🔮نيازمنديهاي تورنتو🔮 - Page 1

About
قانون گروه اينجا فقط براي تبليغات هست به غير از اين پست بذاريد متفرقه حساب ميشه و ريمو ميشيد روزي ٢ پست مجاز ميباشد🌹🌹🌹
Sanaz Jam
2016-07-10 02:26:28
دوستان خوبم لطفا دوستاتون را به گروه دعوت كنين تا گروه زنده تري داشته باشيم گروه نيازمنديهاي تورنتو براي نيازهاي و تبليغات مجاني شما عزيزان 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 https://telegram.me/joinchat/Bb9DHT7wVO5LUCMQJIrkCA
Sanaz Jam
2016-07-10 02:35:43
گروه نيازمنديها براي سوالات، تبليغات مجاني ، بيزنسهاي شما و نيازهاي شما هموطنان عزيز دوستاتون را به گروه هاي شهر هاشون دعوت كنين 😊 🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥 گروه اتاوا، ونكوور، تورنتو و مونتريال . . . . . . 🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥 لينك گروه نيازمنديهاي مونتريال 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 https://telegram.me/joinchat/Bb9DHT4at6M6mNDA_tCX3w 🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥 لينك گروه نيازمنديهاي اتاوا 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 https://telegram.me/joinchat/Bb9DHQjdUCI1tn5mRh0QxQ 🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥 لينك گروه نيازمنديهاي تورنتو 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 https://telegram.me/joinchat/Bb9DHT7wVO5LUCMQJIrkCA 🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥 لينك گروه نيازمنديهاي ونكوور 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 https://telegram.me/joinchat/Bb9DHQf-G3nfiyb-_fjVPg 🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥 🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥 شركت ترمه ارايه كننده طراحي هاي تبليغاتي و سفارشي https://telegram.me/joinchat/Bb9DHTvjqTQXYDwVqqbBVw
Maryam Karami
2016-07-10 02:42:37
یه بار دیگه لینک رو بزنید فک کنم مشکل و حل کردن
Maryam Karami
2016-07-10 02:42:37
نه متاسفانه هنوز موفق نميشوم
Maryam Karami
2016-07-10 02:44:56
بازم همون پیغام و می ده ؟
Maryam Karami
2016-07-10 02:44:57
بلي
Maryam Karami
2016-07-10 02:51:17
یعنی همین پیام و براشون کپی کنم ؟
Sanaz Jam
2016-07-10 02:52:01
دوستان خوبم لطفا دوستاتون را به گروه دعوت كنين تا گروه زنده تري داشته باشيم گروه نيازمنديهاي تورنتو براي نيازهاي و تبليغات مجاني شما عزيزان 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 https://telegram.me/joinchat/Bb9DHT7wVO5LUCMQJIrkCA
Maryam Karami
2016-07-10 02:52:24
همین پیام و دادم می گن نمی شه