Symposium 2017 - Page 2

Symposium 2017
2016-11-15 13:29:21
انتشار تمام مطالب اين كانال "سمپوزيوم ٢٠١٧" مجاز مي باشد. دوستان خود را از اين اتفاق و رويداد مهم مطلع سازيد و لينك اين كانال را برايشان ارسال نماييدتا همه بتوانند از اين فرصت استثنايي استفاده كنند.
Symposium 2017
2016-11-15 13:29:25
https://telegram.me/Symposium2017
Symposium 2017
2016-11-15 14:46:28
If you are bilingual and like to have a entry job, let me know. Cheers, Reza Parsa Nejad 514-979-4551
Symposium 2017
2016-11-15 22:04:41
معرفي نيوشا پارسانژاد دانشجوي دندانپزشكي در استان كبك كانادا كه در "اولين گردهمايي متخصصين ايراني استان كبك" راهنماييهاي بسيار ارزنده اي كردند به دوستاني كه متقاضي ورود به دانشگاه در رشته هاي علوم پزشكي بودند.
Symposium 2017
2016-11-15 22:06:06
https://youtu.be/XeWb6ue4w6k
Symposium 2017
2016-11-15 22:08:24
در جشن پايان سال سمپوزيوم ٢٠١٦ با ما باشيد. با حضور سخنرانان و مدعوين تراز اول ايراني مونترال
Symposium 2017
2016-11-15 22:09:05
https://youtu.be/IDjKaqz8BJo
Symposium 2017
2016-11-15 22:29:18
شرکت محضر با همکاری اکادمی وست مونت برگزار می کند. دوره های شبیه سازی مصاحبه های شغلی شامل: Cold Call Intrerview (مدت زمان 90 دقیقه) کارگاه مصاحبه¬های "یکباره" (Cold Call) شامل: - شرح کامل مصاحبه های یکباره و روشهای برتر گرفتن مصاحبه -سوالات متداول در مصاحبه های یکباره -شرح بایدها و نبایدها در مصاحبه¬های یکباره مدل¬سازی مصاحبه یکباره شامل: -یک دوره به عنوان مصاحبه شونده -دو دوره به عنوان مصاحبه کننده Official Interview (مدت زمان 180 دقیقه) کارگاه مصاحبه رسمی کامل شامل: -رفتار متداول در زمان مصاحبه -سوالات رایج و پاسخهای مورد انتظار -شرح بایدها و نبایدها در مصاحبه های رسمی شبیه¬سازی مصاحبه رسمی شامل: -یک دوره به عنوان مصاحبه شونده -دو دوره به عنوان مصاحبه کننده ارایه مصاحبه فیلمبرداری شده به متقاضی جهت بازبینی و رفع اشکالات احتمالی (30 دقیقه) جهت اطلاعات تکمیلی و ثبت نام با شماره ۵۱۴۹۷۹۴۵۵۱ تماس حاصل فرمایید. مدیریت بخش آموزش
Symposium 2017
2016-11-15 22:35:39
سلام به سه نفراز دوستان فعال ٥٠درصد تخفيف تعلق ميگيرد.
Symposium 2017
2016-11-16 03:53:27
دوستان مقيم در مونترال، تورنتو و ... (كانادا): وعده ما ١٠ دسامبر جشن پايان سال بزرگترين گردهمايي متخصصان ايراني استان كبك با حضور اساتيد و شخصيتهاي برجسته استان كبك