* مهاجرت *ویزا *اقامت* - Page 1

About
1-مشاوره حضوری و غیر حضوری بررسی شرایط اولیه 2-انتخاب بهترین گزینه برای مهاجرت توسط کارشناس امور مهاجرت . 3.تهیه ایمیل و نامه های رسمی به منظور مکاتبه با ادارات مهاجرت 4.انجام امور مربوط به ویزاهای مسافرتی و سایر ویزاها.رزرو وقت آنلاین سفارتها @Gdwil63
* مهاجرت *ویزا *اقامت*
2016-05-18 11:37:19
تمامی شرایط اخذ ویزای شنگن
* مهاجرت *ویزا *اقامت*
2016-05-18 11:38:25
https://telegram.me/vaghtsef 🙏🙏🙏🙏 لطفا در کانال ما عضو شوید مدارک مورد نياز ويزاي شينگن مدارک عمومي براي همه افراد - دو قطعه عکس 6×4 - فرم اپليکيشن سفارت ميبايستي تکميل و امضا گردد - اصل گذرنامه با حداقل شش ماه اعتبار از تاريخ ورود و فتوکپي آن - فتوکپي از ويزاي قبلي معتبر شنگن، کانادا، امريکا، انگلستان، استراليا - اصل شناسنامه به همراه فتوکپي از تمامي صفحات - پرينت حساب هاي بانکي با مانده حداقل 120 يورو براي هر روز اقامت مدارک مالي - مانده حساب بانکي با حداقل مانده 120 يورو براي هر روز اقامت براي افراد خانه دار- دانشجويان- بازنشستگان گواهي تمکن مالي براي اشخاصي که حساب هاي اعتباري در نزد بانک دارند. پرينت از يکي از حساب هاي فعال بانکي براي صاحبان مشاغل حداقل بين 1 تا 3 ماه با مانده حداقل 15 ميليون تومان کارمندان بخش دولتي و خصوصي حداقل مانده 10 ميليون تومان و پرينت از حسابي که حقوق ايشان به آن حساب واريز مي گردد براي مدت سه ماه. مدارک اختصاصي براساس شغل کارمندان دولت حکم کارگزيني- کارت پرسنلي- فيش حقوقي برگه مرخصي به مدت روزهاي سفر پرينت حساب بانکي که حقوق شخص به آن حساب واريز مي گردد براي مدت سه ماه. کارمندان شرکت هاي خصوصي گواهي اشتغال به کار بر روي سربرگ همراه با مهر شرکت و امضاي مدير عامل که ميزان حقوق، سمت و مدت اشتغال به کار بر روي آن دقيقا ذکر شده و نسبت به مرخصي به ميزان مدت مسافرت موافقت گرديده باشد. مانده حساب بانکي حداقل 10 ميليون تومان همراه با پرينت 2 الي 3 ماه. - تاييده بيمه از اداره تامين اجتماعي همراه با مهر بازنشستگان کارت يا حکم بازنشستگي فيش حقوقي در صورت اشتغال به کار، مدارک شغلي مدير عامل و هيئت مديره شرکت هاي خصوصي آگهي تاسيس شرکت روزنامه رسمي ثبت شرکت به همراه آخرين تغييرات در صورت بيمه، مدارک بيمه تامين اجتماعي و در صورت داشتن هر گونه پروانه بهره برداري و مجوز شغلي مدارک ضميمه گردد. کسبه ، پزشکان ، دندان پزشکان ، داروسازان و مهندسين پروانه کسب يا پروانه مطب يا داروخانه و کارت نظام صنفي نظام پزشکي، نظام مهندسي و - در صورت داشتن بيمه، تاييده از اداره تامين اجتماعي کارت بازرگاني در صورت موجود بودن - براي اشخاصي که مباشر يا شريک مي باشند گواهي تاييديه از اتحاديه مربوطه پرينت حساب براي مدت يک تا سه ماه با مانده حداقل 20 ميليون تومان. دانشجويان کارت دانشجويي گواهي اشتغال به تحصيل دانشجو برگه مرخصي دانشجو که به تاييد اداره آموزش دانشگاه رسيده باشد دانش آموزان جهت افراد زير 18 سال تحت تکفل خانواده که مشغول به تحصيل مي باشند، برگه معرفي نامه از محل تحصيل و برگه مرخصي تحصيلي مورد نياز مي باشد افراد زير 18 سال