلو تعریف شد. در این فاصله رکورددار یک ضرب این دوره الکساندر کورولوویچ، از بلاروس هست .... ادامه 👇👇👇 @mohebbisbs
محمد محبی
2016-09-03 19:25:39
و رکورد دوضرب هم با 262 و نیم کیلو و مجموع هم با 462 و نیم کیلو در اختیار آندره چمرکین روس هست. از سال 1997 تاکنون، دسته فوق سنگین با عنوان به اضافه 105 کیلو تعریف شده است و رکوردهای آن هم همانطور که در بالا ذکر شد در اختیار سلیمی و رضازاده و تالاخادزه می باشند. رکوردداران سه دوره قبلی وزنه برداری در دسته فوق سنگین، عمدتا از اتحاد جماهیر شوروی و اقمار آن بودند. در دوره چهارم، ایرانیان بودند که در دسته فوق سنگین، سروری می کردند، اما این جوان 22 ساله گرجستانی می خواهد به این سروری ایرانیان در دسته فوق سنگین وزنه برداری پایان دهد، گرجستان هم تا همین چند دهه پیش از جمهوری های اتحاد شوری بود. آنچه که تاکنون می توان دریافت، این است که وزنه برداران فوق سنگین اگر در حرکت یک ضرب با نهایت تکنیک وزنه ای را مهار کنند، در صورتی که در دو ضرب هم مهارت داشته باشند، می توانند وزنه ای را در دو ضرب بزنند که از وزنه یک ضرب شان 50 الی 55 کیلو سنگین تر باشد. با توجه به اینکه تالاخادزه، هم اکنون 22 سال دارد و در وزنه برداری، اوج درخشش یک وزنه بردار در 25 تا 28 سالگی هست، به نظر می رسد اگر این جوان گرجستانی، آمادگی روحی و جسمی خود را حفظ کند و در المپیک 2020 توکیو (که 26 ساله می شود)، در اوج باشد، بتواند یک رکورد افسانه ای را ثبت کند. او که در یک ضرب، به راحتی 215 کیلو را زد ، می تواند در المپیک 2020 توکیو، به وزنه های بالای 218 کیلو هم حمله کند و در دو ضرب هم به وزنه های بالای 266 کیلو غلبه کند. و به مجموع بیش از 480 کیلو برسد. البته شرایط مسابقات هم می تواند دخیل باشد. مثلا اینکه رقبای سرسختی مثل بهداد سلیمی هم باشند. تا رقابتها گرکتر شود. تجربه ثابت کرده که اگر رقبای سرسختی نباشند، وزنه برداران، برای حمله به رکوردهای جهان و المپیک، انگیزه ای ندارند. به نظر می رسد، اگر یک وزنه برداری بخواهد به رکورد مجموع 500 کیلو برسد، باید در یک ضرب بین 222 تا 225 کیلو برسد و در دو ضرب هم بین 275 تا 278 کیلو. آیا این پسر گرجی می تواند، مرز 500 کیلو را درنوردد؟! باید منتظر ماند و دید. من امیدوارم یک ایرانی، این رکورد را بزند، اما برای این ورزشکار باتکنیک گرجستانی هم آرزوی موفقیت دارم. #محمد_محبی #Mohammad_Mohebbi جمعه 12 شهریور 1395 - دوم سپتامبر 2016 #قویترین_مردان_قرن_بیستم #واسیلی_ایوانوویچ_آلکسیف #لئونید_آرکادین_تاراننکو #آنتونیو_کراستف #آندره_چمرکین #حسین_رضازاده #بهداد_سلیمی #لاشا_تالاخادزه #Vasiliy_Ivanovich_Alekseyev #Leonid_Arcadin_Taranevco #Antonio_Krastev #Andrey_Chemerkin #Hossein_Rezazadeh #Behdad_Salimi #Lasha_Talakhadze @mohebbisbs با تشکر
محمد محبی
2016-10-23 17:58:11
افسانه ﺑﮑﺎﺭﺕ (قسمت اول) در مورد افسانه بودن پدیده ای تحت عنوان باکرگی، در چند دهه اخیر نه یک پزشک بلکه یک فیلسوف پساساختارگرا بنام ژاک دریدا سخن گفته است. اما در سالهای اخیر ، پزشکان هم بدان ورود پیدا کرده اند. پرده خیالی بکارت ، غشاء البکارة ، هایمن،hymen، به زبان لاتین برگرفته از نام الهه عروسی در فرهنگ یونان باستان است. در زبان فارسی بكارت به مفهوم دوشیزه بودن ، دختری و تازگی استفاده می شود.