i2Canada - Page 1

About
Immigration & Information Institution Official Agent of Persis Immigration ربات ما: @i2Canadabot ارتباط با ما: @Vahid_i2C @Vahid_inv @Shahla_i2C
i2Canada
2016-01-18 16:36:26
سلام دوستان به دلیل مشغولات زندگی و کاری، بسیاری از دوستان وقت و حوصله خوندن حجم زیادی از چت ها و سوال و جوابهای گروه ها رو ندارن. به همین دلیل این کانال ایجاد شد تا آخرین اخبار و مطالب سایت واستون اینجا گذاشته بشه و شما بتونید با حوصله و سر فرصت اخبار رو پیگیری کنید. با آرزوی موفقیت برای شما
i2Canada
2016-01-18 16:56:00
http://www.i2canada.com/index.php/component/content/article/246-2016-01-10-20-55-22/286-2016-01-10-21-34-47?Itemid=437 در مورد حسابداری که بچه ها خواسته بودن
i2Canada
2016-01-18 16:56:00
http://www.i2canada.com/index.php/living-in-canada/toronto/2015-12-12-01-12-20/314-2016-01-15-03-40-24 مراکز خرید در کانادا اینا پستهایی بوده که در گروه گذاشته نشده
i2Canada
2016-01-18 16:56:00
برای دیدن کمکهای دولتی لینک زیر رو دنبال کنید: http://www.i2canada.com/index.php/living-in-canada/toronto/2015-12-11-23-51-28/2015-12-12-00-02-50
i2Canada
2016-01-18 16:56:00
مطالب جدید سایت: * نکات مهم درباره اجاره خونه در مونتریال http://www.i2canada.com/index.php/living-in-canada/montreal/2015-12-11-23-40-31/2015-12-11-23-41-52
i2Canada
2016-01-18 16:56:00
مطالب جدید سایت: * چند نکته در مورد کالجهای مونتریال http://www.i2canada.com/index.php/education-in-canada/vancouver/2016-01-15-08-29-42
i2Canada
2016-01-18 16:56:03
مطالب جدید سایت: * برنامه واکسیناسیون مونتریال http://www.i2canada.com/index.php/living-in-canada/montreal/2015-12-12-01-16-25/ohip
i2Canada
2016-01-18 16:56:03
مطالب جدید سایت: * نکات مهم قبل از لندینگ و در فرودگاه مونتریال http://www.i2canada.com/index.php/living-in-canada/2015-12-11-23-16-00
i2Canada
2016-01-18 16:56:03
مطالب جدید سایت: * روزهای اول در مونتریال http://www.i2canada.com/index.php/living-in-canada/montreal/2016-01-07-18-00-33
i2Canada
2016-01-18 16:56:03
مطالب جدید سایت: * اخذ گواهینامه کبک http://www.i2canada.com/index.php/living-in-canada/montreal/2015-12-11-23-48-53/320-2016-01-15-19-47-32