مي بايست به همراه پدر و مادر خود مسافرت و يا به همراه يکي از والدين خود با رضايت نامه محضري از سرپرست خانواده همراه با ترجمه و مهر دادگستري سفر نمايند زنان خانه دار پرينت بانکي با مانده حداقل 10 ميليون تومان و مدارک مثبته شغلي همسر به همراه ترجمه رضايت نامه محضري همراه با مهر دادگستري دال بر رضايت شوهر در خصوص سفر نکات حضور به موقع در زمان وقت تعيين شده در سفارت و همراه داشتن مبلغ 60 يورو براي افراد بزرگسال و 35 يورو براي کودکان بين 6 تا 12 سال الزامي مي باشد. کودکان زير شش سال رايگان مي باشند ولي تمام مدارک سفر و بيمه نامه و وقت سفارت ميبايد برايشان تهيه گردد در صورت عدم حضور به موقع، وقت سفارت باطل مي گردد و بايستي جهت گرفتن وقت جديد مجددا اقدام گردد خانم هاي متاهل که قصد مسافرت به صورت انفرادي را دارند مي بايد رضايتنامه محضري از محضر اخذ و همراه با ترجمه رسمي و با مهر دادگستري جهت ارائه به سفارت آماده نمايند https://telegram.me/vaghtsef
* مهاجرت *ویزا *اقامت*
2016-05-19 03:37:50
مدارک مورد نياز ويزاي اقامت موقت مدارک عمومي - فرم تکميل و امضاء شده ويژه اقامت موقت پاسپورت معتبر با حداقل 3 ماه اعتبار از لحظه پايان اعتبار ويزا، داراي حداقل 2 برگه سفيد دو قطعه عکس فتوکپي برابر اصل شده شناسنامه وکارت ملي اسکن اثر انگشت و چهره در سفارت پرداخت هزينه صدور ويزا - بيمه مسافرتي تمامي پاسپورت هاي منقضي شده متقاضي مدارک اختصاصي ويزاي اقامت موقت با اهداف مطالعاتي - فتوکپي کارت ملي فرم دعوتنامه دانشگاه يا آکادمي مربوطه نامه پذيرش رسيد پرداخت هاي انجام شده به حساب آکادمي، دانشگاه يا مدرسه مدارک تعيين محل اقامت، مانند خوابگاه، منزل استيجاري يا هتل مدرک تحصيلي اخذ شده در کشور مبدا - پرينت حساب بانکي متقاضي بيمه مسافرتي رزرو پرواز مدارک اختصاصي ويزاي اقامت موقت با اهداف کاري اشتغال به کار فرم پيشنهاد کاري از سوي کارفرما - فتوکپي برابر با اصل و ترجمه رسمي مدارک تحصيلي مورد نياز براي احراز شغل مرتبط کسب و کار مدارک اثبات سرمايه گذاري در کمپاني اروپايي و يا نامه تصميم دادگاه اروپايي مبني بر ثبت نام در طرح سرمايه گذاري تراز مالي حساب شرکت مورد - سرمايه گزاري تمکن مالي کمپاني در مدت 6 ماه تاييديه مديران شرکت و قراردادهاي مربوطه حداقل سه قرارداد منعقده بين شرکت و سه شهروند اروپايي با حداقل گذشت 6 ماه از انعقاد قرارداد که نشانده استخدام براي انجام کاري با حداقل 40 ساعت در هفته باشد طرح کسب و کار و مدارک اثبات آن( به عنوان مثال، قراردادهاي منعقده با ديگر شرکت هاي اروپايي کسب و کار و اشتغال زايي مدارک نشان دهنده آدرس محل اقامت متقاضي در اروپا پرينت حساب بانکي( در ايران) متقاضي براي مدت 6 ماه تمامي مدارک شغلي سرمايه گذاري متقاضي در ايران اسناد ملکي متقاضي بيمه سلامت مدارک مورد نياز ويزاي اقامتي اروپا با هدف ديدار با خانواده سند رسمي ازدواج که مي بايستي به تاييد سفارت برسد فتوکپي کارت ملي که بايستي مورد تاييد سفارت قرار گيرد. - فتوکپي تمامي مدارک مربوطه به فردي که قصد ديدار با او را داريد( مدارک شناسايي، مدارک کاري، وضعيت مالي) - فتوکپي کارت اقامت فردي که قصد ديدار با او را داريد نکته ها براي اخذ ويزاي شنگن از کشورهاي فرانسه و آلمان، نيازي به ترجمه مدارک به زبان انگليسي نيست. حضور افراد بالاي 12 سال جهت مصاحبه و انگشت نگاري در سفارت الزامي مي باشد جهت گرفتن وقت سفارت با توجه به انتخاب کشور مربوطه جهت صدور ويزاي شنگن شرايط متفاوت مي باشد که مي بايد مسافرين در ابتدا نوع کشور را انتخاب نمايند. 