بکارت در اصطلاح پزشکی به انواع پرده ها ی فرضی گفته می شود. از جمله غشایی که قلب را احاطه می کند ولی به دلیل کاربرد بیشتر آن در غشای واژن ، این واژه ، معادلی برای پرده خیالی بکارت واژن جا افتاده است. اما در اصطلاح عموم، پرده بكارت به بافت یا غشای نازکی می گویند که از جنس مخاطی است و ورودی واژن زن را به صورت ناقص می پوشاند. از غلط مصطلح استفاده از نام »بکارت»، اصطلاح «باکرگی» در فرهنگ برخی از کشورها ابداع شده است. نشانه باکرگی را هم در خونریزی نخستین رابطه جنسی جستجو می کنند. و اصطلاحا می گویند پرده بکارت پاره شده است! و نتیجه می گیرند که این دختر «پاک» بوده و تاکنون رابطه جنسی نداشته است! در حالی که این مساله از بیخ و بن غلط است. چه بسا دختری که هیچ رابطه جنسی تا آن روز نداشته ، اما در رابطه جنسی هیچ خونریزی هم ندارد. ولی چه بسا خانمی که سالها رابطه جنسی داشته و با یک عمل سرپایی 30 دقیقه ای ، کاری کنند که در یک رابطه جنسی «باکره» به نظر برسند. ✅ بیایید به این فرهنگ غلط خاتمه دهیم. ظاهرا این چیزی که تحت عنوان «پرده بکارت» نامیده می شود. در فرآیند تکامل انسان هوموساپین (انسان امروزی) در بدن آن باقی مانده است . در میمونها به صورت ماهیچه ای است که از سقط جنین در حین حرکت میان درختها جلوگیری می کند! این تشکیلات ناقص که الان در قالب مویرگهایی هستند، احتمالا باقی مانده همان است . همانند دندان عقل. می دانیم که دندان عقل هم در بدن انسان امروزی باقی مانده دوره تکامل انسان است. اولین انسان گونه ها، حدود 3 الی 4 میلیون سال پیش در قالب موجوداتی بنام «هوموهبیلی ها» از درخت به پایین آمدند و اجداد ما انسانها و همه نخستیها (رده مهم از پستانداران) در میلیونها سال قبل، عمدتا روی درختها زندگی می کردند. ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﮑﺎﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺍﻧﺪﮎ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ی ﺯﻧﺎﻥ ﺗﺎسف بار ﺍﺳﺖ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ «ﺳﮑﺲ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ» ﻧﺮﻭﮊ ﻣﺪﺕ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﻮضوع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ داده و ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﯽ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺁﻓﺘﻦ ﭘﺴﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﺍﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ خصوص ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮﺩﻩ است. متن ذیل ترجمه یکی از دوستان مقیم نروژ از این مقاله است. 👇👇👇 @mohebbisbs
محمد محبی
2016-10-23 17:59:36
افسانه ﺑﮑﺎﺭﺕ (قسمت دوم) ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﯾﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎ ﻏﺸﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﮑﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻧﻪ ﻭﺍﮊﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﻏﻠﻂ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ ﻭ «پرﺩﻩ ﺑﮑﺎﺭﺕ» ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﮔﻤﺮﺍﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ می باشد ﮐﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻧﻪ ی ﻭﺍﮊﻥ ﺧﻮﺩ ﻏﺸﺎ یا ﭼﯿﻦ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﺵ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﭼﻨﯿﻦ ﻏﺸﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﻧﺪﺍﺭند ﻭ در آنها ﺑﺎ ﺩﻫﺎﻧﻪ ﻭﺍﮊﻥ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﺍﯾﻦ ﻏﺸﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺸﺨﺺ تر ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﻫﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻭ ﺭﻧﮓ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ. ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﺍﯾﻦ ﻏﺸﺎ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﻣﺎ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺟﻨﯿﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ گیرد. ﺍﯾﻦ ﻏﺸﺎ ﺷﮑﻞ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﮔﻔﺘﻪ می شود که ﺩﻭﺭ ﺗﺎ ﺩﻭﺭ ﻭﺍﮊﻥ ﺭﺍ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﺎﻥ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﮑﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ. ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻣﺨﺎﻁ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻧﻪ ی ﻭﺍﮊﻥ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺳﺎﻣﯽ ﻣﺸﺒﮏ، ﺣﻠﻘﻮﯼ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺍﯼ، ﻫﻼﻟﯽ، ﻣﺴﺪﻭﺩ ﻭ ﺩﻭ ﺗﮑﻪ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ. ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺑﺎﮐﺮه ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮﯼ ﺍﻃﻼﻕ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍج ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺳﻨﺠﻪ ی ﺑﮑﺎﺭﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻗﺎﺋﻞ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻭﺍﻗﻌﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺮﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؟ ادامه ... 👇👇👇 @mohebbisbs
محمد محبی
2016-10-23 18:07:06
افسانه بکارت (قسمت سوم) ﺗﻮﺭﻩ ﻓﻮﻟﺴﺘﺎﺩ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﻧﺮﻭﮊﯼ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺑﮑﺎﺭﺕ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺁﻓﺘﻦ ﭘﺴﺘﻦ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﺍﻝ ﻫﺎﯼ ﺭﺍﯾﺞ ﺩﺭ این ﺯﻣﯿﻨﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ. ﺍﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﮑﺎﺭﺕ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼ ﻏﻠﻂ ﺑﻪ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﮑﺎﺭﺕ ﺩﺍﻣﻦ ﺯﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﺍﯾﻦ ﻏﺸﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻧﻪ ﻭﺍﮊﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺭﻭﺩ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﮑﺎﺭﺕ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﺍﺳﺖ. ﺍﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﺑﺎ ﻭﺭﺯﺵ ﮐﺮﺩﻥ، ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺑﮑﺎﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ؟ گفت: خیر، ﻫﯿﭻ ﻣﺪﺭﮎ ﻋﻠﻤﯽ ﻭ ﻣﺴﺘﺪﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ، ﭼﻮﻥ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﮑﺎﺭﺗﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺧﻮﻧﺮﯾﺰﯼ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﺧﻮﻝ ﻫﻤﺮﺍﻩ است ﯾﻌﻨﯽ ﺳﮑﺲ ﻭﺍﮊﻧﯽ، ﺭﺑﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻏﺸﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺩﻻﯾﻞ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻭﺍﮊﻧﯽ، ﺧﻮﻧﺮﯾﺰﯼ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ. ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﮑﺎﺭﺕ ﻭ ﭘﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﮑﺎﺭﺕ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻭ ﻋﻠﺖ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ است. ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻀﻄﺮﺏ ﺑﺎﺷﺪ و ﻭﺍﮊﻥ ﺍﻭ ﺧﺸﮏ شود ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺁﺳﯿﺐ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻭ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰﯼ ﮐﻨﺪ. نظرات دیگری هم بود که می گفتند ممکن است دختر ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻣﻘﺎﺭﺑﺘﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻼﻣﯿﺪﯾﺎ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ ﺳﺖ و ﺩﺭ ﻭﺍﮊﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. اما من می گویم این به اصطلاح پرده یا همان غشا مجموعه ای مویرگ درهم تنیده شده است نه چیزی بیشتر! و این مویرگ های درهم تنیده، برای فیزیک و بدن انسان های امروزی ، هیچ کارکردی ندارد یک عضو کاملا زائد است. و این اصلا عجیب هم نیست. چون در بدن انسانهای هوموساپین (انسانهای امروزین) که حدود 150 هزار سال است که در کره زمین گسترش یافته اند، اعضاء زائده فراوانی است که حاصل تکامل موجودات انسان گونه قبل از آن (اجداد ما انسانها) چون هوموهبیلی ها، تسیمواها، کرومانیونها، نئاندرتال ها و ... است. احتمالا موجوداتی که ما انسانها از آن تکامل یافتیم برای جست و خیز روی درختان و عدم سقط جنین، نیاز به یک پرده گوشت ضخیم داشتند. این پرده گوشتی ضخیم در طول میلیونها سال تکامل، در بدن موجودات انسان گونه، از بین رفته و اکنون یک سلسله مویرگهایی که چند قطره خون هم در آۀنها جاری است، باقی مانده است. دندان عقل هم باقیمانده دوره ای از اجداد ما انسانهاست که فقط گیاهخوار بودند. ادامه ... 👇👇👇 @mohebbisbs
محمد محبی
2016-10-23 18:09:18
افسانه بکارت (قسمت چهارم) با این حال هنوز هیچکس ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﭼﻪ ﺯﻣﺎن ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﮑﺎﺭﺕ ﺍﺑﺪﺍﻉ ﺷﺪ. ﺍﻣﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺳﺖ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺩﯾﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺣﺘﯽ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺁﯾﯿﻨﯽ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﭘﺎﺭﭼﻪ ی ﺧﻮﻧﯿﻦ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﺭﻩ ﻓﻮﻟﺴﺘﺎﺩ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﮑﺲ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﭘﺮﺩﻩ ﺑﮑﺎﺭﺗﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺸﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﻭ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. تابوی بکارت در ایران: از روزگاران قدیم مادران در گوش دختران زمزمه می کردند که زیاد جست و خیز نکنید. نباید سوار اسب شوید و نباید از بلندی بپرید و به محض اینکه دختر بچه کمی بزرگ شد باز مادران در گوش او زمزمه می کنند که این کارها برای شما خطرناک است زیرا احتمال دارد پرده بکارت تان پاره شود. این افسانه و تابو در طول تاریخ بدون هیچگونه پایه ی علمی دهان به دهان منتقل شد و به یک سنت جان سختی به ویژه در جوامعی که متاثر از خرافات مذهبی (اسلام، مسحیت، یهودیت و...) بودند تبدیل شده است. در ایران و در برخی جوامع دختری که پرده بکارت خود را به هر دلیلی از دست داده باشد جنس دست دوم به حساب می آید. دختری که این پرده را از دست داده است حتی خطر مرگ نیز او را تهدید می کند. در خانواده ای که دختر پرده بکارت نداشته باشد آن خانواده در جامعه به حدی سرافکنده می شود که احتمال دارد اعضای خانواده دست به یکی کنند و دختر نگون بخت را به قتل برسانند. به عبارتی پرده بکارت کالایی ست که بر سر آن به نوعی خرید و فروش می شود. درحالیکه به غلط و به طور سنتی نام آن را پرده گذاشته اند در صورتی که پرده ای در کار نیست تا چه برسد که پاره شود. البته دوختن پرده بکارت برای بسیاری از پزشکان منبع درآمد بزرگی است به طوری که چند سال پیش این مساله آن قدر دامنه وسیعی پیدا کرده بود که اسم رمز آن را «گل دوزی» گذاشته بودند. ادامه ... 👇👇👇 @mohebbisbs
