گروه آزمون PTE - Page 7034

Sahar
2018-07-31 19:46:15
ممنون
Afarinesh Bot
2018-07-31 20:30:03
⏰ خاموشی خودکار گروه 1️⃣ گروه تا ساعت 08:30 قفل می باشد. ⛔️لطفا از ارسال هرگونه پیام خوداری فرمایید. گروه آزمون پی تی ای 👉 @TakePTE
Afarinesh Bot
2018-08-01 04:00:05
⏰ پایان خاموشی خودکار گروه ✅ گروه برای ارسال پیام باز شد. گروه آزمون پی تی ای 👉 @TakePTE
ژاله جون
2018-08-01 18:44:02
❌مشکل جنسی داری؟ ✅درمان طبیعی انزال زودرس بدون بازگشت با گیاهان دارویی. چه کارهایی رو باید بعد غذا خوردن انجام ندیم بزرگ کردن الت تناسلی با گیاهان داروی https://t.me/joinchat/AAAAAEEW6f2IC-vQbcdwcw
ژاله جون
2018-08-01 19:41:25
❌مشکل جنسی داری؟ ✅درمان طبیعی انزال زودرس بدون بازگشت با گیاهان دارویی. چه کارهایی رو باید بعد غذا خوردن انجام ندیم بزرگ کردن الت تناسلی با گیاهان داروی https://t.me/joinchat/AAAAAEEW6f2IC-vQbcdwcw
Afarinesh Bot
2018-08-01 20:30:04
⏰ خاموشی خودکار گروه 1️⃣ گروه تا ساعت 08:30 قفل می باشد. ⛔️لطفا از ارسال هرگونه پیام خوداری فرمایید. گروه آزمون پی تی ای 👉 @TakePTE
P.P.Y
2018-08-01 21:27:34
دوستان با سلام در مورد آزمون تولیمو کسی اطلاعاتی داره ؟
Afarinesh Bot
2018-08-02 04:00:04
⏰ پایان خاموشی خودکار گروه ✅ گروه برای ارسال پیام باز شد. گروه آزمون پی تی ای 👉 @TakePTE
Afarinesh Bot
2018-08-02 20:30:07
⏰ خاموشی خودکار گروه 1️⃣ گروه تا ساعت 08:30 قفل می باشد. ⛔️لطفا از ارسال هرگونه پیام خوداری فرمایید. گروه آزمون پی تی ای 👉 @TakePTE
Afarinesh Bot
2018-08-03 04:00:10
⏰ پایان خاموشی خودکار گروه ✅ گروه برای ارسال پیام باز شد. گروه آزمون پی تی ای 👉 @TakePTE