🙏🙏🙏🙏 لطفا در کانال ما عضو شوید https://telegram.me/vaghtsef
* مهاجرت *ویزا *اقامت*
2016-05-19 03:59:24
وقت سفارت کانادا ویزای کانادا به 3 گروه تقسیم می شود : دسته اول : ویزای تک ورود (single)، دسته دوم : ویزای چند بار ورود (multiple)، دسته سوم : ویزای 5 ساله (super-visa). درخواست آنلاین: جهت درخواست ویزا شخص باید تمامی مدارک خود را به صورت ترجمه شده با مهر دارالترجمه رسمی (تایید دادگستری الزامی است) آماده کرده و سپس نسبت به درخواست آنلاین اقدام نماید. پس از تهیه چک لیست، می بایست اسکن تمامی مدارک را به همراه فرمهای درخواست ویزا به صورت آنلاین برای سفارت کانادا ارسال نموده و بابت آن رسید دریافت کنید. پس از ثبت درخواست و پرداخت هزینه های تعیین شده به سفارت کانادا، نامه ای مبنی بر اینکه متقاضی مجاز به مراجعه به Visa Application Center کانادا، جهت انگشت نگاری می باشد، صادر میشود. با توجه به قانون جدید انگشت نگاری، حضور فرد الزامی است. در مرحله ی بعد، می بایست جهت تعیین وقت، در نزدیکترین Visa Application Center اقدام نمود. توجه داشته باشید که اینکار تنها تا سی روز پس از ثبت درخواست امکانپذیر بوده و دیرتر از آن سفارت به هیچ وجه به شما وقتی نخواهد داد. تنها پس از انجام انگشت نگاری است که درخواست متقاضی به طور کامل در سفارت ثبت می گردد و مراحل رسیدگی به پرونده او آغاز میگردد. این پروسه بین 4 هفته تا 6 ماه به طول می انجامد. پس از تحویل مدارک به سفارت فرد یک کد پیگیری (Tracking ID) دریافت می کند که از طریق آن می تواند وضعیت پرونده ی خود را از ابتدا تا انتها از طریق سایت کارگزاری سفارت (VAC) پیگیری کند. پس از اعلام سفارت مبنی بر صدور ویزا، متقاضی می بایست پاسپورت خود را، شخصا و یا توسط نماینده ای که از جانب او وکالت دارد، به همان Visa application center که در آن انگشت نگاری انجام پذیرفته برده و ویزای خود را دریافت کند. 🙏🙏🙏🙏 لطفا در کانال ما عضو شوید https://telegram.me/vaghtsef انگشت نگاری جهت اخذ ویزای کانادا: برای اتمام درخواست ویزای کانادا و ثبت آن در سفارت انگشت نگاری الزامی است. در حالتی که متقاضی درخواست خود را به صورت آنلاین ثبت می کند تا 30 روز مهلت دارد که به یکی از شعب VAC در آنکارا، استانبول یا ابوظبی مراجعه کند. در غیراینصورت درخواست او باطل می شود و هزینه ی پرداخت شده برگردانده نمی شود. به این نکته ی بسیار مهم توجه داشته باشید که تا زمانیکه انگشت نگاری انجام نشود ثبت نام تکمیل نشده و درخواست ویزا تحت بررسی قرار نمی گیرد. هزینه در نظر گرفته شده برای ثبت نام ویزا: هزینه ویزا : 100 دلار + هزینه انگشت نگاری : 85 دلار + 300 هزار تومان بابت تهیه چک لیست، پر کردن تمامی فرمهای سفارت ، ارسال مدارک به سفارت کانادا، واریز هزینه های تعیین شده به حساب سفارت و مشاوره در زمینه جمع آوری مدارک و ... در ثبت نام آنلاین هزینه انگشت نگاری به ازای هر خانواده 170 دلار می باشد و انفرادی محاسبه نمی شود. به طور مثال برای یک خانواده 3 نفری 470 دلار پرداخت می شود که 300 دلار آن بابت ویزا و 170 دلار بابت انگشت نگاری است. چک لیست مدارک مورد نیاز برای درخواست ویزای توریستی single (شش ماهه)، multiple (دو سال) کپی تمام صفحات پاسپورت ترجمه شناسنامه نامه ی تمکن مالی یا گردش حساب شش ماهه مانده حساب بانکی با حداقل 45 – 50 میلیون تومان تکمیل و تایید فرم درخواست ویزا (IMM5257E - application form) تکمیل فرم اطلاعات خانوادگی ( IMM5645E - family information) یک قطعه عکس 3.5 * 4.5 ارائه ی ترجمه سند ملکی ارائه ی ترجمه مدرک شغلی (برای صاحبین مشاغل جواز کسب لازم است، اما برای کارمندان نامه ی اشتغال به کار و فیش حقوقی باید ارائه شود. ) ارائه مدارک مالیاتی و بیمه رزرو هتل و بلیط (اختیاری) دعوتنامه (اختیاری) در صورت وجود باید مدارک شخص دعوت کننده هم در مدارک لحاظ شود. ترجمه سند ازدواج مدارک مورد نیاز برای دریافت ویزای پنج ساله (Supervisa): ویزای 5 ساله در اصل 10 ساله بوده اما با توجه به اعتبار در نظر گرفته شده برای پاسپورت های ایرانی ( 5 سال ) مدت زمان این ویزا نیز برای افراد ایرانی 5 ساله لحاظ می شود. افرادی واجدالشرایط دریافت این نوع ویزا هستند که فرزند یا نوه ی آنها دارای اقامت موقت یا دائم (دارنده (permanent Cart) PR یا مقیم کانادا(citizen) ) باشد. دارنده ی این نوع ویزا در هر بار ورود، اجازه ی اقامت تا سقف دو سال را دارا خواهد بود .معمولاً والدین دانشجویان در حال تحصیل در کانادا یا والدین افراد مقیم کانادایی می توانند نسبت به درخواست این ویزا اقدام کنند. برای دریافت ویزای پنج ساله علاوه بر مدارک فوق الذکر لازم است که: - مدارک اقامت دائم یا موقت فرد مقیم در کانادا - ارزشیابی مالی فرد مقیم در کانادا T4 - گواهی حقوقی فرد مقیم در کانادا - بیمه یک ساله برای متقاضی - نتیجه آزمایشات پزشکی متقاضی ارائه شود.
* مهاجرت *ویزا *اقامت*
2016-05-19 04:25:58
گرفت وقت سفارت.مشاوره.و...... تنها توسط 👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻 https://telegram.me/vaghtsef برای کسب اطلاعات بیشتر و نحوه اقدام لطفا با آدرس ادمین تماس بگیرید👈🏻👈🏻👈🏻 @navnad
* مهاجرت *ویزا *اقامت*
2016-05-19 04:26:46
مدارک مورد نیاز ویزای آمریکا مدارک عمومی برای همه افراد - دو قطعه عکس 5×5 ( دو اینچ در دو اینچ) - فرم اپلیکیشن سفارت میبایستی تکمیل و امضا گردد - اصل گذرنامه با حداقل شش ماه اعتبار از تاریخ ورود و فتوکپی آن - فتوکپی از ویزاهای معتبر مثل شینگن، بریتانیا، کانادا و ویزاهای قبلی امریکا - اصل شناسنامه( + ترجمه) به همراه فتوکپی برابر اصل - اصل کارت ملی ( + ترجمه) به همراه فتوکپی برابر اصل - اصل کارت پایان خدمت ( + ترجمه) به همراه فتوکپی برابر اصل - در صورتی که به صورت خانوادگی مسافرت می نمایید، دو نسخه ترجمه سند ازدواج به اضافه فتوکپی برابر اصل مدارک مالی - اسناد ملکی+ دو نسخه ترجمه به همراه فتوکپی برابر اصل و در صورت نیاز، ارزش گذاری از سوی کارشناس رسمی دادگستری - گواهی تمکن مالی BANK STATEMENT - پرینت گردش حساب 6 ماهه به زبان انگلیسی - پرینت مانده حساب بانکی به زبان انگلیسی با حداقل مانده 50 تا 100 میلیون تومان مدارک اختصاصی براساس شغل 1 . کارمندان دولت مدارک زیر می بایستی به همراه دو نسخه ترجمه به زبان انگلیسی آن و دو نسخه فتوکپی برابر اصل ارائه گردد. - حکم کارگزینی- کارت پرسنلی- فیش حقوقی - برگه مرخصی به مدت حداقل یک ماه - پرینت حساب بانکی که حقوق شما به آن حساب واریز می گردد برای مدت سه ماه. 2 . شرکت های خصوصی مدارک زیر می بایستی به همراه دو نسخه ترجمه به زبان انگلیسی آن و دو نسخه فتوکپی برابر اصل ارائه گردد. - گواهی اشتغال به کار بر روی سربرگ همراه با مهر شرکت و امضای مدیر عامل که میزان حقوق، سمت و مدت اشتغال به کار بر روی آن دقیقا ذکر شده و نسبت به مرخصی به میزان مدت مسافرت موافقت گردیده باشد. - مانده حساب بانکی حداقل 50 میلیون تومان - گواهی بیمه از اداره تامین اجتماعی همراه با مهر 3 . بازنشستگان مدارک زیر می بایستی به همراه دو نسخه ترجمه به زبان انگلیسی آن و دو نسخه فتوکپی برابر اصل ارائه گردد. - کارت یا حکم بازنشستگی - فیش حقوقی - در صورت اشتغال به کار، مدارک شغلی 4 . مدیر عامل و هیئت مدیره شرکت های خصوصی مدارک زیر می بایستی به همراه دو نسخه ترجمه به زبان انگلیسی آن و دو نسخه فتوکپی برابر اصل ارائه گردد. - آگهی تاسیس شرکت - روزنامه رسمی ثبت شرکت به همراه آخرین تغییرات - در صورت بیمه، مدارک بیمه تامین اجتماعی و در صورت داشتن هر گونه پروانه بهره برداری و مجوز شغلی ضمیمه گردد. 5 . کسبه ، پزشکان ، دندانپزشکان ، داروسازان مدارک زیر می بایستی به همراه دو نسخه ترجمه به زبان انگلیسی آن و دو نسخه فتوکپی برابر اصل ارائه گردد. - پروانه کسب یا پروانه مطب یا داروخانه و ... - کارت نظام صنفی( نظام پزشکی، نظام مهندسی و ...) - در صورت داشتن بیمه، گواهی از اداره تامین اجتماعی - کارت بازرگانی( در صورت موجود بودن) - برای اشخاصی که مباشر یا شریک می باشند گواهی تاییدیه از اتحادیه مربوطه - پرینت حساب برای مدت شش ماه با مانده حداقل 100 میلیون تومان. 6 . دانشجویان مدارک ذیل می بایستی به همراه دو نسخه ترجمه به زبان انگلیسی آن و دو نسخه فتوکپی برابر اصل ارائه گردد: - کارت دانشجویی - گواهی اشتغال به تحصیل دانشجو - برگه مرخصی دانشجو که به تایید اداره آموزش دانشگاه رسیده باشد. 7. دانش آموزان - جهت افراد زیر 18 سال تحت تکفل خانواده که مشغول به تحصیل می باشند، برگه معرفی نامه از محل تحصیل و برگه مرخصی تحصیلی مورد نیاز می باشد. - افراد زیر 18 سال می بایست به همراه پدر و مادر خود مسافرت و یا به همراه یکی از والدین خود با رضایت نامه محضری از سرپرست خانواده همراه با ترجمه و مهر دادگستری سفر نمایند. 8. زنان خانه دار - پرینت بانکی با مانده حداقل 50 میلیون تومان. نکات - حضور به موقع در زمان وقت تعیین شده در سفارت الزامی می باشد -خانم های متاهل که قصد مسافرت به صورت انفرادی را دارند می باید رضایتنامه محضری از محضر اخذ و همراه با ترجمه رسمی و با مهر دادگستری جهت ارائه به سفارت آماده نمایند. 🙏🙏🙏🙏 لطفا در کانال ما عضو شوید https://telegram.me/vaghtsef مدارک مورد نیاز ویزای تجاری
