گروه آزمون PTE - Page 7035

Afarinesh Bot
2018-08-03 20:30:01
⏰ خاموشی خودکار گروه 1️⃣ گروه تا ساعت 08:30 قفل می باشد. ⛔️لطفا از ارسال هرگونه پیام خوداری فرمایید. گروه آزمون پی تی ای 👉 @TakePTE
Afarinesh Bot
2018-08-04 04:00:17
⏰ پایان خاموشی خودکار گروه ✅ گروه برای ارسال پیام باز شد. گروه آزمون پی تی ای 👉 @TakePTE
Afarinesh Bot
2018-08-04 20:30:03
⏰ خاموشی خودکار گروه 1️⃣ گروه تا ساعت 08:30 قفل می باشد. ⛔️لطفا از ارسال هرگونه پیام خوداری فرمایید. گروه آزمون پی تی ای 👉 @TakePTE
نازنین
2018-08-04 20:53:36
پیدا کردن افراد نزدیک در تلگرام ممکن شد❗️ با 🤖 گپ و گرام، افراد #نزدیک خودتو پیداکن و به صورت #ناشناش باهاشون چت کن 👇 http://t.me/gapoGramBot?start=X_W1oo4 ✅ #رایگان ، تایید شده و کاملا امن
Afarinesh Bot
2018-08-07 20:30:04
⏰ خاموشی خودکار گروه 1️⃣ گروه تا ساعت 08:30 قفل می باشد. ⛔️لطفا از ارسال هرگونه پیام خوداری فرمایید. گروه آزمون پی تی ای 👉 @TakePTE
Afarinesh Bot
2018-08-22 04:00:10
⏰ پایان خاموشی خودکار گروه ✅ گروه برای ارسال پیام باز شد. گروه آزمون پی تی ای 👉 @TakePTE
Afarinesh Bot
2018-08-23 04:00:21
⏰ پایان خاموشی خودکار گروه ✅ گروه برای ارسال پیام باز شد. گروه آزمون پی تی ای 👉 @TakePTE
Afarinesh Bot
2018-08-24 04:00:21
⏰ پایان خاموشی خودکار گروه ✅ گروه برای ارسال پیام باز شد. گروه آزمون پی تی ای 👉 @TakePTE
Afarinesh Bot
2018-08-25 04:00:07
⏰ پایان خاموشی خودکار گروه ✅ گروه برای ارسال پیام باز شد. گروه آزمون پی تی ای 👉 @TakePTE
Shahin
2018-09-29 11:48:16
هزینه ازمون توی ترکیه حدود ۶۱۰ لیر هست.