ENGLISH TRAINING GROUP - Page 6

Arash
2015-12-06 07:59:20
خواب موندن Oversleep سوزوندن غذا Overcook من دوباره خواب موندم I overslept again. من غذا رو سوزوندم I overcooked the food.
Arash
2015-12-06 08:02:38
#errors 🍹 برخی از اشتباهات رایج در مورد استفاده از ability بخش 6 🍹 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 ❎ In some countries you are not able to drink until you are 21. ✅ In some countries you can't drink until you are 21. ✍در مورد اعمالی که از طرف قانون کنترل می شوند، از can, can't و be not allowed استفاده می کنیم. 💥 Now that they are both sixteen, they can get married. 🇮🇷 الان که هر دو به سن شانزده سالگی رسیدند، می تونن با هم ازدواج کنند. 💥 The goalkeeper can touch the ball, but nobody else can. 🇮🇷 دروازه بان می تونه توپ رو با دست لمس کنه ولی بقیه نمی تونن.
Arash
2015-12-06 12:08:44
➕چند اصطلاح جذاب زبان انگليسى: Follow your heart…..ببین دلت چی میگه Alas for you…..وای به حالت! Give it to him…..حالش رو بگیر I painted the town red….حسابی صفا کردم. Dream on……. به همین خیال باش You are dreaming……. دلت خوشه ها Go and fly a kite………. برو بابا Don’t be funny………… مزه نریز
ஜ( Aʅι )ஜ
2015-12-06 14:53:42
جملات انگلیسی درباره شخصیت افراد Peoples Character @english_ili در این پست اصلاحات و جملات رایج انگلیسی که برای توصیف شخصیت افراد به کار می رود، عنوان شده است. 1- نسبتاً اجتماعی است. He‘s quite sociable. 2- نسبتاً گوشه گیر است. He’s rather unsociable. 3- من مهربان و صمیمی هستم. I’m kind and friendly. 4- خودم را مهربان و صمیمی می دانم. I consider myself kind and friendly. 5- او راستگو(درستکار)/ نادرست است. He’s honest/ dishonest. 6- او آرام/ عصبی است. He’s calm/nervy. 7- او اجتماعی(زود جوش) / گوشه کیر(دیر جوش) است. He’s sociable/unsociable. 8- او خوش اخلاق/ بد اخلاق است. He’s good-tempered/bad-tempered. 9- او صمیمی(خوش برخورد) است/ او چندان صمیمی نیست. He’s friendly/ rather unfriendly. 10- او خنده رو/افسرده است. He’s cheerful/depressed. 11- او پر حرف/ کم حرف است. He’s talkative/quiet. 12- او خوش صحبت/ کسل کننده است. He’s entertaining/boring. 13- او خجالتی/پررو است. He’s shy/ cheeky. 14- او مودب/ بی ادب است. He’s polite/impolite. 15- او متین(باوقار)# جلف/سطح پایین است. He’s calm/composed/ self-possessed# cheap/ low-class. 16- او مودب/ بی ادب است. He’s polite/ impolite (rude). 17- او قابل اعتماد/ غیر قابل اعتماد است. He’s reliable/unreliable. 18- او باهوش/ کودن است. He’s smart (clever, intelligent)/stupid. 19- او پر کار/ تنبل است. @english_ili He’s hard- working/ lazy. 20- او صبور / عجول است. He’s patient/ impatient. 21- او فعال/ کم تحرک است. He’s active/ inactive. 22- او عاطفی/ غیر عاطفی است. He’s emotional/ unemotional (cool). 23- او آگاه (معقول)/ ناآگاه است. He’s sensible/ insensible. 24- او خوش بین/ بدبین است. He’s optimistic /pessimistic. 25- او شجاع(با شهامت)/ بزدل است. He’s brave(courageous)/chicken-hearted(a coward). 26- او جدی/ بی خیال است. He’s serious/ easygoing. 27- او سخاوتمند/ خسیس است. He’s generous/ mean. 28- او صرفه جو/ ولخرج است. He’s economical/extravagant. 29- او با تدبیر/ بی تدبیر است. He’s tactful/tactless. 30- او دارای اعتماد بهنفس/ فاقد اعتماد به نفس(متزلزل) است. He’s self-confident/ insecure. 31- او مهربان/ نامهربان است. He’s kind/ unkind. 32- او متواضع/ متکبر است. He’s down- to-earth (humble)/arrogant. 33- او عاقل/ ابله است. He’s wise/ a fool (foolish). 