Computer & IT Engineering - Page 1

About
کامیپوتر و IT ✅ مقاله ✅ کتاب ✅ جزوه ✅ سمینار ✅ پروژه ✅ فایل ارائه ✅ تحقیق ✅ فیلم های آموزشی ✅ کد ✅ مطاب مفید ✅ اخبار روز مربوطه ✅ مطالب طنز کامپیوتر 🌐تبادل فقط با کانال های علمی دیگر 🌐
Computer & IT Engineering
2017-01-19 21:45:56
اگر امروزه با دیسکت قرار بود ویندوز نصب کنیم!!! @Computer_IT_Engineering
Computer & IT Engineering
2017-01-19 21:54:59
داده کاوی: مفاهیم و تکنیک ها نوشته مهدی اسماعیلی (فارسی) 315 صفحه #کتاب #داده_کاوی #Data_mining @Computer_IT_Engineering
Computer & IT Engineering
2017-01-19 21:56:59
آشنایی با شبکه هاي حسگر بی سیم (فارسی) 56 صفحه #شبکه #حسگر_بیسیم #WSN @Computer_IT_Engineering
Computer & IT Engineering
2017-01-19 22:04:31
کتاب رایانش ابری (فارسی) 505 صفحه #کتاب #رایانش_ابری #کلود #Cloud_computing @Computer_IT_Engineering
Computer & IT Engineering
2017-01-19 22:06:06
کتاب آموزش نرم افزار متلب 1 (فارسی) 103 صفحه #کتاب #آموزش #متلب #MatLab @Computer_IT_Engineering
Computer & IT Engineering
2017-01-19 22:09:03
کتاب آموزش نرم افزار متلب 2 (فارسی) 204 صفحه #کتاب #آموزش #متلب #MatLab @Computer_IT_Engineering
Computer & IT Engineering
2017-01-19 22:13:41
کتاب آموزش تصویری متلب (فارسی) 185 صفحه #کتاب #آموزش #متلب #MatLab @Computer_IT_Engineering
Computer & IT Engineering
2017-01-19 22:16:29
کتاب آموزش جامع متلب (فارسی) 121 صفحه #کتاب #آموزش #متلب #MatLab @Computer_IT_Engineering
Computer & IT Engineering
2017-01-19 22:18:29
کتاب راهنمای آموزشی Endnote (فارسی) 29 صفحه #کتاب #آموزش #EndNote @Computer_IT_Engineering
Computer & IT Engineering
2017-01-19 22:19:33
کتاب آدرس های IP (فارسی) 65 صفحه #کتاب #آموزش #شبکه #IP_address @Computer_IT_Engineering