* مهاجرت *ویزا *اقامت*
2016-05-19 04:26:46
1- فرم اپلیکیشن سفارت 2- دو قطعه عکس پرسنلی (5*5) 3- گذرنامه با دست کم دو برگ سفید و با حداقل 7 ماه اعتبار 4- فتوکپی از ویزاهای معتبر مثل ویزای شیگن، بریتانیا، کانادا، استرالیا و امریکا 5- اصل شناسنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمت متقاضی به همراه دو نسخه ترجمه و فتوکپی برابر اصل 6- دعوتنامه بر روی سربرگ شرکت امریکایی به همراه مدارک فعالیت شرکت دعوت کننده 7- معرفی‌نامه بر روی سربرگ شرکت یا سازمان ایرانی که فرد متقاضی را در استخدام خود دارد. این معرفی‌نامه باید حاوی اطلاعات ذیل باشد: - اطلاعات شناسنامه ای فرد متقاضی (نام، نام خانوادگی، محل و تاریخ تولد) - اطلاعات گذرنامه فرد متقاضی (شماره گذرنامه، تاریخ و محل صدور، تاریخ انقضا) - سمت کاری فرد متقاضی در سازمان مربوطه - توضیح مختصر در خصوص نوع روابط تجاری فی مابین شرکت ایرانی و شرکت امریکایی دعوت کننده - تاریخ و مدت زمان سفر فرد متقاضی - تایید شرکت مبنی بر تقبل کلیه هزینه های سفر و اقامت متقاضی در ایالات متحده. 8- مدارکی دال بر وجود معاملات تجاری حقیقی با شرکت دعوت کننده (از جمله بازگشایی اعتبار نامه، پروفورما، پیشنهاد قیمت، قرارداد و غیره) 9- مدارکی دال بر واقعی و فعال بودن شرکت ایرانی به همراه ترجمه به زبان انگلیسی(بدون نیاز به تایید وزارت دادگستری یا وزارت امور خارجه) در این راستا، بسته به نوع شرکت، مدارک ذیل قابل قبول می باشند: - آخرین روزنامه رسمی (که از تاریخ آن بیش از سه سال نگذشته باشد) حاوی اطلاعات تاسیس و ثبت شرکت مربوطه و نام متقاضی. چنانچه بیش از سه سال از تاریخ روزنامه رسمی گذشته باشد، متقاضی می بایست یک روزنامه رسمی جدید (با تاریخ زیر سه سال) نیز مبنی بر تغییرات احتمالی انجام پذیرفته در خصوص تاسیس شرکت یا یک گواهی از اداره ثبت مبنی بر ادامه فعالیت شرکت علی‌رغم عدم ثبت تغییرات، ارائه نماید. - پروانه کسب معتبر صادره از اداره مربوطه در شهر محل اقامت - کارت بازگانی معتبر - در صورتی که نام فرد متقاضی در روزنامه رسمی ارائه شده، درج نگردیده باشد یا وی صاحب پروانه کسب یا کارت بازرگانی نباشد اما در یک جایگاه کارمندی قرار داشته باشد، می بایست مدارک ذیل را نیز به همراه ترجمه به زبان انگلیسی (بدون نیاز به تایید وزارت دادگستری یا وزارت امور خارجه) ارائه دهد: - نامه ای از سوی شرکت مربوطه مبنی بر تایید رابطه کاری متقاضی با آن شرکت ضمن مشخص نمودن سمت شغلی وی. - لیست پرداختی شش ماهه آخر بیمه شغلی. - کارت پرسنلی صادره توسط سازمان دولتی یا نیمه دولتی مربوطه 10- در صورتیکه متقاضی به عنوان دارنده یک شغل آزاد قصد سفر به امریکا را داشته باشد می بایست اصل و تصویر مدارکی را دال بر تامین مالی خویش ارائه دهد. 11- بلیط هواپیما یا رزرو آن 12- بیمه مسافرتی بین المللی با پوشش حداقل 50,000دلار که کل دوره اقامت متقاضی را در ایالات متحده پوشش دهد - کلیه مدارک مورد نیاز می بایستی در دارالترجمه رسمی، ترجمه شده و ممهور به مهر دارالترجمه باشند 🙏🙏🙏🙏 لطفا در کانال ما عضو شوید https://telegram.me/vaghtsef