34- او قاطع/ بی اراده است. He’s decisive/ indecisive. 35- او روشنفکر/امّل است. He’s intellectual/ fanatic. 36- او مسئول/ غیر مسئول است. He’s responsible/irresponsible. 37- او خلاق/ فاقد خلاقیت است. He’s creative/unimaginative. 38- او خود خواه نیست/ خود خواه است. He’s unselfish/ selfish. 39- او آزاد اندیش/ کوته فکر است. He’s broad-minded/ narrow- minded. 40- او با سلیقه/ شلخته است. He’s tidy(neat)/ messy(untidy). 41- او حس همکاری دارد/ حس همکاری ندارد. He’s cooperative/uncooperative. 42- او با ملاحظه/ بی ملاحظه است. He’s considerate/inconsiderate. 43- او قابل انعطاف/ لجباز است. He’s flexible/stubborn. 44- او یک آقای به تمام معنی است. He’s a real gentleman. 45- او یک خانم به تمام معنی است. She’s a real lady. 46- او با نشاط و پر انرژی است. He’s lively and energetic. 47- او مبتکر و خلاق است. He’s innovative and creative. 48- او متفکر و آزاد اندیش است. He’s thoughtful and open-minded. 49- او خود ساخته و متکی به نفس است. He’s self- made and independent. 50- او با سواد و با مطالعه است. He’s knowledgeable and well- read. 51- او با شخصیت و قابل احترام است. He’s dignified and respectable. 52- او سخاوتمند و مهمان نواز است. He’s generous and hospitable. 53- او سخت کوش و درس خوان است. He’s hard-working and studious. 54- او متظاهر است. He’s showy (a show-off). 55- او خسیس است. He’s stingy (a miser). 56- او حسود است. He’s jealous. @english_ili 57- او دو رو است. He’s two-faced. 58- او حساس است. He’s sensitive (touchy). 59- او احساساتی است. He’s sentimental. 60- او لوس است. He’s spoiled. 61- او کنجکاو(فضول) است. He’s curious (nosy/nosey). 62- او زود از کوره در می رود. He’s quick-tempered./he loses his temper quickly. 63- همیشه پشت سر(من ) حرف می زند. He’s always talking behind (my) back. 64- او اعتماد به نفس ندارد. He lacks self-confidence. 65- نسبت به انتقاد حساسیت دارد. He’s rather sensitive to criticism. 66- هرگز غیبت نمی کند. He never backbites. 67- همیشه سر به سر دوستانش می گذارد. He always teases his friends. @english_ili
Deleted User
2015-12-06 18:44:12
Two old friends were crossing the desert. During the trip, the two argue over a small issue and so far is that one loses control of his anger and his another slap in the face. The second friend was shocked by the blow and slapped pain without a word on the desert sands wrote: "Today my best friend was a slap in my face." They continued on their way until they reached the lake. Decided to swim a little water to get rid of the heat and desert heat and forget what happened. As he was swimming the same friend who had been slapped felt suddenly caught marshes and mud drags him down. She began to scream, and her short with the plight of thousands of painstakingly saved. The man who saved her from certain death vision, became urgent and the water barely carved out of stone: "Today my best friend saved me from certain death. "A friend who had saved him when heat and trying to carve out this vision with amazement asked him:" When I slapped you wrote in the sand and now that I've saved you the stone you? "The man replied: "When a friend is hurting you write it in the sand to forgive wind slowly erased from your heart. But when someone did a good job on your right, you should be carved in stone and nothing can not eliminate it always owe their thanks and know.
