F4 & f3 visa - Page 1

FARZAD G
2017-05-05 05:11:11
سلام
FARZAD G
2017-05-05 05:13:01
F4 سربازی معاف فاقد تحصیلات حساس مصاحبه 4 اکتبر مراحل اداری، 7 ماه تمام
Mahdi
2017-05-05 05:13:05
سلام ممنون
FARZAD G
2017-05-05 05:14:05
لطفا دوستان هم یه معرفی انجام بدهند.
Mahdi
2017-05-05 05:16:03
چشم من گرين كارتمو گرفتم همسرم ap هستند سربازي ارتش،مصاحبه ٨جون ٢٠١٦
Alireza
2017-05-05 05:17:28
F4 مصاحبه اکتبر ۲۰۱۶ منتظر کلیرنس
FARZAD G
2017-05-05 05:18:03
شما دو روز بعد از من مصاحبه داشتید، 6 اکتبر
Alireza
2017-05-05 05:19:24
بله
FARZAD G
2017-05-05 05:20:02
در لیست منتظران دیدم