* مهاجرت *ویزا *اقامت*
2016-05-19 04:32:53
مدارک مورد نیاز ویزای استرالیا مدارک عمومی برای همه افراد مدارك موردنیاز مدارکی که باید علاوه بر فرم تقاضاي روادید به امور ویزاي سفارت استرالیا تحویل دهید، شامل موارد زیر است. تمامی مدارك فارسی باید به ترجمه ي رسمی انگلیسی رسیده باشند و از هر کدام یک سري کپی در پرونده موجود باشد؛ اصل مدارك بعد از تصمیم گیري در مورد صدور ویزا، به شما بازگردانده می شود و کپی آن ها در پرونده ي شما در سفارت استرالیا باقی می ماند. 1 :شناسنامه ایرانی 2 :گذرنامه؛ اعتبار گذرنامه باید حداقل شش ماه بیشتر از تاریخ درخواست سفر به استرالیا باشد. کپی را از صفحات یک تا پنج و همین طور صفحاتی که قبلاً در آن ها مهر روادید خورده است، تهیه کنید. 3 :.عکس رنگی 6*4:یک قطعه براي هر کدام از متقاضیان 4 :کارت پایان خدمت یا معافیت از نظام وظیفه (براي متقاضیان مرد 18 تا 50 ساله 5.در صورتی که دعوت نامه دارید: نامه ي دعوت، مدارك تابعیت و آدرس کامل اقوام یا آشنایان ساکن استرالیا را ضمیمه ي مدارك کنید. زمان رسیدگی به تقاضاي روادید استرالیا متغیر است ولی اگر تمامی مدارك تکمیل شده باشد، عموماً تا یک ماه بعد مشخص شده که شما واجد دریافت ویزاي استرالیا هستید و یا خیر مدارک مالی مدارك مالی مانند گردش حساب بانکی شش ماه اخیر که نشان دهنده ي توانایی مالی شما براي سفر به استرالیا خواهد بود مدارک اختصاصی براساس شغل در صورت اشتغال: قرارداد کاري، آخرین فیش حقوق و نامه از کارفرما با ذکر مدت اشتغال، میزان حقوق دریافتی و برگه ي تائیدیه ي مرخصی. در صورت کارفرما بودن: جواز کسب یا مجوزهاي تاسیس شرکت، کارت بازرگانی و کلیه ي مدارکی که نشان گر وضعیت شغلی متقاضی باشد. دانشجویان در صورت دانشجو یا محصل بودن: گواهی اشتغال به تحصیل. نکته ها پروسه دریافت ویزای توریستی حدودا بین 2 تا 3 ماه طول می کشد که شما نهایتا یک هفته را در یکی ازاین کشورها (دبی :ابوظبی، ترکیه:آنکارا،استانبول ، ارمنستان:ایروان) حضور خواهید یافت تا برای بیومتریک ( گرفتن اثر انگشت و عکس های دیجیتالی) و دریافت ویزا به سفارت مراجعه کنیم. مدت اعتبار ویزای استرالیا برای سفرهای توریستی, تجاری, نمایشگاهی, دیدار با اقوام و دوستان معمولا سه ماه است و در صورت ضرورت امکان تمدید ویزا نیز وجود دارد. اگر تصمیم به افزایش مدت اقامت خود دارید, حداقل 30 روز قبل از تاریخ انقضای ویزای استرالیا اقدام نمایید. https://telegram.me/vaghtsef 🙏🙏🙏🙏 لطفا در کانال ما عضو شوید
* مهاجرت *ویزا *اقامت*
2016-05-19 04:33:44
گرفت وقت سفارت.مشاوره.و...... تنها توسط 👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻 https://telegram.me/vaghtsef برای کسب اطلاعات بیشتر و نحوه اقدام لطفا با آدرس ادمین تماس بگیرید👈🏻👈🏻👈🏻 @navnad
* مهاجرت *ویزا *اقامت*
2016-05-19 04:41:31
ثبت نام ویزای آنلاین تنها در 👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻 https://telegram.me/vaghtsef