F. R
2015-12-06 19:03:08
در فرودگاه آیا ممکن است گذرنامه شما را ببینم؟ May I have a look at your passport please? البته، بفرمائيد قربان. ‍Certainly, here you are sir. متأسفانه ويزاي شما اعتبار ندارد. I’m afraid, your visa is not valid. حالا من چه كار كنم؟ What shall I do now? بهتر است آن را تمديد كنيد. You’d better renew it right away. متشكرم. Thank you. آيا اجناس ممنوعه با خود داريد؟ Do have anything to declare? خير، هيچ چيز قربان. No, nothing sir. آيا ممكن است چمدانتان را براي بازرسي باز كنيد؟ Will you please open your suitcase for inspection? البته، با كمال ميل. Certainly, by all means. اين چيست؟ What’s this? كادوئي است براي خواهرم. It’s a gift for my sister. آيا عوارض گمركي خود را پرداخته ايد؟ Have you paid your customs duties? بله قربان. Yes sir. آيا ممكن است رسيد خود را ارائه دهيد؟ Will you please acknowledge your receipt? بفرماييد قربان. Here you are. چه مبلغ پول نقد با خود داريد؟ How much cash do you have on you? ده اسكناس بيست دلاري و مقداري پول خرد. Ten twenty dollar notes (bills) and some change. واكسن آبله، وبا و تب زرد كوبيده ايد؟ Have you had your small pox, cholera, yellow fever
Arash
2015-12-07 08:30:48
چه حرفا , چه چیزا..!!! Says you 👇 You're going to make a million dollars in this deal?? Says you!! میخوای تو این معامله یک ملیون دلار سود کنی؟؟ چه حرفا!!! ………………………………………… فقط لب تر کن, از تو به یک اشاره ...از ما به سر دویدن Just say the word 👇 If you need any help, just say the word. اگر کمک خواستی فقط لب تر کن
R N
2015-12-07 12:00:49
Walkie-Talkie = a small radio held in the hand which is used for both sending and receiving messages • The policeman was speaking to HQ on his "walkie-talkie".
H.R Bargahi
2015-12-07 15:34:39
چرا مردان شادترند؟! ﺩﺑﯿﺮ ﺣﺰﺏ ﺯﻧﺎﻥ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪﺍﯼ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ: Men Are Just Happier People ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﺻﻮﻻ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺷﺎﺩﺗﺮﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ. Your last name stays put ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﺷﺎﻥ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ. The garage is all yours ﺗﻤﺎﻡ ﻓﻀﺎﯼ ﮔﺎﺭﺍﮊ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺭﻩ. Wedding plans take care of themselves ﻋﺮﻭﺳﯽ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺸﻪ. Chocolate is just another snack ﺷﮑﻼﺕ ﻫﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﯾﮏ ﻏﺬﺍﯼ ﺳﺒﮑﻪ. You can be President ﻣﺮﺩﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮﻧﻨﺪ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺑﺸﻦ. You can never be pregnant ﻣﺮﺩﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﯿﺸﻦ. You can wear a white T-shirt to a water park ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﺭﮎ ﺁﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻦ ﺗﯽ ﺷﺮﺕ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﭙﻮﺷﻦ. You can wear NO shirt to a water park ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﺭﮎ ﺁﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻦ ﺍﺻﻼ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﭙﻮﺷﻦ. Car mechanics tell you the truth ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺭﺍﺳﺖ ﻣﯿﮕﻪ. You never have to drive to another gas station restroom because this one is just too icky ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻧﯿﺴﺘﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺗﺎ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﻌﺪﯼ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﻦ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺜﯿﻔﻪ. You don't have to stop and think of which way to