محمد محبی
2016-10-23 18:11:02
افسانه بکارت (قسمت پنجم) گفتیم که پرده وجود ندارد و دکتری که این کار را انجام می دهد فقط بخیه هایی به اطراف آلت تناسلی زن می زند و آن را کمی تنگتر می کند تا هنگام وارد شدن فشار همراه با خونریزی باشد. براساس گزارشات، متقاضیان این عمل 14 تا 48 ساله هستند و مراجعان از خانواده های آزاد و سکولارتر گرفته تا خانواده هایی به شدت مذهبی و از طبقات مختلف جامعه از فقیر و بیسواد گرفته تا خانواده های ثروتمند و دارای تحصیلات آکادمیک هستند. مواردی نیز وجود دارد که علاوه بر خود عمل یک جراحی پلاستیک از لیزر برای از بین بردن جای زخم هم انجام می گیرد که در این صورت دیگر پزشک قانونی هم نمی تواند آن را کشف کند و درصد بسیار کمی برای تشخیص آن باقی می ماند. یک پزشک جراح، دوختن بکارت را چنین توضیح می دهد: جراحی ترمیمی پرده بکارت یا هیمنورافی به منظور ترمیم پرده بکارت ازاله شده (Defloration) کاربرد دارد. هیمنورافی ازکلمه های هیمن (Hymen) به معنای غشا و رافی (Raphe) به معنای بخیه یا دوختن مشتق شده است. پرده بکارت به صورت یک پرده یا غشا ظریف است با پوششی از بافت اپی تلیوم شاخی است که مدخل واژن را بسته است. این عمل به منظور ترمیم، بخیه، دوختن و یا حتی ساخت پرده بکارت پاره شده در بیشتر کشورها و به خصوص ایران و تمام کشورهای جهان سوم که وجود خونریزی واژینال از پرده در شب عروسی مهم و دال بر باکرگی زن شمرده می شود، انجام می گیرد و در بسیاری از کشورها از جمله ایران این عمل جراحی غیرقانونی می باشد و حتی در آمریکا در کلنیک های خصوصی انجام می پذیرد. ادامه ... 👇👇👇 @mohebbisbs
محمد محبی
2016-10-23 18:15:26
افسانه بکارت (قسمت ششم) این عمل جراحی به دو صورت بیهوشی کامل و بی حسی موضعی انجام می شود و شامل سه روش مختلف جراحی می باشد: 1. در این روش از یک غشا بدون جریان خون (artificial bloodlike substance) ساخته شده از کپسولی ژلاتینی حاوی خون مصنوعی استفاده می شود. این نوع جراحی ترمیمی پرده بکارت چند روز قبل از ازدواج انجام می گیرد و در آسیای شرقی رواج بیشتری دارد. 2. در این روش که اصطلاحا برای ساخت یک پرده بکارت جدید بکار می رود، یک فلپ از لایه های دیواره واژن استفاده می شود که حاوی مجموعه ای از مویرگ های خونی می باشد. در این روش به بیماران توصیه می شود تا 3 ماه پس از عمل ترمیمی پرده بکارت از نزدیکی خودداری کنند. 3. در این روش با بخیه لبه های پرده بکارتی که در اثر تجاوز یا حمله و نزدیکی دچار پارگی شده است و از آن زمان زیادی نمی گذرد انجام می شود. هرچند که وجود فرهنگ های متفاوت انجام این عمل جراحی را برای عده ای لازم و اجباری می کند و انواع روش های نزدیکی بدون پاره شدن پرده نیز وجود دارد. چند سال قبل نیز محصولی به بازار آمد که کپسول ژلاتینی و حاوی ماده ی رنگ خون بود و 20 دقیقه قبل از نزدیکی با قراردادن آن در واژن، خونریزی بکارت در اولین نزدیکی را ایجاد می کرد. این عمل نیاز به بیهوشی موضعی دارد و معمولا 30 دقیقه طول می کشد. یعنی افرادی که یکی دو هفته به شب عروسی شان مانده است می توانند این کپسول رنگی را در پشت محل دوخته شده قرار دهند و شریک زندگی خود را از همان ابتدا بازی داده و در واقع این فرهنگ غلط را گسترش دهند! لذا در پایان باید گفت که فقط با گسترش اخلاقیات و اعتماد است که می توان به مفهومی بنام «عفت» دست یافت. وگرنه خلاصه کردن عفت در یک مفهوم پوچی که عملا وجود خارجی ندارد ، فقط فساد پنهان و خیانت های بی شرمانه ، افزایش می یابد. «افسانه بکارت» شاید برای دنیای سنت، یک پدیده ای بازدارنده بود. اما برای دنیای امروزین هیچ کارکردی ندارد. با تشکر. @mohebbisbs
