گروه آزمون PTE - Page 8

AFARINESH
2017-05-22 18:08:27
اي بابا شما ميفرماييد شاگردتون گفته من خودم سال قبل هر ٨ مرحلش رو پشت سر هم شركت كردم!
AFARINESH
2017-05-22 18:09:20
اينجا گروه آزاده تا وقتي توهين نباشه اين نظر من نيست يه سر به اپلاي ابرود بزنيد ببينيد كه چه حوري ملت از ايرسافام شاكين!
AFARINESH
2017-05-22 18:09:33
👍
Navid Akhtari
2017-05-22 18:10:28
شكوه راضي بودن ؟؟؟؟ بسنن
AFARINESH
2017-05-22 18:10:33
٥٠٠ نفره بود الان ٢٠٠ نفر به زوره فعلا ازاد داره عالي كار ميكنه
AFARINESH
2017-05-22 18:11:00
شكوه و پروشات هنوز مجوز دارن اما Idp باهاشون لج كرده
Navid Akhtari
2017-05-22 18:11:04
AFARINESH
2017-05-22 18:11:24
تو اين مملكت هر كي خوب كار كنه و منافع بقيه رو به خطر بندازه سريع ميان سراغش 😂
Navid Akhtari
2017-05-22 18:11:38