turn a nut on a bolt ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻧﯿﺴﺘﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪﻭﻧﻦ ﻣﻬﺮﻩ ﺭﻭ ﺍﺯ ﮐﺪﻭﻡ ﻃﺮﻑ ﺭﻭﯼ ﭘﯿﭻ ﺑﭽﺮﺧﻮﻧﻦ ﻣﺪﺗﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻦ. Same work, more pay ﻫﻤﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺭﻭ ﻣﯿﮑﻨﻦ، ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﮐﺴﺐ ﻣﯿﮑﻨﻦ. Wrinkles add character ﭼﯿﻦ ﻭ ﭼﺮﻭﮎ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻪ ﺟﺬﺍﺑﯿﺖ ﺷﻮﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ. Wedding dress $5000. Tux rental-$100.100 ﻟﺒﺎﺱ ﻋﺮﻭﺱ 5000 ﺩﻻﺭﻩ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺷﺐ ﮐﺮﺍﯾﻪ ﻓﺮﺍﮎ ﻭ ﭘﺎﭘﯿﻮﻥ ﻓﻘﻂ 100 ﺩﻻﺭﻩ. New shoes don't cut, blister, or mangle your feet ﮐﻔﺶ ﻧﻮ ﭘﺎﯼ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺭﻭ ﺯﺧﻤﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻪ. One mood all the time ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﻭ ﯾﮏ ﻣﻮﺩ ﺛﺎﺑﺖ ﺩﺍﺭﻥ. Phone conversations are over in 30 seconds flat ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﺮﺩﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺳﯽ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻃﻮﻝ ﻣﯽ ﮐﺸﻪ. A five-day vacation requires only one suitcase ﺑﺮﺍﯼ 5 ﺭﻭﺯ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﻤﺪﻭﻥ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺩﺍﺭﻥ. You can open all your own jars ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻦ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻄﺮﯼ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻦ. If someone forgets to invite you, He or she can still be your friend ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﺩﻋﻮﺕ ﺷﻮﻥ ﮐﻨﻪ، ﭼﻪ ﺯﻥ ﺑﺎﺷﻦ ﭼﻪ ﻣﺮﺩ، ﺑﺎﺯﻡ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﻮﻥ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﻮﻧﻪ. Three pairs of shoes are more than enough ﺳﻪ ﺟﻔﺖ ﮐﻔﺶ ﺍﺯ ﺳﺮﺷﻮﻥ ﻫﻢ ﺯﯾﺎﺩﻩ. You are unable to see wrinkles in your clothes ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺩﯾﺪﻥ ﭼﺮﻭﮎ ﻟﺒﺎﺱ ﺷﻮﻥ ﻧﯿﺴﺘﻦ. Everything on your face stays its original color ﻫﺮﭼﯿﺰﯼ ﺭﻭﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﻮﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﻮﻧﻪ. The same hairstyle lasts for years, maybe decades ﯾﮏ ﻣﺪﻝ ﻣﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﻟﻬﺎ، ﻭ ﯾﺎ ﺩﻩ ﻫﺎ ﺳﺎﻝ ﺷﻮﻥ ﮐﺎﻓﯿﻪ. You only have to shave your face and neck ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﻭ ﮔﺮﺩﻧﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺘﺮﺍﺷﻦ. One wallet and one pair of shoes — one color for all seasons ﯾﮏ ﮐﯿﻒ ﭘﻮﻝ ﻭ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﮐﻔﺶ ـــ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻧﮓ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﻓﺼﻮﻝ ﮐﺎﻓﯿﻪ. You can 'do' your nails with a pocket knife ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻦ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮﯼ ﺟﯿﺒﯽ ﻫﻢ ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﺗﻤﯿﺰ ﻭ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﻦ. You have freedom of choice concerning growing a mustache ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺒﯿﻞ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﮕﺬﺍﺷﺘﻦ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺗﺎﻡ ﺩﺍﺭﻥ. You can do Christmas shopping for 25 relatives On December 24 in 25 minutes ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻦ ﺑﺮﺍﯼ 25 ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺑﺴﺘﮕﺎﻥ ﻭ ﺁﺷﻨﺎﯾﺎﻥ ﻫﻤﻮﻥ ﺷﺐ ﻋﯿﺪﯼ ﺩﺭ ﻋﺮﺽ 25 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺨﺮﻥ. ﭘﺲ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺷﺎﺩﺗﺮ ﻫﺴﺘﻦ!
