مهاجرت پزشکان به انگلیس - Page 1

About
https://telegram.me/joinchat/CAj5WT8iYClU0tBeN9UCaQ لینک گروه تبلیغ و مزاحمت در پی وی بدون اجازه برابر حذف❎❎
mobarakeh larijani
2016-07-04 18:52:36
مرسی
Mehrnaz
2016-07-04 19:15:07
https://www.border.gov.au/Busi/Empl/skillselect لينك مهاجرت به استراليا
💖ara
2016-07-04 19:15:44
این گروه جهت تبادل نظر برای آزمون PLAB و مهاجرت پزشکان به انگلیس میباشد
💖ara
2016-07-04 19:15:44
https://telegram.me/joinchat/CAj5WQfSnM7_Hn52k59Opw
💖ara
2016-07-04 19:15:44
لینک گروه👆👆👆
💖ara
2016-07-04 19:23:48
G: لطفا جهت اطلاع دیگر دوستان از این گروه و استفاده از اطلاعات دیگر پزشکان در گروههای خود لینک گروه را share کنید باسپاس
💖ara
2016-07-04 19:25:24
در صورتیکه تصمیم جدی به شرکت در آزمون plab دارید جهت تشکیل گروه های مطالعه پیغام بگذارید
💖ara
2016-07-04 19:26:42
https://telegram.me/joinchat/CAj5WT8iYClU0tBeN9UCaQ
💖ara
2016-07-04 19:26:55
G: لینک گروه👆👆👆
💖ara
2016-07-04 20:10:43
G: https://telegram.me/joinchat/CAj5WT8iYClU0tBeN9UCaQ