پذیرش و ویزای تحصیلی استرالیا - Page 1

پذیرش و ویزای تحصیلی استرالیا
2016-08-13 13:20:46
مهر ناتی چیست؟ منظور از مهر ناتی، مهر مترجمان رسمی استرالیا و خود کلمه ناتی (naati) یک مخفف است ومخفف عبارت ذیل است. The National Accreditation Authority for Translators and Interpreters Ltd (trading as NAATI) در جاهای مختلف جهان مترجمانی دارای مهر ناتی زبان کشور خود هستند که ترجمه رسمی برای استرالیا انجام می دهند. در ایران نیز مترجم رسمی استرالیا ناتی داریم . جهت دریافت ترجمه رسمی با مهر ناتی به دارالترجمه داریانمراجعه فرمایید.ما ترجمه با مهر ناتی انجام میدیم. مهر ناتی چیست؟ و مزایای مهر ناتی بر روی ترجمه مدارک چیست؟ ناتی مخفف National Accreditation Authority for Translators & Interpreters (NAATI) است. دفتر مترجمین ناتی در استرالیا است و مرکز اعتبار بخشی و صدور مجوز رسمی برای مترجمان ناتی از سراسر جهان وحفظ و رعایت استانداردهای ترجمه و ارزیابی مترجمان می باشد. سازمان ناتی تاکنون برای 145 مترجم فارسی در سراسر جهان مجوز صادر کرده است و آنها را به عنوان مترجم رسمی خود به رسمیت می شناسد. فهرست اسامی این مترجمان در سایت ناتی به نشانی www.naati.com.au موجود است. (توو قسمت find a translator) فایده ترجمه مدارک با ناتی علاوه بر صرفه جویی در وقت، اطمینان بیشتر به صحت ترجمه در نزد مقامات استرالیایی و نیز عدم نیاز به تایید دادگستری و امور خارجه ایران است که بسیار مهم است. تقریباً تمامی وکلای فعال مهاجرت به استرالیا در تهران امور ترجمه مشتریان خود را به مترجمان ناتی می سپارند. در صورتي كه ترجمه‌ای مهر و امضای دادگستری و وزارت امور خارجه ايران رو داشته باشد معتبر است و نيازي به هيچ مهر ديگر از جمله مهر ناتي ندارد. اما مهر ناتي مهري است كه در استراليا و به مترجمان معتبر مورد تاييد آن كشور داده مي‌شود و در صورتي كه دو طرفه (انگليسی به فارسی و فارسی به انگليسی) باشد نزد تمام مراجع استراليايی معتبر و مورد قبول و بسيار قابل اعتماد است.
پذیرش و ویزای تحصیلی استرالیا
2016-08-13 13:22:03
#اسکولارشیپ What is the eligibility for PhD study in Australia? Basic requirement for PhD particularly for Indian students include a master’s degree for a recognized university with high achieving results. Higher academic grades and peer-reviewed publications help in acquiring scholarship for PhD.
پذیرش و ویزای تحصیلی استرالیا
2016-08-13 13:22:03
#اسکولارشیپ What is the duration of PhD studies in Australia? PhD program is usually of 3 years of duration in Australia. Usually it gets extended for another 6 months. In Australia, a very high percentage of students finish their PhD studies on time.
پذیرش و ویزای تحصیلی استرالیا
2016-08-13 13:22:04
#اسکولارشیپ Major Universities to offer PhD (Alphabetically Listed; Ranking will be posted separately) Australian National University Griffith University La Trobe University Macquarie University Monash University Murdoch University Queensland University of Technology RMIT University University of Adelaide University of Melbourne University of Newcastle University of New South Wales University of Queensland University of South Australia University of Sydney University of Technology Sydney University of Tasmania University of Western Australia University of Wollongong
پذیرش و ویزای تحصیلی استرالیا
2016-08-13 13:22:04
#اسکولارشیپ How to apply for admission for PhD? PhD admission usually takes a long time as compared to bachelor or masters study. This is because of it requires a direct involvement of the professor who will subsequently supervise the research and will remain associated with the project throughout the course and even after its completion, if one pursues for an academic career.
پذیرش و ویزای تحصیلی استرالیا
2016-08-13 13:22:04
#اسکولارشیپ Although you can apply and get a PhD placements throughout the year in any (or most) Australian University, Scholarship has a very strict deadline. You must make sure you submit your scholarship document before that deadline. Many scholarship requires you to have a place first before you can apply. I will try to do a common deadline for most universities in the future here but for now, search that first.
پذیرش و ویزای تحصیلی استرالیا
2016-08-13 13:22:04
#اسکولارشیپ What are the documents required for PhD admissions? Basic documents that a student needs to submit for admission in PhD and for scholarship may include: Curriculum Vitae Certificates showing academic qualifications and achievements References for your teachers and place of work Proficiency in English Language Research Proposal Statement of Research Interest List of publications
پذیرش و ویزای تحصیلی استرالیا
2016-08-13 13:22:04
#اسکولارشیپ When should I start my process of admission for PhD? Anytime is a good time PhD admissions. PhD admissions happen throughout the year, however, scholarship have deadlines. It may take a few months to a year for getting the admission and scholarship in place for a PhD.
پذیرش و ویزای تحصیلی استرالیا
2016-08-13 13:22:04
PhD system: American, British, Australian, SA Which one is better?
پذیرش و ویزای تحصیلی استرالیا
2016-08-13 13:22:04
American system Need 4 year 1st year: Coursework to fulfill major 2nd year: Complete coursework to fulfill major, Submit proposal for supporting program or minor to faculty, Begin coursework to fulfill supporting program/minor, Complete coursework for supporting program/minor, Complete written preliminary examinations, Submit Preliminary Written Exam Report to Graduate School, Conduct research, Complete Degree Program form, Submit Degree Program to Graduate School 3rd year: Select examining committee for oral exams, Schedule oral prelim exam, Submit Preliminary Oral Examination Scheduling form to Graduate School, Preliminary oral examination, Submit Preliminary Oral Examination Report to Graduate School, Submit thesis proposal to faculty, Submit approved Thesis Proposal forms to the Graduate School, Obtain Graduation Packet from Graduate School, Conduct research and write thesis 4th year: Write Thesis, Submit Examination Scheduling Doctoral Final Oral form to Graduate School, Complete final oral exam (defend dissertation), Submit Final Oral Examination Report to Graduate School, Submit thesis to Graduate School, GRADUATE!! British system Need 3 year "learning process look like american system but no coursework in 1st year" Australian system need 3 year "look like British system but NO!!defend dissertation but need to send dissertation to external examiner" South African Technikon need 2 year DTech(only research) 1st step: 6-9 month for preparation a thesis proposal 2nd step: 2 year for research and defence Doctoral thesis European system need 4-6 year "look like british system but student alway hired as a researcher(have salary)by university"