Alireza Javani
2015-12-07 16:58:16
اصطلاحات کاربردی انگلیسی - قسمت چهارم معادل فارسی اصطلاح انگلیسی سخن محرمانه‌ای با شما دارم. I have a word in your ear. سر به سرم نگذار. Don't pull my leg. سربالایی است. It is steep. سرپایینی است. It is sloping. سگ در خانه‌ی صاحبش شیر است. A lion at home a mouse abroad. سزاوار سرزنش هستی. You are to blame. سحرخیز است. He is up with the larks. سیاست پدر و مادر ندارد. Politics has no scruples. سرجایتان بنشینید. Take your seat. سر و پا گوشم. I am all ears. شوخی به کنار. All joking aside. شکمش کار نمی کند. His bowels do not move. شیر یا خط cross or pile شیر یا خط head or tail شاخ و شونه کشیدن to act in a threatening manner شما کجا اینجا کجا. Fancy meeting you here. شیری یا روباه! How did you make out! شنیدن کی بود مانند دیدن. Seeing is believing. شانه‌ام از جا در رفته. I put my shoulder out. شیطنت کردن to play the devil دنیا جای عبرت است. live and learn آدم بی‌شیله پیله‌ای است. He is an open book. زهره ترک شدن have one's heart in one's mouth زبانت را گاز بگیر. Bite your tongue. زندگی همینه. Such is life. زیر منت او هستم. I am under obligation to him. زود بهش برمیخوره. He is too quick to take offence. زیره به کرمان بردن carry coals to Newcastle زمین و زمان را بهم دوختن to move heaven and earth سر بریده سخن نمی‌گوید. Dead men tell no tales. هر دو سر و ته یک کرباسند. One is as bad as the other. سحرخیز باش تا کامروا باشی. The early bird catches the worm. سالی که نکوست از بهارش پیداست. Well begun is half done. سرکه‌ی نقد به از حلوای نسیه. نقد امروز به از نسیه‌ی فردا. A bird in hand is worth two in the bush. سر و تهش رو بهم بیار. Make both ends meet. علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد. Prevention is better than cure. عجول بجای ماهی قورباغه می‌گیرد. The hasty catches frog for fish. عقلش پاره سنگ می‌بره. He has a screw loose. عمل نیکو کردن بر سخن نیکو گفتن برتری دارد. It is better to do well than to say well. عاشق چشم و ابروی ما که نیست. He doesn't do it for our bleak eyes. عهد دقیانوس time out of mind عشقم رسید این کار رو کردم. I had a whim to do it. عذر غیر موجه a feeble excuse عمرش نزدیک تمام شدنه. (آخر خطه) His days are numbered. عقده دل را گشودن blow off steam شاهنامه آخرش خوش است. He laughs best who laughs last. شایسته‌ی من نیست که... It doesn't be fit me to… شکمی از عزا در‌آوردن eat or drink to one's heart's content غوره نشده می‌خواهد مویز شود. He is trying to run before he has learnt to walk. محبت سرش نمی‌شود. He is blind to kindness. صرف‌نظر از apart from قدمتان روی چشم. You are most welcome. قول شما را سند می‌دانم. I take your word for it. قدم نورسیده مبارک. Congratulation on the new arrival. قوز بالا قوز شدن to go from bad to worse قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود every little counts کلاهمان پس معرکه است. We haven't got the slightest chance. ککش هم نگزید. He didn't turn a hair. کله‌شق pig headed کله‌پوک block head کله پرباد swollen head کار و بار چطوره؟ How is business? کاسه‌ی داغ‌تر از آش more catholic than pope کاسه‌ای زیر نیم کاسه است. There is something in the wind. There are wheels within wheels. کار حضرت فیل است. It is an elephant task. کاسه کوزه را سر من مشکن. Don't put the blame on me. کار امروز را به فردا مینداز. Don't leave off till tomorrow what you can do today. کاش... I would to God that… عمرش وفا نکرد. His life failed him. عرصه زندگی را به کسی تنگ کردن make life a hell غرور مقدمه‌ی سقوط است. Pride comes/goes before a fall. قید همه چیز را زده‌ام. I have ceased to care about. قربون دهنت! How right you are! قسمت چنین بود. It was so destined. مشتاق دیدار. Eager to see you. به مفت نمی‌ارزد. It is not worth a damn. موهای بدنم را سیخ کرد. It made my flesh creep. مچم را گرفت. He had me there. محض شوخی بود. It was out of mere homour. مرحوم پدرتان Your late father. مرده‌شویش را ببرند. Plague on it! کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است. There is more to it than meets the eye. چه خیال کردی؟ What do you take me for? مرا شیر کرد که آن کار را بکنم. He dared me do it. مسخره‌بازی درنیار. Stop fooling. مدتهاست شما را ندیده‌ام. Ages since I saw you. مگه عقلت را از