کتاب1 - Page 1

parisa borhani
2018-08-22 07:45:58
نگاه کردم به چشمانش. دنبال رد آشنایی بودم. همیشه اولین‌بار اگر به چشمی نگاه کردی و توانستی در دریاچه‌ی نورش شنا بکنی، می‌توانی کنار آن آدم بمانی، اگر نه که چه بهتر هرچه زودتر، راهی بشوی. ‌‌‌📖📖📖📖
🍫삐삐
2018-08-22 09:41:04
◾️اینجا، بعضی‌ها زندگی نمی‌کنند، مسابقه ی دو گذاشته‌ اند. می‌خواهند به هدفی که در افق دوردست است برسند، و درحالی که نفسشان به شماره افتاده، می دوند و زیبایی‌های اطراف خود را نمی‌بینند. آن وقت روزی می‌رسد که پیر و فرسوده هستند و دیگر، رسیدن و نرسیدن به هدف، برایشان بی تفاوت است...! 📕 بابا لنگ دراز ✍️🏻 #آلیس_جین_وبستر 📚 @bidariyezahn
🍫삐삐
2018-08-22 09:41:04
📕 بابا لنگ دراز ✍️🏻 #آلیس_جین_وبستر 📚 @bidariyezahn
🍫삐삐
2018-08-22 12:38:28
خوشبختانه کتابها همیشه وجود دارند. ما می توانیم آن ها را در قفسه ها و صندوق ها بگذاریم و فراموششان کنیم، آن ها را به دست بید و گرد و غبار بسپاریم و یا در زیرزمین ها مخفی سازیم و حتی سال به سال، دستی هم روی آن ها نکشیم، ولی کتاب ها هیچ اهمیتی به این کارها نمی دهند، به آرامی صبر می کنند و بسته می مانند تا مطالبی را که در خود دارند، از دست ندهند... 📖 #دخمه ✍🏻 #ژوزه_ساراماگو 📚 @bidariyezahn
M.G
2018-08-22 12:43:42
سلام به همه دوستان عید قربان را تبریک میگم
M.G
2018-08-22 12:44:16
میشه کتاب1984 توی گروه قرار بدین
Ahmad Yaghoobi
2018-08-22 12:49:47
کتاب 1984 👆👆
🍫삐삐
2018-08-22 12:54:04
معلم شهید دکتر علی شریعتی : حج بزرگ‌تر | سال 1350 .....و اکنون در منا‌یی، ابراهیمی، و اسماعیلت را به قربانگاه آورده‌ای؛ اسماعیل تو کیست ؟ چیست ؟ مقامت ؟ آبرویت ؟ موقعیت، شغلت ؟ پولت ؟ خانه‌ات ؟ باغت ؟ اتومبیلت ؟ معشوقت ؟ خانواده‌ات ؟ علمت ؟ درجه‌ات ؟ هنرت ؟ روحانیتت ؟ لباست ؟ نامت ؟ نشانت ؟ جانت ؟ جوانیت ؟ زیبایی‌ات... ؟ من چه می‌دانم ؟ این را تو خود می‌دانی، تو خود آن را، او را، هر چه هست و هر که هست، باید به منی آوری و برای قربانی، انتخاب کنی؛ من فقط می‌توانم نشانی‌هایش را به تو بدهم: آنچه تو را در راه ایمان، ضعیف می‌کند، آنچه تو را در رفتن، به ماندن می‌خواند؛ آنچه تو را در راه مسئولیت به تردید می‌افکند، آنچه تو را به خود بسته است و نگه داشته است، آنچه دلبستگی‌اش نمی‌گذارد تا پیام را بشنوی، تا حقیقت را اعتراف کنی، آنچه تو را به فرار می‌خواند، آنچه تو را به توجیه و تأویل‌های مصلحت‌جویانه می‌کشاند و عشق به او , کور و کرت می‌کند؛ ابراهیمی‌یی و ضعف اسماعیلی‌ات , تو را بازیچه ابلیس می‌سازد.در قله بلند شرفی و سرا پا فخر و فضیلت، در زندگی‌ات تنها یک چیز هست که برای به دست آوردنش از بلندی فرود می‌آیی، برای از دست ندادنش، همه دستاوردهای ابراهیم‌وارت را از دست می‌دهی؛ او اسماعیل تو است، اسماعیل تو ممکن است یک شخص باشد، یا یک شیء، یا یک حالت، یک وضع و حتی یک نقطه ضعف! اما اسماعیلِ ابراهیم، پسرش بود! عید قربان مبارک 🌺 @GavaninMogararatNovinvolleyball
M.G
2018-08-22 13:07:32
ممنون 🌹🌹🌹
Mohsen Pourhosein | محسن پورحسین
2018-08-22 17:48:07
. 📠 داستان: #فن_اژدها_کشی 📋 اثر: #علیرضا_فتوحی_سیاه_پیرانی 🎤 خوانش: #محسن_پورحسین 🎧 با همکاری: #کتاب_صوتی_رایگان و #کتاب_گویا ⏰ زمان: 13 دقیقه و 20 ثانیه 👇🏻👇🏻👇🏻 https://t.me/Sokhan_e_Ashena . . #داستانک #داستان_صوتی #سخن_آشنا #داستان #داستان_کوتاه #خوانش #کتاب_صوتی_رایگان #کتاب_گویا #شعر #دلنوشته #محسن_پورحسین