HPAN Accounting Group - Page 1

About
-Accounting and Bookkeeping Services -Payroll / WSIB -HST/GST -personal and corporate Tax (416)258-1289 (647)849-0604 (647)947-9800
HPAN Accounting Group
2016-03-26 11:25:51
1- قدمت موسسه مالی: تاریخ تاسیس و شروع فعالیت موسسه اهمیت زیادی دارد. موسسه ای که یک قرن فعالیت می کند و کماکان رو به رشد است و هر روز بهتر از دیروز می شود بسیار معتبرتر از موسسه ای است که چند سالی بیشتر از از آغاز فعالیت آن نگذشته و هنوز به پختگی و بلوغ لازم نرسیده است.
HPAN Accounting Group
2016-03-26 11:25:51
2- میزان دارایی های تحت مدیریت یک موسسه مالی: خیلی ساده است! میزان دارایی های زیر نظر یک موسسه مالی با میزان اعتبار آن موسسه نسبت مستقیم دارد. به عنوان مثال اعتبار موسسه ای با 132 بیلیون دلار دارایی تحت پوش به مراتب بیشتر از موسسه مالی است که رقم مربوطه به 50 بیلیون دلار هم نمی رسد.
HPAN Accounting Group
2016-03-26 11:25:51
3- تنوع خدمات ارائه شده توسط موسسه مالی: در کانادا فهرستی از خدمات مالی برای ارائه به شهروندان تعریف شده که هر فردی بسته به موقعیت و نوع نیازی که دارد می تواند از آنها استفاده نماید. بدیهی است موسسات مالی که قادر به ارائه بیشترین و متنوع ترین خدمات مالی هستند از سایرین معتبرتر می باشند.
HPAN Accounting Group
2016-03-26 11:25:51
4- کیفیت ارائه خدمات: میزان کیفیت ارائه خدمات با میزان اعتبار آن موسسه مالی ارتباط مستقیم دارد. از مصادیق بارز کیفیت ارائه خدمات می توان به اختصاصی سازی خدمات اشاره نمود. معمولا خدمات موسسات برای همه یکسان است اما وقتی که این خدمات بسته به نوع مخاطبان و نیاز مشتریان تفاوت میکند مطلوبیت بیشتری دارد چرا که فراخور حال افراد تنظیم می شود.
HPAN Accounting Group
2016-03-26 11:25:51
همچنین ارائه خدمات فرد به فرد بسیار با کیفیت تر است از خدمات کانتر به فرد. در برخی موسسات مالی شما برای دریافت خدمات به یک کانتر مراجعه می کنید که هر بار افراد متفاوتی پشت آن قرار دارند و به شما سرویس ممی دهند.
HPAN Accounting Group
2016-03-26 11:25:51
اما در برخی دیگر از موسسات مالی شما همواره به یک فرد مشخص مراجعه می کنید و تمامی خدمات را از همان فرد مشخص دریافت می کنید
HPAN Accounting Group
2016-03-26 11:25:51
فرآیند Customizing مصداق دیگری از کیفیت ارائه خدمات هست به این معنی که ارائه دهنده خدمات ابتدا شروع به کشف نوع نیازهای واقعی شما (کیفیت و کمیت نیازها) نموده و پس از تشخیص درست، خدمات را مطابق با نیازهای واقعی شما تنظیم و ارائه می دهد.
HPAN Accounting Group
2016-03-26 11:25:51
5- گستردگی جغرافیایی: موسسات مالی که محدوده جغرافیایی بزرگتری را پوشش می دهند معتبرتر هستند. قطعا دارا بودن شعبه و نمایندگی در کشورها و قاره های دیگر عاملی است که نشان از توانمندی موسسه دارد.
HPAN Accounting Group
2016-03-26 11:25:51
🔔 یادمان باشد که "زندگی مالی" از ابتدا تا همیشه همراه ماست. 🔔
HPAN Accounting Group
2016-03-26 11:25:51
🌻اگر با پول و ثروت احساس راحتی نکنید، پول و ثروت نیز همین احساس را نسبت به شما خواهند داشت! 🌻