محمد محبی
2016-11-02 17:44:29
زیارت اربعین نسبت به زیارت های دیگر، هیچ برتری ندارد. قسمت اول: زیارت قبور امامان، در مذهب تشیع، یک عمل مستحبی بسیار با فضیلت می باشد. زیارت مرقد امام شهید، حضرت حسین(ع) از طرف امامان بعد از او تاکید زیادی شده است. اما پیاده روی و زیارت در یکی از روزهایی که در چند سال اخیر شدت زیادی گرفته است، روز اربعین است، روز چهلم شهادت امام حسین و 149 نفر از یاران جان برکف او. اما باید گفت که زیارت روز اربعین، نسبت به زیارت در روزهای دیگر از فضیلت خاصی برخوردار نیست. در روایات از زیارت امام حسین (ع) در روز نیمه شعبان ، روز عاشوراء، شبهای قدر و ... سخن به میان آمده است. پیاده روی اربعین از حدود چند دهه پیش، در بین برخی علمای نجف به صورت محدود برگزار می شد. اما در این سالها، مانور تبلیغاتی عجیبی روی آن انجام می شود! چند سالی است که زیارت و پیاده روی اربعین در ماه صفر، برجسته تر شده است. به نظر می رسد که این پیاده روی بزرگ، پیش از آنکه یک مراسم مذهبی و آیینی باشد، یک قدرت نمایی سیاسی است. مهم ترین دلیل بزرگداشت اربعین از دید فقها، روایتی از از امام حسن عسکری (ع) است که فرموده است: نشانه های مؤمن، پنج چیز است ... که یکی از آن ها را زیارت اربعین ذکر کرده است. اما با ید توجه داشت که تقریبا هیچ عالم شیعه این حدیث را «صحیح» و یا «حسن» نمی دانند. بلکه در خوش بینانه ترین حالت، آن را یک حدیث «مرسل» می دانند. اما یکسری افراد که حدیث فوق را قبول ندارند، دلایل دیگری را برای توجیه این مراسم ذکر می کنند. دلایل کسانی که معتقدند زیارت و پیاده روی اربعین، دارای فضیلت منحصر به فردی می باشد این است که ، در روز بیستم ماه صفر سال 61 هجری قمری (نخستین اربعین شهادت امام حسین و یارانش) یکی از این سه اتفاق مهم روی داده است: 1-اولین زیارت قبر امام حسین (ع) توسط جابربن عبدالله انصاری، از اصحاب رسول خدا (ص) 2- بازگشت اسرای کربلا و اولین زیارت قبر امام توسط اهل بیت امام(ع) 3- ملحق شدن سرهای شهدای کربلا به پیکرهای مطهرشان. براساس اسناد تاریخی، وقوع هیچ یک از سه احتمال فوق، در روز بیستم ماه صفر سال 61 هجری قمری، امکان ندارد. در ادامه دلایل عدم امکان وقوع سه حادثه احتمالی فوق تشریح می شود: 👇👇👇 @mohebbisbs
محمد محبی
2016-11-02 17:49:34
زیارت اربعین نسبت به زیارت های دیگر، هیچ برتری ندارد. قسمت دوم : 1- در دلیل اول برخی ها متقدند که در اربعین سال 61 هجری قمری، جلبربن عبدالله انصاری یکی از صحابه پیامبر (ص) به عنوان نخستین زائر قبر امام حسین (ع) در کربلا حاضر شده و زیارت کرده است! اما باید گفت که جابربن عبدالله انصاری که در آن موقع بسیار مسن و نابینا بود، در مدینه زندگی می کرد، با توجه به بُعد مسافت بین کربلا و مدینه و رسیدن خبر شهادت سیدالشهداء به این شهر و عزم جابر برای رفتن از مدینه به کربلا و طی کردن مسافتی در حدود 2970 کیلومتر و همچنین سن و سال و وضعیت وی، حضور جابر در کربلا در روز 20 صفر سال 61 هجری قمری را سخت بتوان اثبات کرد به باور بنده این حضور محال است. هرچند زیارت کربلا توسط جابر و خادمش (عطیة بن سعد بن جناده کوفی جدلی) ، در اسناد تاریخی آمده است، اما اینکه این زیارت در اربعین 61 هجری صورت گرفته باشد، بسیار بعید است. همچنین روایت های محکمی وجود دارد که جابربن عبدالله ، اهل بیت امام را در زیارت خود ملاقات کرده است. با توجه به اینکه حضور اهل بیت امام در اربعین سال 61 در کربلا تقریبا غیرممکن است، حضور جابر هم بعید به نظر می رسد. به باور بنده این زیارت احتمالا در ماه ربیع الثانی یا جمادی الولی سال 61 هجری قمری صورت گرفته باشد. 👇👇👇 @mohebbisbs