IELTS Journal - Page 3

IELTS Journal
2016-01-25 09:55:03
https://instagram.com/p/98sodoj74d/
IELTS Journal
2016-01-25 09:55:31
چی بگم؟ من تو فارسی هم ایده ندارم... ایده پردازی یا Brainstorming ideas یکی از مهمترین مهارت های لازم به ویژه در دو مهارت نوشتن و صحبت کردن می باشد. معمولا در پاسخ به سوالات و موضوعات آزمون احساس میکنیم که حتی تو فارسی هم ایده نداریم چه برسه به انگلیسی و یا اینکه ایده های ما اینقدر پیچیده هستند که نمی تونیم اون ها رو به انگلیسی به رشته کلام یا نگارش در بیاریم که این هم خودش مشکل بزرگی هست. برای بهترین ایده پردازی به تمرین زیادی نیاز دارید. ساده فکر کنید ولی نه سطحی، از زوایای مختلف به یک موضوع نگاه کنید و بصورت کلی به موضوعات یا سوالات پاسخ ندهید. فراموش نکنید که یک نویسنده خوب قبل از شروع کردن به نوشتن باید بداند که نگارش وی، کِی و کجا تمام خواهد شد، دقیقا خلاف روش نویسندگان آماتور که پس از دیدن موضوع شروع به نوشتن می کنند. برای گرفتن نمره خوب، 7 به بالا، در دومهارت نوشتن و صحبت کردن، حتما به ایده ها و یا دلایل خوب برای پاسخ به موضوع سوال نیاز خواهید داشت. ایده پردازی خوب، مهمترین قسمت انشا نویسی است. مهم نیست که این کار را به زبان فارسی انجام می دهید یا انگلیسی اما فراموش نکنید که در نهایت باید ایده های شما به زبان انگلیسی به رشته نگارش تبدیل شوند، پس از حالا بهتر است تا با استفاده از کلمات خاص موضوعTopic Specific Vocabulary و همچنین همجوارهاCollocations از همین اول به زبان انگلیسی شروع به تمرین ایده پردازی کنیم. برای اینکار شاید لازم باشد از دیکشنری استفاده کنید. 🔴🔵 حتما كتاب ايده ها و لغات را در اين ارتباط مطالعه نماييد 🔴🔵 آیلتس ژورنال مجله تخصصی آموزش مهارتهای کلیدی آزمون آیلتس (آموزش اصولی و رایگان برای همه) #آیلتس #ژورنال #آموزش_از_راه_دور #ieltsjournal #ielts #e_learning
IELTS Journal
2016-01-25 09:56:00
https://instagram.com/p/99GkznD76Z/
IELTS Journal
2016-01-25 12:04:06
قسمت دوم، چی بگم؟ من تو فارسی هم ایده ندارم... در هنگام تمرین ایده پردازی، ساده فکر کنید مثلا اگر در مورد موضوع چاقی باید بنویسیم، بجای فکر کردن به ایده ها و مثال های تخصصی، به موارد روزمره و مثال هایی که اطراف ما هستند فکر کنید. موضوع زیر را مطالعه نموده و به ایده پردازی های انجام شده دقت کنید. ***به کاربرد لغات خاص موضوع و همجوارها توجه کنید*** Example1: Childhood obesity is becoming a serious problem in many countries. Explain the main causes and effects of this problem, and suggest some possible solutions. ایده پردازی های انجام شده. Causes: · eat junk food e.g. hamburgers, chips, McDonald's / drink sugary soft drinks · lack of exercise / sedentary life style/physical activity contributes to the obesity problem · play computer games / chat on the net, rather than playing outside or doing sport Effects: · these problems lead to obesity / children are overweight, unhealthy, unfit · a higher risk of diseases e.g. diabetes, heart disease, cancer · put a strain on hospitals / they will be a burden on hospitals in the future Solution: · it is the parents', schools', governments' responsibility to ... · give children healthy food, control what they eat, ensure that they have a healthy diet, limit junk food advertising · restrict the time they spend playing computer games, encouraging them to take regular exercise آیلتس ژورنال مجله تخصصی آموزش مهارتهای کلیدی آزمون آیلتس (آموزش اصولی و رایگان برای همه) @ieltsjournalchannel 🔴🔵
IELTS Journal
2016-01-25 12:04:49
https://instagram.com/p/99G1RIj766/
IELTS Journal
