Symposium 2017 - Page 1

About
اخبار سمپوزیوم ۲۰۱۷
Symposium 2017
2016-11-09 00:28:27
https://youtu.be/IDjKaqz8BJo Symposium Holiday/Christmas Celebration Date: Saturday 10th December 2016 Time: 6:00 p.m. to 9:00 p.m. Place: Forum de Montreal – Second Floor 2313, Ste-Catherine West, Montreal, Quebec,H3H1N2 Hospitality: Signature Cocktail Dinatoire Price: 40$ Information: 514 979 4551
Symposium 2017
2016-11-11 00:32:53
https://www.youtube.com/watch?v=IDjKaqz8BJo&feature=share
Symposium 2017
2016-11-11 01:12:47
همانطور که دوستان عزیز ایرانی در جریان هستند اولین گردهمایی (سمپوزیوم) سالانه متخصصان ایرانی استان کبک در سال 2016 با مدیریت "محضر، امور کنسولی و اداری" در روز 14 آگوست ۲۰۱۶ با موفقیت برگزار شد. پس از برنامه ریزی یکساله و دوماه تلاش شبانه روزی، خوشبختانه نتیجه نظرسنجی رندوم, کلیه فرایند سمپوزیوم از نقطه نظر شرکت کنندگان، متخصصان، اسپانسرها و همکاران مطلوب ارزیابی شد. بر این اساس بر آن شدیم تا زیرساختهای دومین سمپوزیوم سالانه متخصصان ایرانی استان کبک در سال 2017 را آغاز کنیم تا با تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف و استفاده بهتر از فرصتها بتوانیم در هرچه غنی تر کردن دومین سمپوزیوم، قدمهای مطلوب برداشته و در نهایت بتوانیم در تمامی تخصصها و مشاغل برنامه ریزی کامل داشته باشیم. بدین وسیله از تمام افراد, گروهها, مراکز فرهنگی, هنری و اجتماعی و بیزینس های ایرانی دعوت میشود تا با حمایت و نظرات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری رسانند. با سپاس بی پایان رضا پارسا نژاد
Symposium 2017
2016-11-12 14:33:29
Introducing symposium panelists: https://youtu.be/PR9pJmvfK4E
Symposium 2017
2016-11-13 16:17:50
معرفي يكي از : "متخصصان ، اساتيد و ... ايراني در گردهمايي متخصصين استان كبك" برای "دومين گردهمايي متخصصين ايراني در استان كبك كانادا" در سطح و كيفيت وسيعتر با ما همراه باشيد. ما به بهترينها مي انديشيم و اين امر با نظرات ارزشمند شما محقق خواهد شد. لطفا ما را از نظرات ارزشمند خود بهره مند سازيد. دیدار ما شنبه 10 دسامبر در جشن بزرگ پایان سال سمپوزیوم.
Symposium 2017
2016-11-14 07:18:19
يادآوري : گروههاي تخصصي "اولين گردهمايي متخصصان ايراني استان كبك"
Symposium 2017
2016-11-14 07:18:19
https://youtu.be/a3Glve8_2jo
Symposium 2017
2016-11-15 05:09:49
https://youtu.be/DNgKnwX2r7M
Symposium 2017
2016-11-15 05:13:58
در "دومين گردهمايي متخصصان ايراني در استان كبك كانادا" شاهد حضور هموطنان ايراني از سراسر دنيا خواهيم بود.
Symposium 2017
2016-11-15 05:14:17
اتفاق بزرگ در راه است. به اميد موفقيتهاي پي در پي ايرانيان عزيز