2016-01-25 12:06:17
قسمت سوم، چی بگم؟ من تو فارسی هم ایده ندارم... در تمرین ایده پردازی، از زوایای مختلف به موضوع نگاه کنید و دیدگاه های مرتبط با موضوع را بررسی کنید. مثلا اگر در مورد موضوع نقش روبات ها در جامعه می نویسید، یکبار از دیدگاه اشتغال زایی و یا اشتغال زُدایی، یکبار از دیدگاه صنعتی و مصرف گرایی و یکبار نیز از دیدگاه اجتماعی و یا سلامت فردی موضوع را بررسی کنید و به مثال های مرتبط با موضوع فکر کنید. موضوعات زیر را مطالعه نموده و به ایده پردازی های انجام شده دقت کنید. ***به کاربرد لغات خاص موضوع و همجوارها توجه کنید*** Example 1: Some people believe that robots will play an important role in future societies, while others argue that robots might have negative effects on society. Discuss both views and give your opinion. First view (Positive effects): · do manual jobs quickly e.g. factory, packing · cheap labour, more productive, no breaks (jobs that are boring, difficult for people) · create free, extra time for people to spend doing what they want · make life easier, improve our quality of life Second view (Negative effects): · become dependent on robots, we will lose skills e.g. cooking · less human interaction, lazy, health problems · unemployment will rise, people will be replaced by machines e.g. self-service, check-outs in supermarkets e.g. factory robots=fewer workers · can lead to bigger problems e.g. poverty, crime, etc. آیلتس ژورنال مجله تخصصی آموزش مهارتهای کلیدی آزمون آیلتس (آموزش اصولی و رایگان برای همه) 🔴🔵 @ieltsjournalchannel
IELTS Journal
2016-01-25 12:07:23
https://instagram.com/p/99G7tGj77J/
IELTS Journal
2016-01-25 12:08:51
ایده پردازی برای پاراگراف های بدنه در انشا نویسی بیشترین نمره به پاراگراف های بدنه انشا تعلق دارد، چیزی حدود هفت نمره از مجموع نُه نمره. برای گرفتن بالاترین نمره ممکن، یکی از مهمترین موارد داشتن ایده های خوب و دلایل مناسب برای دیدگاه نویسنده می باشد. فراموش نکنید که صرفا داشتن ایده های خوب کافی نیست بلکه باید بتوانید آنها را با مناسب ترین و دقیق ترین کلمات و ترکیبات همجوار به کار ببرید. به مثال زیر و ایده پردازی توجه کنید. برای تمرین بهتر می توانید اول موضوع را خوانده و ایده پردازی کنید و بعد ایده های خود را با ایده های نویسنده در اینجا مقایسه نمایید. Some people think that in the modern world we have become more dependent on each other, while others think that people are now more independent. Discuss both views and give your own opinion. First view (we have become more dependent): · Life is more difficult and expensive, and we are less self-sufficient · Young people rely on their parents for longer · Unemployed people receive state benefits · Our jobs are much more specialised, and we need to work in teams Second view (we are more independent): · We rely on machines more than we depend on each other · The Internet allows us to solve problems without needing help · Families are more dispersed, and therefore provide less support · Education gives us the freedom to make our own choices. برای نوشتن آسان و راحت انشا بخش دوم رایتیگ به ایده های خوب نیاز دارید. آیلتس ژورنال مجله تخصصی آموزش مهارتهای کلیدی آزمون آیلتس (آموزش اصولی و رایگان برای همه) @ieltsjournalchannel 🔴🔵
IELTS Journal
2016-01-25 12:09:28
https://instagram.com/p/-B_XWvj73S/
IELTS Journal
2016-01-25 13:02:44
ویدیو مربوط به مهارت صحبت کردن، اهمیت روان و منطقی صحبت کردن در آزمون 👆👆👆 @ieltsjournalchannel 🔴🔵